KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

VÝHERCI NOT PRO ŽÁKY A UČITELE:
Novinky Bärenreiter Praha english

Začal nový školní rok a s ním obvyklé pořizování nového učebního materiálu. Platí to i pro ZUŠ či jiné hudební školy. Naše soutěž proto cílila zejména na učitele hudby, žáky a jejich rodiče. Výherci získávají notovou publikaci pro svůj nástroj – klavír, kytaru, flétnu, housle nebo violoncello. Všechny publikace jsou pro ty, kteří s hrou na nástroj teprve začínají, ale i pro mírně až středně pokročilé hráče.

Soutěžní otázka: Kdo je autorem legendárních učebnic hry na housle Škola houslové techniky op. 1 a Škola smyčcové techniky op. 2?

Odpověď je Otakar Ševčík.

Výherci se stávají: Monika Petrová, Milovice a Tomáš Petr, Praha 10 – Křeslice – GRATULUJEME! 

Jednotlivé tituly, o které se soutěží:

ČESKÁ KLAVÍRNÍ VÝPRAVA

Album skladeb pro mírně pokročilé klavíristy

výběr, revize a prstoklady Ivo Kahánek

Nové album původní české klavírní hudby od 18. do konce 20. století nabízí reprezentativní zastoupení českého klasicismu (Benda, Dusík), romantického období 19. století a přelomu 20. století (Voříšek, Smetana, Dvořák, Fibich, Suk, Novák, Janáček) a různých kompozičních stylů druhé poloviny minulého století (Martinů, Vřešťál, Kabeláč, Eben, Dlouhý, Sluka).

Ivo Kahánek svým albem přednesových skladeb pro sólový klavír reaguje na potřeby praxe. Při výběru skladeb uplatnil nejen svůj vytříbený vkus, ale přihlédl také k jejich oblíbenosti u učitelů i žáků. Jaké skladby v albu najdete, se můžete podívat na www.nasenoty.cz/ceska-klavirni-vyprava.

————-

Jakub Metelka

MALÝ VIRTUOS

15 skladeb pro klavír

Album předního českého klavíristy, pedagoga a skladatele Jakuba Metelky obsahuje patnáct přednesových skladbiček. Jsou to krátké a vtipné charakteristické kusy, melodické, tonální a skvěle pianisticky posazené. Malý virtuos si na nich procvičí nejen svou technickou dovednost (lehčí až středně těžká), ale i svou hudební představivost při vystižení nálad jednotlivých skladbiček. Album je vhodným doplňkem autorových mezinárodně úspěšných Moderních klavírních etud. Více informací a audio nahrávky najdete na www.nasenoty.cz/maly-virtuos.

————-

Leopold Koželuh

ŠEST SNADNÝCH SONÁT PRO KLAVÍR

Výběr šesti sonát ze čtyřdílného Souborného vydání sonát pro klavír představuje nejsnadnější skladby z klavírní tvorby Leopolda Koželuha. Technicky nenáročné, přesto půvabné dvou či třívěté skladby jsou vhodné pro začínající a mírně pokročilé klavíristy a jako ideální vstup do světa hudebního klasicismu doporučované pedagogům. Víc na www.nasenoty.cz/sest-snadnych-sonat-pro-klavir.

————-

Tomáš Ille

KLASICKÁ KYTARA KROK ZA KROKEM

nová škola hry na klasickou kytaru od úplného počátku do mírně pokročilé úrovně

Skladatel, aranžér a kytarista Tomáš Ille (1971) je přesvědčen, že výuka hry na nástroj má probíhat od samého počátku systematicky a přehledně, klade proto důraz na postupnost jednotlivých fází výuky. Prstová cvičení, stupnice, etudy a přednesové skladby jsou tak řazeny od lehčích k obtížnějším. Autor nadstandardně využívá lidové písně, jejichž známé melodie pomáhají žákovi v technickém zvládání hry. Illeho nové přednesové skladby výrazně obohacují kytarový repertoár zejména pro technicky mírně pokročilé hráče. Podrobnější informace o nové učebnici (3 sešity v deskách) a audio nahrávky vybraných skladeb na www.nasenoty.cz/ille-kytara.

————-

HRÁTKY S RYTMEM

album 10 skladeb pro kytaru

od 10 renomovaných autorů z Česka, Německa a Polska

Rytmus je pro mnohé mladé hráče na klasickou kytaru výzvou. Běžné kytarové publikace ho totiž většinou reflektují pouze okrajově. Album Hrátky s rytmem se zaměřuje právě na toto téma. Půvabné skladbičky uznávaných kytarových pedagogů, skladatelů a kytaristů (např. Pavel Steidl, Milan Zelenka, Stefan Schmidt, Tatiana Stachak, Štěpán Rak ad.) originálně rozvíjejí rytmické cítění mladých kytaristů a zároveň jim přinášejí zážitek ze hry. Různorodé skladatelské přístupy ukazují, jak je rytmus důležitý a jaké podoby může mít. Album editorsky připravila (včetně prstokladů) Nikola Liederhaus (Prokopcová). Všechny skladby také natočila, audio nahrávky na www.nasenoty.cz/hratky-s-rytmem.

————-

Helena Velická

PLANETA HUDBA

Co se skrývá pod záhadným názvem Planeta Hudba? Je to nový výukový koncept hudební prvouky pro ZUŠ a ZŠ a první ucelený učební materiál tohoto typu u nás. Dětem nabízí učení a zábavu v jednom a pedagogům výrazné ulehčení přípravy na hodiny přípravné hudební výchovy na ZUŠ nebo hudební výchovy pro 1. ročník ZŠ. Skládá se z Výukových listů pro učitele s přehledně rozvrženou látkou postavenou na 13 tématech z hudební prvouky, a z obrázkového Pracovního sešitu pro děti. Skvělou didaktickou pomůckou je doplňková hra pro děti – provázkovník. Planeta Hudba dokáže udělat z hudební nauky přitažlivý předmět, na který se budou malí žáci těšit. Bližší informace a audio nahrávky 13 písniček k výukovým tématům na www.nasenoty.cz/planeta-hudba.

————-

PUTOVÁNÍ OD STŘEDOVĚKU PO SOUČASNOST

album skladeb pro sopránovou zobcovou flétnu

Publikace, určená pro mírně až středně pokročilé hráče na sopránovou zobcovou flétnu, obsahuje přes 60 osvědčených skladeb v různých nástrojových kombinacích a kompozičních stylech. Zahrnuje kousky z období středověku, renesance a baroka, ale také 13 původních skladeb ve stylu blues, jazz či latina od britského flétnisty Alana Davise. Album sestavil autor oblíbených učebnic Flautoškoly Jan Kvapil a čerpal přitom většinou z Flautoškoly 3. Nahrávky vybraných 32 skladeb i samostatných doprovodů k dispozici na www.nasenoty.cz/putovani-od-stredoveku-po-soucasnost.

————-

Eva Bublová

NEJMENŠÍ ETUDY PRO MALÉ I VĚTŠÍ HOUSLISTY

aneb Houslová knížka 4

Zkušená a oblíbená pedagožka Eva Bublová se ve svých miniaturních etudách zabývá problematikou pohybu houslistovy levé ruky po hmatníku. Výlučným tématem Nejmenších etud jsou tudíž výměny poloh (1.–4.), nikoliv pouze „hraní ve vyšších polohách“. Zcela nové je zde vnímání výměn jako pohybového a sluchového prožitku intervalů. Nejmenší etudy navazují metodicky na program Houslových knížek 1–3, buď jako jejich pokračování nebo je lze používat i souběžně s Houslovou knížkou 2. Melodické jedno- až dvouřádkové etudy jsou vhodné i při výuce z jiných škol či metodik jako náhrada za méně atraktivní technická cvičení a stupnice. Podrobnosti o jednotlivých Houslových knížkách, včetně ukázkových kapitol ke stažení, najdete na www.houslovaknizka.cz.

————-

Jiří Pauer

DVANÁCT DUET PRO DVĚ VIOLONCELLA

15-ti minutový soubor duet pro dvě violoncella významného českého skladatele Jiřího Pauera (1919–2007) vznikl v roce 1969. Dueta jsou vhodná pro mírně až středně pokročilé hráče od 5. roku výuky. Jsou to ideální přednesové skladby pro dva žáky, popř. pro žáka a učitele, protože vrchní hlas je obtížnější zejména svým tónovým rozsahem, který směřuje do vyšších palcových poloh s notací v houslovém klíči. Edice vychází z autografu, který je doplněn o doporučené prstoklady a smyky editorky tohoto vydání Heleny Velické. Více informací na www.nasenoty.cz/dvanact-duet-pro-dve-violoncella.

Foto: archiv vydavatelství

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky