KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

VÝHERCE VSTUPENEK:
Musica Florea: začátek adventu se španělskou sopranistkou Beatriz Lafont english

Musica Florea představí španělské a francouzské autory 17. a 18. století. Dirigent Marek Štryncl opět sáhne po skladbách méně známých autorů, aby přesvědčil, že hudební pokladnice minulých století je ještě stále plná klenotů. Tentokrát to budou vokální i instrumentální díla španělských barokních skladatelů, jako jsou Francisco Hernández de Illana či Antonio de Literes, a hudba „neznámého“ Jeana Baptisty Lullyho mladšího a jeho současníků z Francie. Program doplní Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau nebo Jean Babtiste Lully starší. Jedenáct hudebních čísel zazní ve třech samostatných koncertech a lokacích. Sólistkou bude význačná španělská sopranistka Beatriz Lafont Murcia, která se specializuje na ornamentiku 17. století a hru na specifické nástroje, například kastaněty. Koncerty se uskuteční 4. prosince v Kutné Hoře, 5. prosince v Českých Budějovicích a 6. prosince v Praze.

Soutěžní otázka: Z jaké země pocházel slavný tvůrce francouzské barokní hudby Jean-Baptiste Lully?

Odpověď je: Jean Baptiste Lully se narodil v Itálii, ve Florencii. 

Výhercem je Věra Vačkářová, Praha 3 – GRATULUJEME!

Sopranistka Beatriz Lafont vystoupila s orchestrem Musica Florea už minulý rok a zazpívala mimo jiné i árii Francisca Hernándeze de Illana. Koncert, který se konal v Kuksu, měl výborné ohlasy: „Skvělá technika, výrazný projev, strhující hudba sama o sobě a v neposlední řadě kastaněty zvedly publikum z lavic a židlí a umělci se na závěr těšili dlouhému nadšenému potlesku,psala tehdy KlasikaPlus.

V programu se objevuje řada jmen, která nejsou mezi nejširší posluchačskou vrstvou tolik známá, a přece zasluhují pozoru. Musica Florea systematicky takové autory vyhledává a představuje po celou dobu svého působení. Začala českými skladateli druhé poloviny 17. století a objevy v tuzemských hudebních archivech, brzy se z výzkumu stala vášeň. „Především šlo o zkušenost, že neznámí autoři, zejména tolik opomíjeného raného baroka, byli zapomenuti neprávem. Neboť jejich skladby jsou důmyslně propracované a z hlediska vyjadřování afektů geniálně krásné. Do repertoáru souboru Musica Florea postupně zamířily hudební sbírky českých nejen barokních autorů, které se nedochovaly v Čechách, ale prakticky po celé Evropě. Samozřejmě mnoho našich ‚kolegů‘ v zahraničí prošlo podobným objevováním zapomenutého v jejich vlastních zemích. A ti nás inspirují k tomu, abychom naším umem pomohli zpřítomnit ‚nové a nové‘ skladatele,“ vysvětluje Štryncl, proč by se posluchač neměl zaleknout neznámých jmen na programech koncertů – a proč jeho objevů s léty vůbec neubývá.

Z francouzských autorů zazní například dílo Michel-Richarda Delalandeho, který byl skladatelem na dvoře Ludvíka XIV. a ve své tvorbě významně předznamenal a ovlivnil kompoziční umění svých současníků a následovníků, např. J. S. Bacha či G. F. Händela. „V programu bude jen kratší skladbou uveden slavný tvůrce francouzské hudby Jean-Baptiste Lully,“ doplňuje Štryncl, „ale o to větší prostor dáme hudbě jeho syna (též Jean-Baptiste), o jehož Concertu (suitě) jsme si mysleli, že pochází od jeho otce. I to dokazuje, jak tento ‚neznámý‘ skladatel dobře a geniálně ovládal kompozici svých slavných předchůdců.“ Musica Florea již také jeho dílo s úspěchem v minulosti uvedla. Concert donné pour le souper du Roy představuje barokní taneční formy. Francouzské baroko svou živostí a tanečností vždy vnese do koncertů hravou atmosféru, ale také eleganci dvorských slavností.

Španěl Antonio de Literes je skladatelem zarzuel, což jsou melodramatické operní formy, které vznikly ve Španělsku. José de Nebra je dalším jejich autorem, jehož tvorbu představíme. „Obecně je zarzuela hudebně dramatické dílo, kde se střídá mluvené slovo se zpěvem či tancem. Existují však i zarzuely, které mluvené slovo ani neobsahují, takže se v jistém smyslu jedná o operu. A ať je to de Literes nebo de Nebra, u obou můžeme nalézt neotřelý způsob hudebního vyjadřování, které nepostrádá ‚folklórní‘ rytmické či melodické prvky, typické pro španělskou etnicitu, což je pro nás Středoevropany nesmírně obohacující,“ láká Štryncl na španělské skladatele a jejich temperament.

Na programu nechybí ani jména nejslavnějších skladatelů. Z díla Jeana-Philippa Rameaua se můžete těšit na jednu z árií z jeho nejslavnější opery Les Indes Galantes nebo recitativ a árii z opery Platée. Z dílny Antonia Vivaldiho zazní Concerto C dur pro smyčce a basso continuo. „Je to zářný příklad toho, jak i tento italský skladatel dokázal psát ve francouzském či nepřímo i ve španělském stylu. Ne nadarmo i tvůrce francouzské barokní hudby J. B. Lully pochází z italské Florencie: umělecky měli všichni k sobě velmi blízko,“ připomíná Marek Štryncl.

Sopranistka Beatriz Lafont je kromě zpěvu skvělou hráčkou na loutnu, tentokrát však zazní kastaněty z její rodné země. Marek Štryncl nešetří chválou na její pěvecký um: „Nikdy jsem neslyšel v sopránovém hlase něco tak ‚jižansky‘ vřelého a barevného. S tím souvisí její geniální práce s intonačními nuancemi, kterými dokáže vyvolat hluboký emocionální prožitek v samotných posluchačích. A také je to pro mě nepochopitelná schopnost zpívat rychlé ozdobné pasáže či figury tak, že jsou zřetelně dokonale slyšitelné a nebývale nosné, aniž by při nich použila silnější hlas.

Také nástrojové obsazení bude tak trochu španělsko-francouzské. Nebude chybět „malá“ španělská barokní kytara, na kterou hraje Marek Štryncl, a také oblíbené barokní hoboje, tolik typické pro francouzskou hudbu.

Beatriz Lafont pochází z Valencie, kde studovala hru na kytaru a zpěv na Conservatorio Profesional de Música a Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo. Během studia získala třetí cenu na mezinárodní soutěži V Certamen de Guitarra „Luys Milán“ (L’Olleria), cenu pro nejlepšího valencijského umělce a cenu publika. V Nizozemí vystudovala zpěv staré hudby na Koninklijk Conservatorium v Haagu se zaměřením na raně barokní italskou hudbu a vlastní doprovod na theorbu (basovou loutnu). Navštěvovala také mistrovské kursy renomovaných hudebníků. Vystupovala napříč Evropou s ansámbly jako La Romanina, Harmonia del Parnàs, La Sfera Armoniosa, Musica Poetica, La Academia de los Nocturnos, Le Jardin Secret, Collegium Musicum Den HaagMúsica Temprana na množství festivalů, jako jsou Festival de Música Antigua de Peñiscola, Festival de Música Antiga: Música, Història i Art (Valencia), Fringe Festival Oude Muziek (Utrecht), Festival Classique (Haag), Festiwal Twórczosci Religijnej (Żory), Dag Oude Muziek (Bilzen), Edizione Pievi & Castelli in Musica (Itálie), Hudební lahůdky (Brno) a Kasteelconcerten (Nizozemí). Pravidelně vystupuje v rádiu a nahrává CD s četnými ansámbly, vyučuje historický i klasický zpěv, od roku 2014 ji můžete jako pedagožku potkávat na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích.

———

Termíny koncertů Francouzská a španělská hudba v Evropě 17. a 18. století:

4. 12. 2023, 19:00 Kutná Hora Refektář GASK – Galerie Severočeského kraje

5. 12. 2023, 19:00 České Budějovice Koncertní sál konzervatoře ČB

6. 12. 2023, 19:30 Praha Velkopřevorský palác Rytířský sál

Foto: Musica ad confluentem, Hudební léto Kuks / Miloš Šálek, archiv souboru Musica Florea

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky od KlasikaPlus.czVíce z této rubriky