KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Letní slavnosti staré hudby s polibky devíti Múz english

„Festival v letošním roce poprvé zavítá do vršovického Vzletu, kde se má 29. července odehrát baletní a pantomimické představení zobrazující renesanční maškarní ples.“

„Koncert souboru Cantoría, mající ve štítě Múzu Euterpé, připomene, jak významným kulturním centrem byla Praha na konci 16. století.“

„Závěrečný koncert bude poctou bájnému pěvci Orfeovi, synovi Múzy epického básnictví Kalliopé, jehož umění se podle pověstí klaněli bohové, lidé, zvířata, přírodní živly i bytosti z podsvětí.“

Letní slavnosti staré hudby nabídnou v různých historických prostorách Prahy od 18. července do 8. srpna šest koncertů a jeden scénický taneční a pantomimický projekt s hudbou. Čtyřiadvacátý ročník festivalu má podtitul Musae – je zasvěcen Múzám, mytologickým bohyním múzických umění, a tím i rozmanitosti inspirací „múzami políbených“ evropských skladatelů 16. až 18. století. V programu se vystřídají zahraniční i tuzemské specializované ansámbly a sólisté, závěrečný koncert tradičně patří rezidenčnímu souboru Collegium Marianum, který ostatně stojí za koncepcí celého festivalu.

Festival zahájí německý vokální soubor Ensemble Polyharmonique, který se v Praze představí vůbec poprvé. Pod klenbou kostela v Emauzském opatství se nechá „políbit“ Múzou hymnických zpěvů a sborové lyriky Polyhymnií. Vokálně-instrumentální program bude 18. července prostřednictvím duchovních koncertů, motet a madrigalů konfrontovat ohlasy katolických italských vzorů v hudbě protestantského Německa v 17. století. V programu tak bude figurovat například Heinrich Schütz, ale také jeho mentor Claudio Monteverdi.

Belgický vlámský soubor Hathor Consort s uměleckou vedoucí Rominou Lischkou, hráčkou na violu da gamba, doprovodí 24. července v Trojském zámku nizozemskou sopranistku Hannah Morrison, a to v pozdně renesančních a raně barokních skladbách jihoevropské, především italské provenience. Zazní i dobové „hity“, jako třeba část z Monteverdiho opery Orfeo. Múzami jsou v tomto programu EratóCaritas, tématem jsou podoby lásky. Publikum uvidí a uslyší mimo jiné i salterio, historický strunný nástroj rakouského typu.

Trojice renomovaných německých interpretů Christine Schornsheim, Hille PerlMichael Freimuth provedou 27. července ve Strahovském klášteře virtuózní suity francouzského typu pro cembalo, violu da gamba a theorbu z pera německých a francouzských mistrů 18. století.

Letní slavnosti staré hudby v letošním roce poprvé zavítají do vršovického Vzletu, kde se má 29. července odehrát baletní a pantomimické představení zobrazující renesanční maškarní ples. Inspirací bude dění na polském dvoře královny Bony Sforzy, aristokratky italského původu. Rozverné představení je podle organizátorů určeno pro všechny generace, je vhodné pro děti od sedmi let. Spojí se v něm polský taneční soubor Cracovia Danza Ballet, jehož uměleckou vedoucí je Romana Agnel, a český instrumentální ansámbl Capella Ornamentata pod vedením Richarda Šedy, hráče na historický dechový nástroj cink. Polské těleso letos vystoupí na festivalu po čtyřech letech.

Mladý španělský soubor Cantoría chystá na poslední červencový večer do Trojského zámku výběr z proslulých ensalád Katalánce Matea Flechy, které vyšly roku 1581 v Praze. Ensalada, doslova saláty, jsou žertovné i dramatické příběhy, kompozice směšující duchovní a světská témata, vokální polyfonii s lidovými písněmi a tanci a španělštinu či portugalštinu s latinou. Koncert, mající ve štítě Múzu Euterpé, připomene, jak významným kulturním centrem byla Praha na konci 16. století.

Proslulí italští interpreti Alessandro Tampieri, hrající na barokní housle, a Valeria Montanari, hrající na cembalo, zavedou posluchače 3. srpna ve Strahovském klášteře programem nazvaným Concerto d´Apollo do Itálie – za virtuózními skladbami, do nichž jejich autoři zakomponovali mytologická témata.

Závěrečný večer festivalu 8. srpna bude patřit v kostele svatých Šimona a Judy souboru Collegium Marianum, se kterým vystoupí francouzská altistka Delphine Galou. V programu sestaveném z árií a ouvertur z barokních oper Antonia Vivaldiho, Christopha Willibalda Glucka, Johanna Josepha Fuxe a Carla Heinricha Grauna ožije nesmrtelný příběh lásky Orfea a Eurydiky. Má jít o poctu bájnému pěvci Orfeovi, synovi Múzy epického básnictví Kalliopé, jehož umění se podle pověstí klaněli bohové, lidé, zvířata, přírodní živly i bytosti z podsvětí… – dostal totiž do vínku okouzlující hlas. Lze se těšit na jiskřivé emoce upřímné radosti, výbušného vzrušení i hlubokého smutku, stejně jako na vyjádření mírumilovného spočinutí a nebeského klidu.

„V letošním programu se soustředíme na pestrost a vzájemné ovlivňování různých ‚národních‘ škol a tradic, zejména v barokní hudbě, ale i na rozličnost uměleckých forem vůbec. Můžeme se tak těšit na vskutku různorodou paletu umění v podání světových souborů staré hudby, které přijaly pozvání a ‚políbeny múzou‘ zavítají do Prahy předvést svůj um a polahodit uši i oči diváků,“ uvedla ředitelka festivalu Josefína Knoblochová.

Jana Semerádová, flétnistka, umělecká vedoucí Collegia Marianum a také umělecká ředitelka Letních slavností staré hudby, ke koncepci přehlídky na setkání s novináři na adresu dávné řecké mytologie dodala: „Bez Múz by nevzniklo žádné umělecké dílo. A bez dvou protikladných principů, apollinských a dionýských emocí, by nebyly možné koncerty.

K festivalu patří také červencové masterclass, které povedou přední němečtí interpreti – Christine Schornsheim (cembalo), Hille Perl (viola da gamba) a Michael Freimuth (theorba, loutna, barokní kytara), a pak i podzimní mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Akademie Versailles.

Foto: Christian Palm, Geoffrey Schied, Ilja van de Pavert, Petr Dyrc, archiv festivalu

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky