KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Alfred Habermann v nedělní Svatoignácké meditaci v Praze english

K uctění památky svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů, pořadatelé ve spolupráci s tímto řádem připravili cyklus osmi koncertů. Světec v letošním roce slaví hned trojí výročí: 530 let od narození, 465 let od úmrtí a k tomu rovných pět set let od konverze. Hudební setkání ponesou název Svatoignácké hudební večery a Svatoignácká meditace bude jedním z nich. Na varhany v kostele svatého Ignáce v Praze zahraje v neděli 29. srpna od 19 hodin Alfred Habermann. V programu zaznějí skladby Domenica Zipoliho, Johanna Sebastiana Bacha, Maxe Regera, René Vierna, Louise Vierna a Alexandra Guilmanta.

Habermann je studentem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve varhanní třídě Jaroslava Tůmy. Současně se věnuje hře na cembalo u Edity Keglerové na tamní konzervatoři, kde v letech 2013 až 2019 studoval u Josefa Popelky na varhanním oddělení a zároveň navštěvoval i klavírní třídu Jany Macharáčkové. Pravidelně si své vzdělání doplňuje v zahraničí, například ve Španělsku, Francii, Německu či Holandsku. Vystoupil mimo jiné na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodě, Vambeřicích, Terezíně, na Orlicko-Kladském varhanním festivalu nebo na festivalech Haydnovy hudební slavnosti a Bach for All. Pro Český rozhlas natočil díla barokních skladatelů Johanna Caspara Ferdinanda FischeraJana Pieterszoona Sweelincka. Jako varhaník působí v Lukách nad Jihlavou a ve Vysokých Studnicích, odkud pochází, a je pedagogem na ZUŠ Jana Hanuše v Praze.

Foto: Fb A. Habermanna

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky