KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Konference o výuce rozboru skladeb na středních a vysokých hudebních školách english

Oddělení hudebně teoretických disciplín ve spolupráci s Ústavem teorie hudby HAMU v Praze pořádá konferenci na téma Výuka rozboru skladeb na středních a vysokých hudebních školách. Akce se bude konat ve středu 12. dubna od deseti hodin dopoledne v budově Lichtenštejnského paláce na HAMU, Praha 1, Malostranské náměstí 13, v místnosti 2017 ve druhém poschodí. Vstup je volný.

„Z programu konference lze zmínit příspěvky k rozborům hudebních forem v hudbě osmnáctého století, umělou inteligenci a analýzu skladeb, uplatnění analýzy skladeb v praxi, komplexní analýzu a řadu dalších témat. Smyslem konference je kromě obvyklých odborných příspěvků i výměna zkušeností nad aktuálním stavem a koncepcí hudební analýzy v systému disciplín hudební teorie. Jedním z cílů je rovněž setkání pedagogů (i studentů) hudební teorie středních a vysokých hudebních škol,“ uvádějí pořadatelé.

Přednášející jsou převážně z českých vysokých škol, které reprezentují pořádající HAMU: Jiří Bezděk, Vít Havlíček (vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín a hlavní pořadatel konference), Martin Hybler, Jan Vičar, dále za JAMU v Brně: Jan Jiraský, za Ostravskou univerzitu: Martin Čurda nebo, za pražskou Univerzitu Karlovu: Michal Nedělka, Petra Bělohlávková. Na konferenci zazní také dva příspěvky od slovenských kolegyň Evy Miškovičové (Akadémia umení Banská Bystrica) a Zuzany Martinákové (Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica).

Foto: Pixabay

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky