KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Hudba rumunských klášterů otevře festival pravoslavné hudby Archaion Kallos english

V pražském ortodoxním chrámu sv. Cyrila a Metoděje se ve čtvrtek koná koncert s názvem Stará hudba rumunských klášterů. Jako první program festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos zavede koncert posluchače na mystické cesty duchovní hudby v podání předního mužského sboru Nectarie Protopsaltul. Rumunské tematice se bude věnovat i současně probíhající výstava ve starokatolickém kostele sv. Vavřince na Petříně, která ukáže, že podoba církevních rouch není dána jen církevní tradicí, ale ovlivňují ji také lidové kroje.

Ve stejném pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje se bude 2. října konat i další koncert – Klenoty slovanské duchovní hudby. Zazní tam hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska aj. Součástí programu je i světová premiéra skladby současného českého autora Petra Koronthályho. „Na výletě do světa slovanské pravoslavné hudby budou posluchače provázet pěvecký sbor Notre Dame a Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie,“ informuje dramaturgie a doplňuje, že se návštěvníci festivalu mohou těšit také na výjimečný koncert nazvaný Západ a Východ v liturgii pozdního středověku. Propracovaná dramaturgie představí zhudebnění západní mše svaté z pera velkých mistrů pozdního středověku v dialogu s pozoruhodnými skladbami nejvýznamnějších autorů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis a další). Posluchači se seznámí s díly z rukopisů kyperských archivů a uslyší i české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb. Koncert se bude konat 6. října v kostele sv. Václava na Zderaze

Úspěšným mezinárodním festivalem Archaion Kallos ožije Praha už potřinácté. Vždy jde o ojedinělé koncerty z celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu renomovaných autorů postmoderny. I letos festival nabídne návštěvníkům rozmanitou škálu pěti koncertů, unikátní bohoslužbu a mnoho zajímavých doprovodných akcí. Zazní byzantská duchovní hudba, hudba rumunských klášterů i díla předních současných autorů, jako jsou například Arvo Pärt, John TavenerIvan Moody, a také světové premiéry českých autorů – letos svá díla uvedou Hanuš Bartoň a Petr Koronthály. Koncerty se budou konat v termínu od 22. září do 19. října a doprovodné akce budou na pořadu až do konce října.

I letos organizátoři nabídnou jedním z koncertů pohled na současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství. Letos vás zveme do světa moderní a postmoderní klavírní tvorby skladatelů Mokranjace, Tavenera, Moodyho, Pärta a Bartoně. Večerem posluchače hudebně provede klavíristka Radka Hanáková. Koncert s názvem Filokalie dneška se bude konat 12. října v Galerii HAMU.

Koncert Hildegarda z Bingenu a Kassia z Konstantinopole je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám – německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kassii, které přenesou posluchače zpátky v čase do dávného středověku. Jejich díla zaznějí v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti, a to 19. října v Pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské. „Posluchač bude mít možnost vrátit se v čase o tisíc let zpátky a vychutnat si ženský dotek v duchovní hudbě Východu a Západu,“ uvádějí pořadatelé.

Festival Archaion Kallos je jako vždy obohacen o pestrý doprovodný program. „V rámci festivalu proběhne tradičně bohoslužba s názvem Celonoční bdění ke svátku Narození přesvaté Bohorodice aneb Hudba ze Svaté hory Athos s autentickou byzantskou hudbu v podání řeckých interpretů, workshop byzantské hudby s názvem Umění interpretace a seznámení s „Mozartem byzantské hudby“ Petrem Peloponnesiem, odborná přednáška a filmová projekce,“ chystá akce festival. Celé září a říjen bude také ve starokatolickém chrámu sv. Vavřince na Petříně k vidění výstava tradičních rumunských bohoslužebných oděvů. O festivalu i doprovodných akcích se dozvíte více na www.philokallia.com.

Foto: archiv festivalu a Fb interpretů

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky od KlasikaPlus.czVíce z této rubriky