KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Koncert ke stému výročí narození Vladimíra Sommera v pondělí v Sukově síni english

V pondělí 22. listopadu se bude v Sukově síni pražského Rudolfina od 19:30 hodin konat komorní koncert k poctě skladatele Vladimíra Sommera, od jehož narození si letos připomínáme sto let. Zaznějí autorovy skladby Sonáta pro dvoje housle z roku 1948, Sedm písní pro mezzosoprán a klavír z roku 1985, o dva roky mladší Smyčcový kvartet č. 2 h moll a na závěr Komorní hudba pro smyčce datovaná rokem 1967. Na provedení Sommerovy hudby se budou podílet houslisté Leoš Čepický a Anna Sommerová, mezzosopranistka Markéta Cukrová s klavíristou Danielem Wiesnerem, Kvarteto Vladimíra Sommera a Komorní orchestr Vladimíra Sommera, který bude řídit Vojtěch Jouza. Koncert je z důvodu koronavirové epidemie přeložen z jara.

Český hudební skladatel a vysokoškolský pedagog Vladimír Sommer pocházel z Dolního Jiřetína u Mostu. Na Pražské konzervatoři vystudoval housle u Bedřicha Voldána a skladbu u Karla Janečka. Ve studiu kompozice pokračoval u Pavla Bořkovce na AMU, kde absolvoval v roce 1949 houslovým koncertem. Už v této době začal se svou tvorbou narážet na komunistickou ideologii. Krátce působil jako pedagog na AMU a poté se stal profesorem hudební teorie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve své tvorbě Sommer původně vycházel z díla významných skladatelů dvacátého století, například Prokofjeva, Honeggera či Šostakoviče, brzy ale dospěl k osobité hudební řeči. Zásadním rysem jeho kompozičního stylu je zachycení závažných momentů lidské existence. Za nejvýznamnější dílo bývá považována Vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr na text Franze Kafky z roku 1958. Kvůli silnému humanistickému poselství, narážejícímu na režimní estetiku, se však dočkala uvedení až o pět let později. Z dalších děl vyčnívají například dva smyčcové kvartety, předehra Antigona, houslový a violoncellový koncert. Širší veřejnost zná Vladimíra Sommera hlavně prostřednictvím jeho filmové tvorby – je autorem hudby například k pohádce Princ Bajaja nebo filmu dle předlohy Milana Kundery Já, truchlivý bůh. Vladimír Sommer zemřel 8. září 1997 v Praze.

Foto: Youtube

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky