KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Letošní Broumovská klávesa už zná své vítěze english

13. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa, který se konal ve dnech 5. až 7. května 2023 v klášteře Broumov, rozdal svá ocenění. Celkem šestnáct mladých klavíristů stanulo na prvních, druhých a třetích místech a zároveň bylo uděleno několik čestných uznání.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 40 soutěžících z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Soutěž probíhala v multifunkčním sále Dřevník od pátku 5. května do neděle 7. května na koncertní klavír Steinway & Sons a soutěžní vystoupení byla otevřena veřejnosti.

Výkony soutěžících hodnotila odborná porota, v níž každoročně zasedají koncertní klavíristé a představitelé předních kulturních institucí. Umělecký ředitel soutěže, Ivo Kahánek, byl také jejím členem. Dále pak Jan Simon (předseda poroty), David Mareček, Milan LangerEliška Novotná. Zahraniční porotkyní byla pianistka a pedagožka z Hudební akademie Karola Szymanowského v Katovicích Joanna Domańska.

Vítězové získali možnost koncertních vystoupení, namátkou s KSO Karlovy Vary či v rámci programu festivalu Dvořákova Praha“, připomněl ředitel soutěže, Ivo Kahánek. Vybrané laureáty čeká ještě Slavnostní koncert v pražském Rudolfinu, který se uskuteční 26. září a je součástí celé akce. Laureáti, kteří se umístili na prvních třech místech, získali též finanční odměnu.

V kategorii do 11 let byla udělena dvě první místa: Lilianě FejtovéAnne Chmurově, která přicestovala ze Slovenska. Vítězem druhé kategorie pro hráče od 12 do 13 let se stal Jaroslav Skalka. Třetí kategorii, věk 14 až 15 let, ovládla Eva Emilia Rautner z Rakouska a nejstarší kategorii do 17 let vyhrál Semjon Yakimov.

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Jejím cílem je pořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Idea se opírá o systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu s osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

Foto: Michal Sedláček

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky