KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Masopustní večer u svatého Jakuba. K záchraně varhan english

Nadační fond Sancti Jacobi Organum pořádá v pátek 9. února benefiční koncert v pražské bazilice sv. Jakuba na Starém Městě. Objektem zájmu jsou místní varhany, které patří k největším v České republice. V rámci Masopustního večera vystoupí varhanice Irena Chřibková, která u sv. Jakuba působí i jako ředitelka kůru, společně s trumpetistou Janem Vernerem. Na programu večera jsou skladby barokních autorů i hudba 20. století. Výtěžek koncertu bude plně věnován rekonstrukci místních varhan.

Svatojakubské varhany pochází z počátku 18. století, kdy po velkém požáru nový dvoumanuálový nástroj s unikátní skříní postavil Abraham Starck z Lokte. První přestavbu provedl v polovině 18. století kralický varhanář František Katzer, k dalším romantizujícím dispozičním změnám došlo v druhé polovině 19. století. Zcela zásadní zásah do ještě v podstatě barokních varhan proběhl v roce 1941 podle návrhu Bedřicha Antonína Wiedermanna. Zakázku obdržel kutnohorský varhanářský závod Jana Tučka. Výsledkem byly velké třímanuálové elektropneumatické varhany se sedmdesáti pěti rejstříky a velkým rozsahem klaviatur. K další přestavbě nástroje došlo v roce 1956 varhanářským družstvem Organa Kutná Hora. Tehdy pod vlivem německé varhanní reformy dochází i v Čechách k postupnému odklonu od romantického chápání rejstříkové kompozice a k návratu k baroknímu hlasovému schématu. Poslední rozsáhlou přestavbu provedl v letech 1981 a 1982 závod Varhany Krnov. V nové rejstříkové dispozici byly obnoveny všechny původní Starckovy hlasy, z větší části i s původními píšťalami a ponechány i četné zajímavé romantické barvy. Současný nástroj má čtyři manuály, devadesát jedna znějících rejstříků a 8.277 píšťal. Svatojakubské varhany jsou tak počtem píšťal největší v České republice, o čtyři rejstříky více však má nástroj v kostele sv. Mořice v Olomouci.

Dnes jsou varhany u sv. Jakuba již na hranici životnosti a fungují jen díky maximální péči varhanářů Vladimíra Turnwalda a nyní Václava Vály. Z tohoto důvodu byl v roce 2010 založen Nadační fond Sancti Jacobi Organum shromažďující finanční prostředky nutné k provedení oprav nástroje. Z výtěžku fondu byla již provedena modernizace hracího stolu varhan. Aktuálně je zapotřebí realizovat kompletní rekonstrukci nástroje s finančními náklady v řádu vyšších desítek milionů korun převyšujícími možnosti vlastníka, Řádu minoritů i Nadačního fondu. O podrobnostech k potřebě generální opravy již portál KlasikaPlus.cz informoval ZDE.

Příspěvkem k tomuto cíli bude i chystaná benefice, na níž zazní PreludiumTe Deum Marca-Antoina Charpentiera, Canonnade od Clauda Balbastra, Sonáta g moll Pavla Josefa Vejvanovského, Toccata d moll Johanna Sebastiana Bacha či ukázka Händelova Mesiáše. Díky mimořádným dispozicím varhan bude uvedeno i Ave Maria od Camilla Saint-Saënse, Elgarův Salut d’amour nebo Marche tromphale Théodora Duboise.

Benefiční koncert, který začíná v sedm hodin večer, doplní komentovaná prohlídka velkých svatojakubských varhan a hudební překvapení v Lucemburském sále konventu minoritů. Organizátoři připraví i masopustní občerstvení.

Foto: Nadační fond Sancti Jacobi Organum

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky od KlasikaPlus.czVíce z této rubriky