KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Archiv Antonína Dvořáka je dědictvím s celosvětovým významem english

Mezinárodní registr Paměť světa nově zahrnuje také hudební archiv Antonína Dvořáka (1841–1904), českého skladatele období romantismu. Po Leoši Janáčkovi je tak druhým tuzemským komponistou, který v tomto programu při Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) figuruje. Janáčkův archiv byl výkonnou radou UNESCO schválen na základě nominace už v roce 2018.

Program UNESCO Paměť světa (Memory of the World Programme) vznikl v roce 1992 za účelem zvýšení povědomí o dokumentárním dědictví jako důležité součásti kulturního dědictví lidstva. Na 216. zasedání  výkonné rady UNESCO dne 18. května 2023 se Dvořákův archiv stal jedním z 64 celosvětově nominovaných dokumentárních dědictví, která rada schválila. Společně s archivem byla z českých nominací schválena také Mollova mapová sbírka. Česká republika tak má na registru nově už deset položek.

Archiv Antonína Dvořáka obsahuje většinu (více než 9000) skladatelových notových rukopisů, autorizované opisy skladeb, první vydání jeho děl, ale i soubor korespondence nebo diplomy. Sbírka je uložena v Českém muzeu hudby. Některé z unikátních exponátů bude možné spatřit už tento podzim v pražském Muzeu Antonína Dvořáka. „Archiv je považován za součást kulturního dědictví České republiky; je svědectvím o díle, které je veřejností reflektováno jako příspěvek českých zemí do světového kulturního pokladu,“ podotkla Ivana Awwadová, pracovnice tiskového oddělení Ministerstva kultury.

Foto: ilustrační –  Wikipedia / A. Dvořák / volné dílo – Podpis Antonína Dvořáka na autografu 9. symfonie

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky