KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Juraj Filas: Většina mých děl vyznívá pozitivně english

„Katarze jde jako zlatá nit celou naší evropskou kulturou.“

„Nemám nejmenší potřebu tvořit hudbu takzvaně na zelené louce.“

„Hudbu píšu pro posluchače.“

Skladatel Juraj Filas programově neváhá užívat krásu a příjemnost, nebojí se tradičně zakotvených postupů, melodie, libozvučnosti a upřímného výrazu. Pro jeho neoromanticky znějící hudbu je příznačná silná emocionalita a často až vášnivost výrazu. Platí to i o Requiem Oratio spei, Modlitba naděje, které v pátek zazní v Hradci Králové a v neděli ke Dni válečných veteránů v katedrále sv. Víta v Praze. V rozhovoru pro KlasikuPlus se jeho autor vyznává, že vědomě navazuje na velkou evropskou hudební tradici, zdůrazňuje, že hudbu píše pro posluchače, a také prozrazuje, na čem právě pracuje.

Requiem Oratio spei je datováno rokem 2002 a věnováno všem obětem terorismu. Promítlo se do kompozice Jedenácté září 2001?

V roce 2001, v době, kdy došlo k útokům na New York, jsem pracoval na Requiem na popud mého dobrého známého v New Yorku Huberta Wiesenmaiera. Zezačátku jsem netušil, jaké má s ním plány, ale přál si to, tak jsem psal. Text mne totálně uchvátil a skicu jsem psal – tak řečeno – ve dne v noci. Když se to pak stalo jedenáctého září se Světovým obchodním centrem, jako bych byl pochopil, že to bylo vyšší řízení – a spontánně jsem dílo věnoval obětem té tragédie. Tehdy nikdo z nás nemohl tušit, kolikrát se ještě budou takové útoky opakovat a – naneštěstí – opakují dodnes. 

Jaký měla a má skladba ohlas v Americe? A jaké osudy tam má její nahrávka se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK?

Ohlasy byly jednoznačně nadšené. Celá řada Američanů byla přímo zasažena tím neštěstím – přišli o rodinné příslušníky, přátele a tak dále –  a proto také stáli o to, aby Requiem zaznělo k 10. výročí v katedrále svatého Ignáce z Loyoly na Park Avenue a posléze aby bylo natočeno na CD, což se stalo v roce 2013 v Praze. A nakonec se ještě hrálo ve vyprodané Carnegie Hall v roce 2015 a vysílalo na mnoha rozhlasových stanicích ve Spojených státech, v Rakousku, Francii a jinde. U nás už se také vícekrát vysílalo – a zaznělo i živě v Rudolfínu v roce 2007. Pokud vím, nahrávka se prodává obzvlášť v době kolem jedenáctého září.

Co je klíčovým místem Requiem Oratio spei z hlediska autorova poselství?

Závěr, který vyznívá pozitivně, neboť jsem k původnímu textu přidal významné poselství z pětadvacáté kapitoly Janova evangelia ,,Jsem Alfa a Omega…, kdo ve mě uvěří, byť by zemřel, obdrží život věčný“ a také několik myšlenek ze Zjevení. Tím dostává dílo – v pravém duchu křesťanství – naději, která překonává strach z věčné smrti – ,,Libera me de mortem aeternam“, čímž končívá skoro každé requiem. V mé tvorbě většina děl vyznívá pozitivně. Katarze je vysvobozením z utrpení, deprese a tragédie už u velkých antických dramatiků – a jde jako zlatá nit celou naší evropskou kulturou.

Jsou romantická hudba a její emoce záměrným předobrazem, nebo jde o náhodnou příbuznost? Chcete se její síle přiblížit, nebo to tak prostě vychází samo…?

Jde o naprosto vědomé navazování na velkou evropskou hudební tradici, kterou ctím. Nemám nejmenší potřebu ji deformovat či dokonce ničit a tvořit hudbu takzvaně na zelené louce. Od rozvrácení monarchií je tato tendence – ničit vše, co bylo, a ne jen v hudbě – stále silnější. Celá dnešní „multikulti“ orientace je toho podle mého názoru nezpochybnitelným důkazem.

Na co myslíte na podzim v roce 2018 víc – na konec první světové války a na její oběti, nebo na vzkříšení Československa a naděje, které tehdy oba národy měly?

Do politických úvah bych se nepouštěl. Moji oba dědové bojovali v první světové válce a vzpomínám s úctou na všechny oběti. V naději, že už se to nikdy nikde opakovat nebude.

O čem přesně hovoří ona naděje v názvu? O věčném životě? Jak ho chápete?

O věčném životě se dozvíme až za tou ,,čárou“. Myslím, že na tento svět přicházíme jistým ,,tunelem“ a naše duše nakonec odchází také ,,tunelem“, o němž referovalo mnoho lidí, kteří překonali klinickou smrt.

Máte od dokončení této skladby nějakou další podobnou, nebo jde textem a poselstvím o ojedinělé, výjimečné dílo?

Napsal jsem mnoho sakrálních skladeb. Zhudebnil jsem mešní ordinárium ,,Missa propte Gloriam Tuam aeterna“ pro soprán, sbor, varhany, flétnu a tympány. Zazní mimochodem 10. listopadu v Humpolci k poctě padlých v první světové válce a měla by zaznít také 18. listopadu dopoledne v katedrále sv. Víta. Kromě těchto děl jsem zhudebnil text Stabat Mater pro sóla, sbor a orchestr. Text Te Deum se objevuje ve třetí části mého vokálního dramatu Krvavé Te Deum zkomponovaného na paměť obětí gulagů, podle Solženicynova Souostroví Gulag. Napsal jsem Magnificat pro soprán, sbor a orchestr, zaznělo v červenci v Hradci Králové a v Praze… A další a další.

Existuje hudba, když nezní? Čím je pro současného tvůrce koncertní uvedení jeho skladby? Hlavním naplněním toho, proč komponuje?

Hudbu píšu pro posluchače. Považuji to za svou společenskou funkci. Nejdřív – když hudbu tvořím – zní jen v mé hlavě. Jsem nesmírně šťasten, když totéž nakonec slyší i posluchači, když dojde k její realizaci.

Na čem nyní pracujete?

Na velké kantátě Záhořovo lože pro sóla, sbor a orchestr podle balady Karla Jaromíra Erbena. Nevím o tom, že by ji byl už někdo zhudebnil. V podstatě jde také o navýsost duchovní téma, které nás učí, že i ten největší zločinec může dojít milosrdenství Božího, prosí-li o ně pokorně…

Requiem Oratio spei, přístupná moderní skladba s latinským textem katolické mše za zemřelé a s úryvky z Nového zákona, zazní v pražské katedrále sv. Víta 11. listopadu ke Dni válečných veteránů – ke konci první světové války a výročí Československa. Na provedení se budou podílet Anda-Louise Bogza, Matthew Plenk, Roman Janál, Kühnův smíšený sborFilharmonie Hradec Králové, dirigentem je István Dénes. Stejný program zazní už v pátek 9. listopadu v sále Filharmonie Hradec Králové. Juraj Filas (1955), pedagog AMU, pochází z Košic. Od dob studií žije v Praze.

Foto: Filharmonie Hradec Králové, Petr Veber

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky