KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

V Litni připomenou třicáté výročí úmrtí Jarmily Novotné english

K dnešnímu dni uplynulo třicet let od úmrtí jedné z výrazných českých pěveckých postav. 9. února 1994 se uzavřel život české sopranistky a herečky Jarmily Novotné. Dosáhla na mimořádný úspěch zejména v newyorské Metropolitní opeře, v níž vystupovala celých šestnáct sezón. Festival Jarmily Novotné v Litni, kde pěvkyně po uzavření sňatku s Jiřím Daubkem před odchodem do exilu žila, pro letošní rok chystá sérii akcí, které výročí připomenou.

Jarmila Novotná s dětmi

Součástí slavnostního programu k uctění památky Jarmily Novotné bude otevření novorenesanční hrobky rodu Daubků, ve které Jarmila Novotná po svém skonu v New Yorku spočinula. Hrobka se nachází na návrší jihovýchodně od obce Liteň a je jednou z nejpozoruhodnějších staveb české sepulkrální architektury. Autorem hrobky zasazené do nově založeného anglického parku se stal architekt Antonín Wiehl. Na výzdobu staveb si Wiehl zval přední umělce své doby. Na interiéru hrobky spolupracoval se skupinou umělců včetně sochaře Josefa Václava Myslbeka nebo malíře Maxmiliána Pirnera, kteří se podíleli i na výstavbě pražského Národního divadla. Pietní akt v hrobce se uskuteční 25. května a doprovodí jej přednáška o výzdobě této významné kulturní památky a malý koncert. Slavnostní den završí koncert v prostoru stodoly v areálu Zámku Liteň.

Jarmila Novotná a Jiří Daubek v Litni

Předtím v dubnu se na zámku v Litni uskuteční tradiční Liteňské hornové dny, jejichž součástí budou společné koncerty studentských nadějí a hráčů České filharmonie v Čechovně, ale i vystoupení mysliveckých trubačů. „Během jara rovněž ožije zámecký park přehlídkou mladých umělců ZUŠ Open, na konci prázdnin zavítají do Litně renomovaní pěvečtí lektoři v rámci Interpretačních pěveckých kurzů, na jehož závěr chystáme scénické provedení části oper W. A. Mozarta Figarova svatba a Don Giovanni,“ doplnila letošní liteňský program Ivana Leidlová, ředitelka a zakladatelka Festivalu Jarmily Novotné.

Jarmila Novotná (1907–1994) byla jednou z nejvýraznějších českých pěvkyň 20. století. Se zpěvem začínala u Emy Destinnové a během kariéry zpívala po celém světě, především ve Vídni, Berlíně, Salcburku či Miláně. Domovskou scénou se jí stala Metropolitní opera v New Yorku, kde účinkovala plných šestnáct sezon ve významných úlohách. Její Mařenka v Prodané nevěstě, Violetta ve Verdiho Traviatě nebo Gilda z Rigoletta téhož autora, parádní dvojrole Olympie-Antonie v Hoffmannových povídkách, Cherubín z Figarovy svatby či Oktavián z Růžového kavalíra se zařadily k jejím nejpozoruhodnějším úspěchům. Kostýmy, v nichž v New Yorku Jarmila Novotná vystupovala, připomene v květnu výjimečná výstava pořádaná Českým centrem v New Yorku. Portál KlasikaPlus.cz o výstavě informoval ZDE.

Jarmila Novotná jako Donna Elvira / Don Giovanni

V Litni žila Jarmila Novotná se svým manželem Jiřím Daubkem, jehož rod odtud pocházel. Z domova a z evropských scén však Novotnou vyhnal nacistický režim. I z exilu v USA během války podporovala svým uměním český národ. České publikum se Novotné dočkalo v květnu 1946, kdy vystoupila v Národním divadle na koncertě pro Červený kříž a následně se představila i v několika inscenacích. Únorový puč však Novotnou znovu připravil o domov, o sídlo i majetek a s rodinou se vrátila zpět do USA. Po revoluci v roce 1989 však znovu zavítala do Čech, aby aktivně podporovala zdejší hudební život a založila a dotovala Cenu Jarmily Novotné pro mladé pěvce.

Dnes ve stopách Novotné pokračuje její syn Jiří, Čechoameričan George Daubek, který podporuje aktivně činnost neziskové organizace Zámek Liteň, jež v letošním roce připravuje už třináctý ročník Festivalu Jarmily Novotné, a do Čech se z USA příležitostně vrací.

Foto: Festival Jarmily Novotné, Petr Veber

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky