KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Česká duchovní tvorba ve středu a čtvrtek ve Šlapanicích a v Kroměříži english

Brněnský soubor Ensemble Opera Diversa, jehož součástí je komorní sbor Ensemble Versus, zve na program s varhaníkem Ondřejem Múčkou. Má být pokusem o subjektivní mapování duchovní tvorby českých autorů 20. a 21. století. Půjde o výběr z okruhu existujících skladeb i děl vzniklých na objednávku, a to s ohledem na jejich vzájemný kontrast a celkovou pestrost programu podle různých typů hudební řeči. Koncerty se budou konat ve středu 15. června od 19 hodin ve šlapanickém kostele Nanebevzetí Panny Marie a ve čtvrtek 16. června od 20 hodin v kostele svatého Mořice v Kroměříži. V případě koncertu ve Šlapanicích se jedná o benefiční koncert pro Lékaře bez hranic, koncert v Kroměříži pak bude součástí festivalu Forfest, o kterém jsme psali zde.

Jak pořadatelé uvádějí, autorů, kteří se dlouhodobě věnovali sborové duchovní tvorbě, není příliš mnoho, proto v programu přirozeně převažují skladby Petra Ebena. Program symbolicky otevírá jeden z varhanních Biblických obrazů Františka Fialy na téma vykrápění svěcenou vodou, původně začátku každé sváteční mše, završuje se pak příznačně zhudebněním Simeonova chvalozpěvuNyní propouštíš služebníka svého v pokoji“ od Antonína Tučapského pro sbor a varhany. Virtuózním varhanním partem se vyznačuje také Liturgická suita Petra Ebena, ze které zazní čtvrtá část, věnovaná aktuálnímu Svátku seslání Ducha svatého. Od stejného autora pak sbor zazpívá ještě vzácně uváděné skladby pro různé hlasové kombinace a v různých jazycích – od dvouhlasých latinských zpěvů ke svatému Vojtěchu až po rovněž svatodušní Abba Amen.

Brněnský soubor Ensemble Opera Diversa, jehož je sbor Versus součástí, se dlouhodobě věnuje dílům Františka Emmerta a zejména dílům svého kmenového autora Ondřeje Kyase. Oba budou představeni kompozicemi vzniklými na objednávku sboru. Kromě děl zmíněných autorů zaznějí ještě málo známé, ale velmi půvabné kompozice Olgy JežkovéJana Hanuše.

Foto: archiv souboru, Facebook ( Czech Ensemble Baroque )

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky