KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

SOUTĚŽ O VSTUPENKY:
Premiéra opery La Psiche v Lipníku nad Bečvou english

Vyhlašujeme soutěž o dvě vstupenky na premiéru barokní opery La Psiche.

Antický motiv hudebně zpracoval italský skladatel Carlo Agostino Badia a teď se ho ujal soubor Ensemble Damian a jeho umělecký vedoucí Tomáš Hanzlík. V titulních úlohách se představí Helena Kalambová jako Psiche a Vojtěch Pačák jako Amor, dále účinkují Michal Marhold jako Giove, Dorota Grossová v úloze Venere a Vincenc Ignác Novotný coby Mercurio. Premiéra se koná 27. února v Lipníku nad Bečvou, v Kulturním domě Echo.

Soutěžní otázka: Ve kterém roce měla opera La Psiche premiéru?

Odpovědi posílejte na: web@klasikaplus.cz
Jako předmět zprávy uveďte: Psiche a nezapomeňte napsat i váš TELEFON a ADRESU.

Výherce vylosujeme v ÚTERÝ 25. ÚNORA 

Podle antické novely vložené do Apuleiova románu Zlatý osel, byla Psýché mimořádně krásná princezna. Lidé ji pro její vzhled uctívali jako novou bohyni lásky, čímž popudila samotnou Venuši. Ta nařídila svému synovi Amorovi, aby způsobil, že se Psýché zamiluje do nejhorší obludy na světě. Amor zpočátku poslouchal matku, ale když Psýché spatřil, zamiloval se do ní a rozhodl se s ní oženit. Zahrnul jí luxusem v nepředstavitelně krásném paláci pod jedinou podmínkou: Nesměla zjistit, kdo její milenec ve skutečnosti je. Jednou v noci Psýché, vedená ženskou zvědavostí, objevila, kým její manžel ve skutečnosti je.  Ten se od ní velmi pohrdavě odvrátil, utekl před ní, opustil ji a vystavil tak rozhořčení Venuše. Ta velmi dlouho a různými způsoby zkoušela ubohou Psýché, která se velmi trápila svým neštěstím, ale byla trpělivá. Až se nad ní Amor slitoval a na přímluvu Jupitera ji zavolal zpět. Byla pak uvedena na Nebe mezi ostatní bohy.

O studiích italského barokního komponisty Carla Agostina Badii (Benátky 1672 – Vídeň 1738), činného po většinu aktivního života na habsburském dvoře ve Vídni, nemáme žádné zprávy. Jeho první doložené hry nalezneme v Miláně, Římě a Innsbrucku v roce 1692. V roce 1693 se stal skladatelem císařovy nevlastní sestry a polské královny Eleonory Marie. Dekretem z 10. ledna 1694 byl jmenován dvorním skladatelem císaře Leopolda I. ve Vídni. Ve dvorských službách zůstal i po Leopoldově smrti v roce 1705. Společně s Johannem Josephem Fuxem (1660–1741), Giovannim Bononcinim (1670–1741) a Marc’Antoniem Zianim (1653–1715), vystřídali na pozici dvorních skladatelů o generaci starší a dodnes dostatečně nedoceněné Leopoldovy skladatele Nicolò Minata (1627–1698) a Antonia Draghiho (1634–1700). Ve svém raném období Badia při dramatizaci většiny kompozic spolupracoval s dvorním libretistou Pietrem Antoniem Bernadonim (1672– 1714). Během 44 let služby pro vídeňský dvůr tří císařů Badia komponoval hudební i hudebně-dramatická díla: opery, oratoria, kantáty a další. Na rozdíl od profesního není osobní život Carla Antonia dobře znám. Víme, že se v roce 1695 v Římě oženil se zpěvačkou Annou Marií Elisabettou Nonetti († 1726), se kterou měl syna Antonia Nicolu. Ačkoli byl Badia z pozice favorita hudebního života císařského dvora postupně vytlačován, především za panování Karla VI., Antoniem Caldarou (1670–1736) a Francescem Bartolomeem Contim (1681–1732), představuje jeho tvorba velice cennou a jednoznačně progresivní spojnici mezi vrcholně barokní hudbou leopoldovského a pozdně barokní hudbou karlovského dvora. Premiéra jednoaktové poemetto dramatico La Psiche byla odehrána u příležitosti jmenin císařovny Eleonory Magdaleny Terezy 22. července 1703 v podvečerních hodinách ve vile Favoritě u Vídně.

Foto: Ensemble Damian

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky