KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Cena OSA in memoriam pro Juraje Filase english

Sedmnáctým rokem uděloval Ochranný svaz autorský Výroční ceny OSA. Ocenění za propagaci a šíření české hudby získal in memoriam skladatel Juraj Filas. V oblasti klasiky byli oceněni Jan Zástěra jako nejúspěšnější skladatel, Daniel Chudovský jako nejúspěšnější mladý autor a Petr Wajsar za Zlínské linie jako skladbu roku. Nejúspěšnějším autorem vážné hudby v zahraničí se stal Varhan Orchestrovič Bauer. Ocenění, vyzdvihující nejúspěšnější hudební tvůrce a textaře i v jiných žánrech než v klasice, vycházejí ze statistik OSA; zohledňují tedy úspěchy ve vysílání rozhlasu a televize, v koncertním provádění, v prodejnosti nosičů, na internetu a při dalších užitích hudby. Zlatou cenu za celoživotní přínos převzal Zdeněk Svěrák. Udělila mu ji dozorčí rada OSA. V populární hudbě chtějí Ceny OSA upozorňovat, že česká scéna přináší obsáhlý playlist nově vznikajících písniček, které se přitom nehrají v rádiích… Ochranný svaz autorský od roku 1919 zprostředkovává uživatelům hudby licenční smlouvy na užití autorsky chráněných hudebních děl. Jde o téměř čtyř milionů autorů všech žánrů z celého světa, z čehož je více než deset tisíc domácích.

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky