KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Světové války tématem komorního setkání s Opera Diversa english

První letošní koncert komorního provozu Ensemble Opera Diversa připomíná (půl)kulatá výročí začátků světových válek. Činí tak v mnoha rovinách: zazní skladby zkomponované „na počest odvážných vojáků“, díla od autorů, kteří narukovali a svá díla nedokončili či neprovedli do konce války, dále kompozice vzniklé jako bezprostřední poválečná reakce a také skladba memorující památku obětí druhého světového konfliktu. Koncert se uskuteční 23. dubna v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně.

Ve výše zmíněném smyslu dramaturgie poukazuje na vrstevnatost důsledků ozbrojených konfliktů a jejich hudební reflexi. Nemá být politická ani relativizující, militantní ani pacifistická – nabízí několik perspektiv k zamyšlení, jež jsou nadčasová a aktuální. Za účasti „rezidenčního“ Diversa Quartet se sólově představí houslista Martin Pavlík, kontrastním prvkem budou klavírní vstupy Patrika Červáka.

Martin Pavlík (*2000) získal základy hry na housle v Dolním Kubíně pod vedením Márie Hrnčiarové. Ve studiu pokračoval pod vedením Milana Paľy. Absolvoval bakalářský ročník ve třídě Juraje Tomka na VŠMU v Bratislavě a momentálně studuje na Janáčkově akademii múzických umění  v Brně ve třídě Pavla Wallingera. Od září 2022 zastává post zástupce koncertního mistra ve Filharmonii Brno. Jako sólista vystoupil s orchestrálními tělesy jako Slovenská filharmonie, Státní filharmonie Košice, Státní komorní orchestr Žilina, Brno Contemporary Orchestra a Symfonický orchestr VŠMU.

Martin Pavlík

Patrik Červák (*1992) vystudoval společně s gymnáziem i českobudějovickou konzervatoř, obory klavír a klarinet. Je absolventem magisterského studia Hudební fakulty JAMU, obor dirigování orchestru  u Jakuba Kleckera. V současnosti je posluchačem doktorského studia Masarykovy univerzity, obor Hudební věda (školitel Miloš Štědroň), pedagogicky působí na brněnské konzervatoři a Hudebním gymnáziu v Českých Budějovicích. Coby  klavírista koncertoval v České republice (Smetanova Litomyšl. Festival Krumlov, Třeboňská nocturna, Moravský podzim), ale i v Rakousku, Německu či Francii. Spolupracoval také s Divadlem Husa na provázku a od roku 2016 působí jako externí pianista Filharmonie Brno. Je rovněž klavíristou a uměleckým vedoucím komorního uskupení Francisextet. Svou dirigentskou dráhu započal v roce 2015 u amatérských orchestrů, profesionálně se však dirigování věnuje až od svého nástupu na JAMU v roce 2017. V roli dirigenta i klavíristy se pravidelně objevuje na výchovných i abonentních koncertech v Jihočeské filharmonii, dále vystupuje například s orchestrem Jihočeského divadla či Moravskou filharmonií Olomouc.

Patrik Červák

Diversa Quartet je smyčcové kvarteto, které funguje pod hlavičkou brněnské umělecké společnosti Ensemble Opera Diversa. Umělecký soubor se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především v domovském Brně. Nestandardnost souboru je z části dána jeho „trojjediností“ – autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD či rozhlasových nahrávek. Svou činností soubor usiluje o „dialog s otevřeným posluchačem“. Kvarteto vzniklo v létě roku 2022 v reakci na nedostatek současné kvartetní tvorby v tuzemském hudebním provozu. V souladu s posláním   souboru   usiluje   o   vznik   posluchačsky   zajímavých   programů. Členové tělesa jsou kmenovými hráči „diversního“ orchestru: Barbara Tolarová (první housle), Jan Bělohlávek (druhé housle), David Křivský (viola) a Iva Wiesnerová (violoncello).

Diversa Quartet

Foto: archiv Ensemble Opera Diversa, Wikipedia / William E. Moore; James C. Russell / volné dílo

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky