KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Dílo Vítězslavy Kaprálové dnes english

„Vůbec byl začátek nového tisíciletí příznačný zvýšeným zájmem o Kaprálovou a osoby kolem ní.“

„Karla Hartlová založila v Torontu hudební společnost The Kapralova Society, která iniciovala a většinou také uskutečnila vydávání díla Kaprálové tiskem a na hudebních nosičích.“

„Tematický katalog skladeb Vítězslavy Kaprálové a korespondence s nakladateli představuje nejúplnější a nejpodrobnější soupis díla Kaprálové, v němž nic není opomenuto.“

Vítězslava Kaprálová (1915–1940) byla výjimečná osobnost: první profesionální česká skladatelka, první česká orchestrální dirigentka, přitom půvabná a milá dívka inspirující své okolí… I dnes, více než osmdesát let po své předčasné smrti, je známa v širším okruhu kulturního obecenstva a její věhlas rozhodně neochabuje, spíš naopak: brněnské nastudování hry Vitka Kateřiny Tučkové v brněnském Divadle Husa na provázku způsobilo po premiéře 23. února 2018 přímo explozi zájmu o Vítězslavu Kaprálovou. I autorka těchto řádků tehdy odpovídala hned více lidem na jejich otázku „Co si o ní mohu přečíst?“

Tedy: je možno si přečíst obsáhlé, často několikasetstránkové knihy muzikologické, ale také knihy sepsané Vitulčinými důvěrnými přáteli. První se Vítězslavou Kaprálovou zabýval Přemysl Pražák. Jeho kniha nesoucí podtitul Studie a vzpomínky vyšla v roce 1949, autor se v ní snažil zachytit nejpodstatnější dění kolem skladatelky analytickými postřehy, ale též na podkladě výpovědí současníků. O desetiletí později následovala v roce 1958 první klasicky psaná monografie z pera Jiřího Macka, o jejíž kvalitě a přitažlivosti pro čtenáře svědčí skutečnost, že v letech 2014 a 2019 vyšla další vydání. V roce 1988 se připojil Vitulčin manžel Jiří Mucha (syn Alfonse Muchy a válečný zpravodaj), jehož kniha s názvem Podivné lásky podává na 445 stranách zejména obraz české intelektuální a umělecké kolonie v Paříži včetně vztahu jejích dvou členů, Vitulky a Martinů. Bezprostředně a ještě otevřeněji na tutéž problematiku navázal Jindřich Uher v knize Ona a Martinů, která během krátké doby sedmi let (1995, 2002) dosáhla opakovaného vydání.

Vůbec byl začátek nového tisíciletí příznačný zvýšeným zájmem o Kaprálovou a osoby kolem ní: v roce 2015 vyšel výbor z jejích dopisů rodičům, o rok později výbor z jejích milostných dopisů Rudolfu Kopcovi a Jiřímu Muchovi a třídílnou sadu uzavřely 2017 dopisy přátelům a jiná korespondence. Pro úplnost dodejme, že v tomto desetiletí vyšla na JAMU knižně i disertace Alice Rajnohové věnovaná klavírnímu dílu Vítězslavy Kaprálové (2014).

A v téže době přebírá iniciativu Karla Hartlová (*1953). Tato absolventka Univerzity Karlovy a University of Toronto žije v Kanadě, kde založila koncem devadesátých let hudební společnost The Kapralova Society, která iniciovala a většinou také uskutečnila vydávání díla Kaprálové tiskem a na hudebních nosičích. Titulů je celá řada a vesměs jsou dramaturgicky objevné a interpretačně pozoruhodné. Karla Hartl je rovněž editorkou a spoluautorkou první knihy o Kaprálové v anglickém jazyce The Kapralova Companion (USA, Rowman & Littlefield, 2011), která byla v České republice nominována na cenu F. X. Šaldy za mimořádný ediční počin v oblasti hudební historie.

Pokračování svědčící o perfektně promyšleném a realizovaném koncepčním záměru Karly Hartl pak tvoří Dopisy domů, které jsou prvním souborným vydáním většinou tehdy ještě neznámé a nepublikované korespondence Vitulky z posledních let jejího života. Tato publikace byla vydána ke stému výročí skladatelčina narození a vedle samotného obsahu je působivá také svým černobílým designem se čtvercovou fotografií obličeje Vitulky uprostřed a nadpisem Vítězslava Kaprálová, který se pak opakuje i v dalších knihách věnovaných Kaprálové.

K těmto po všech stránkách zdařilým publikacím se nyní přiřadila další, která vyšla na konci roku 2020 a nese název Tematický katalog skladeb Vítězslavy Kaprálové a korespondence s nakladateli. Představuje nejúplnější a nejpodrobnější soupis díla Kaprálové, v němž nic není opomenuto: zachyceny a popsány jsou všechny prameny – skici, autografy i autorizované opisy až po vydání jejich definitivní verze. Vytvořit takovou publikaci vyžaduje léta soustředěné práce v mnoha badatelnách včetně cestování do míst, kde jsou materiály uloženy, srovnávání, přemýšlení a hledání, včetně mimořádně složité a náročné korektury místy dvojjazyčného textu. Je pak víc než potěšující, můžeme-li konstatovat, že nová publikace Karly Hartl splňuje všechny tyto maximalistické nároky beze zbytku.

Foto: Fb Filharmonie Brno, Divadlo Husa na provázku – Jakub Jíra, Wikipedia, The Kapralova Society

Jindřiška Bártová

Jindřiška Bártová

Muzikoložka

Prof. PhDr. Jindřiška Bártová (*1942) vystudovala hudební vědu a češtinu na brněnské univerzitě a po několikaletém působení v hudebně-historickém oddělení Moravského muzea a v brněnské odbočce Svazu československých skladatelů přešla na pedagogickou dráhu, nejprve na brněnské konzervatoři a od roku 1989 na JAMU, kde v současnosti působí jako vedoucí Centra pro výzkum brněnské kompoziční školy. Kritické činnosti v denním a odborném tisku se věnovala až do 90. let pravidelně, poté občasně. Publikovala více než sto studií v odborných časopisech a sbornících. Knižně vydala publikace věnované skladatelům Janu Kaprovi (1994), Miloslavu Ištvanovi (1997), členům sdružení Camerata Brno (2003), dirigentu Františku Jílkovi (2014), režisérovi Václavu Věžníkovi (2016, muzikologu Jiřímu Vysloužilovi (2018) a hudebnickému rodu Veselků (2019). Redigovala dva díly kolektivní monografie Osobnosti Hudební fakulty JAMU (2017, 2020), do nichž přispěla studiemi věnovanými sbormistru Josefu Veselkovi, pěvkyni Anně Barové, skladateli Miloslavu Ištvanovi a muzikologu Janu Trojanovi.Příspěvky od Jindřiška BártováVíce z této rubriky