neděle, 17 květen 2020 08:48

Pěvecké aktivity: na místě je opatrnost

Autor:

„Výuku sólového zpěvu lze zahájit, pokud denní přírůstek nemocných bude stále klesat.“

„Sborový zpěv zatím vhodný není.“

„Při obnovování činnosti sborů postupovat s maximální uvážlivostí a trpělivostí.“

 

1

 

Ve snaze zpřehlednit a shrnout informace týkající se aktuální činnosti pěveckých sborů, vydala Unie českých pěveckých sborů prohlášení k obnovení činnosti sborů a k výuce zpěvu. Aktivity by měly začít jen opatrně, sbory by zatím měly s větší aktivitou vyčkávat. Doporučení týkající se dalšího postupu čerpala Unie od kolegů doma i v zahraničí, opírá se i o aktuální výzkum zahraničních odborníků. Téměř ve všech vyjádřeních dominuje princip předběžné opatrnosti.

Unie českých pěveckých sborů se oficiálně obrátila v otázce činnosti sborů a v otázce výuky zpěvu na řadu veřejných institucí s dotazem, kdy a za jakých hygienických podmínek lze bezpečně obnovit v Česku činnost. Kontaktovali kolegy ze zahraničí, konzultovali se zástupci sbormistrů, pěvců a hlasových pedagogů. Jednotlivé názory na dílčí kroky uvolňování se přirozeně lišily, téměř ve všech však dominoval princip předběžné opatrnosti.

Z reakcí, které Unie obdržela od úřadů, odborných autorit a lidí z praxe, lze dovodit především skutečnost, že z hlediska zdravotních rizik patří v současné době zpěv a sborová činnost už svou podstatou (intenzivní práce s dechem a artikulací) k rizikovým aktivitám. Tento nepopiratelný fakt se opírá o aktuální výzkum odborníků z Institutu Roberta Kocha v Berlíně a Institutu pro Hudební medicínu ve Freiburgu. Stejný závěr sdílejí i naši odborníci, mezi nimi i místopředsedkyně České otolaryngologické společnosti a primářka Hlasového centra MUDr. Jitka Vydrová, která vypracovala doporučení pro jednotlivé segmenty oboru.

 

2

 

Výuku sólového zpěvu (1 žák a 1 učitel) lze zahájit, pokud denní přírůstek nemocných v ČR bude stále klesat a bude se blížit jednocifernému číslu. Výuku lze realizovat za podmínky, že žák ani učitel necestovali do zahraničí a nesetkali se s nikým, kdo v zahraničí byl. Pokud ano, musí se o tom vzájemně informovat, vzájemně souhlasit a rozumně vyhodnotit riziko. Cestuje-li někdo z epidemiologicky stále postižené země, musí zůstat v karanténě 14 dní nebo alespoň po dobu obvyklé inkubační doby (průměrně 5 dní), po níž musí absolvovat test metodou PCR, tedy odběr z nosu, který je poměrně drahý – stojí v průměru 2000 Kč. Rychlotest je nevhodný, po dobu minimálně prvních 10 dní je vždy negativní. Žák i učitel by měli podepisovat čestné prohlášení (učitel nejlépe nějakou vhodnou formou – vývěskou na dveřích apod.)

Pro komorní zpěv (cca 5 lidí) platí obdobné podmínky. Sborový zpěv zatím vhodný není. Podle příslušných opatření vlády lze od 11. května 2020 pořádat v ČR kulturní a výchovně vzdělávací činnost s účastí do 100 osob za dodržení stanovených epidemiologických pravidel. Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotnického ústavu tato pravidla upřesnilo pro výuku zpěvu a sborové zkoušky tak, že rozestupy a sociální distanc musí být alespoň 2 metry, sbormistr by měl zvážit odstup od členů souboru min. 4 metry, dodržování obecných pravidel hygieny rukou a dezinfekce. Do kolektivu nesmí nikdo s příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou teplotou. Kromě povinné roušky lze pro lepší ochranu sebe i okolí všem účastníkům zpívání (sbormistr, členové sboru, ale i vyučující a žák v případě individuální výuky) doporučit navíc nasazení štítu. Mělo by se také řádně a často větrat a dezinfikovat učebnu, zkušební místnost, nebo společné prostory a zvážit zkrácení zkoušek.

 

5

 

Doktorka Vydrová však doporučuje se zahájením sborového zpěvu počkat do doby, než se projeví výsledky uvolňovacích opatření vlády (otevřou se kina, divadla a obchodní centra). Začít se sborovým zpěvem bude možné, pokud počet nakažených nebude výrazně stoupat a denní přírůstek se bude blížit jednocifernému číslu (to pravděpodobně nebude dříve než v červnu). Platila by pak stejná pravidla jako v případě individuální výuky. Pokud člen sboru vycestuje či se setká s nemocným, na zkoušku nepůjde a dodrží karanténu (14 dní), nebo se dá otestovat PCR metodou v čase po uplynutí inkubační doby. Před zkouškou by všichni členové sboru měli podepisovat čestné prohlášení. Rizikové osoby by měly zůstat doma.

Vzhledem k tomu, že se situace kolem nás rychle mění, vyzývá Unie všechny zpěváky, sbormistry a organizační vedoucí pěveckých sborů, aby při obnovování činnosti sborů postupovali s maximální uvážlivostí a trpělivostí. Každý člen sborového společenství (zpěvák, korepetitor, sbormistr) by měl pečlivě zvážit míru rizika, kterou mu účast na sborových zkouškách může přinést. Oficiální informace o uvolňování přijatých opatření jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, či Ministerstva školství a mládeže ČR.

 

Foto: Fb České sbory

*KlasikaPlus.cz

-- redakce --

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.