KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Café crème u sv. Vavřince zakončí sezónu máchovským předvánočním koncertem english

Závěrečný koncert čtrnáctého ročníku Hudebního salónu Café crème, připravený na neděli 11. prosince do pražského kostela sv. Vavřince, pootevře posluchačům dveře do uměleckého prostředí první poloviny devatenáctého století, do světa hudby a poezie. Ústřední postavou programu je básník Karel Hynek Mácha – osobnost, jevící se současníkům jako múzická a muzikální a představující tedy lákavou výzvu pro spojení s hudbou. V rámci večera vystoupí mezzosopranistka Kamila Mazalová a cembalistka a hráčka na klávesové nástroje Monika Knoblochová a o umělecký přednes se postará Štěpán Kaminský. 

„Nejen překrásnou poezií, ale také svými deníky a putováním, které tvořilo velkou součást jeho života, byl Mácha zajímavý. Byl opravdovým zjevem své doby, byl celoživotně spjatý s Prahou,“ uvádějí pořadatelé a připomínají, že ve stejné době tam působil i hudební skladatel Jan Václav Tomášek. Oba umělce spojuje obdiv a úcta k básníkovi Johannu Wolfgangu Goethovi, jehož básně Tomášek zhudebňoval ve svých písních. Nebyl však zdaleka jediný – podobně je tomu i u sourozenců FelixeFanny Mendelssohnových, kteří z Goetheho tvorby také bohatě čerpali.

Zhudebněná témata poezie se úzce prolínají s nejužším myšlenkovým okruhem Máchy. V uměleckém přednesu zahrnujícím nejen Máchovu poezii, ale také zápisky jeho zážitků, postřehů, filosofických úvah, názorů na aktuální dění i hodnocení současníků se nutně objevují také postavy obrozeneckého hnutí, které dokreslují celkovou atmosféru doby Máchova života. „Není možné pominout alespoň jako ochutnávku jednu ze Tří písní na slova K. H. Máchy od J. B. Foerstera, který byl rovněž pražským rodákem, ač o několik generací později,“ zvou k uměleckému setkání organizátoři.

Foto: Wikipedia (volné dílo)

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky