KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Byzantský sbor a libanonská zpěvačka unisono a zdobně

„Zatímco masivní příliv migrantů z Blízkého východu do Evropy činí značné etnické a ekonomické potíže, invaze tamních kulturních hodnot je pro starý kontinent naopak velkým přínosem.“

„Za posvátného zpěvu, rozvážným krokem a s rozžatými svícemi v rukou vstoupila Ribale Wehbé do chrámové lodi, provázena členy vokálního ensemblu a stanula v kněžišti před publikem.“

„Zpěvní linie vychází z modálních struktur, které se vyznačují častým používáním postupů ve zvětšených sekundách, nechyběla melismata a glissanda, objevily se i mikrointervaly.“

Poslední akcí v Praze pořádaného mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos 2023 byl koncert libanonské zpěvačky Ribale Wehbé a mužského byzantského sboru z Kypru Cypriot Psaltic Ensemble, vedeného Giorgosem Demetriou. Konal se 17. října 2023 v pravoslavném chrámu svaté Kateřiny Alexandrijské ve Viničné ulici. Na programu byla byzantská hudba z Libanonu a Kypru.

Číst dál…

Prastará krása v hudbě Rachmaninova na festivalu Archaion Kallos

„Zcela zaplněná chrámová loď byla zanechána ztišení, do kterého vstoupil duchovní pravoslavného chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské Ján Novák, aby přivítal přítomné.“

„Z dvaceti částí Liturgie zpíval sbor sedm a za vypuštěnou vstupní Velkou ektenii posloužila třetí část Sláva otci, do které vložil sbor snad veškerou mocnost svého hlasového fondu.“

„Původně gotický chrám je zvlášť památný osmibokou věží v průčelí přezdívanou Pražský minaret.“

Mezinárodní festival pravoslavné hudby letos nabídl pět večerů, pět kroků k „prapůvodní kráse“, tedy archaion kallos, jak zní název festivalu. A k tomu jednu ryzí bohoslužbu, tedy dopolední Liturgii sv. Jana Zlatoústého s autentickým byzantským chorálem, workshop byzantské hudby s lektorem, řeckým protopsalisem (zpěvákem byzantské hudby) Petrosem Papaemmanouilem, výstavu českých pravoslavných ikon, přednášku protojereje (kněze) Cyrila Sarkissiana či filmovou projekci dokumentárního filmu o ukrajinském skladateli Valentynu Sylvestrovovi. Ve čtvrtek 12. října se konal v Pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské koncert Pražského smíšeného sboru a Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (VUS UK) za vedení sbormistrů Jiřího Petrdlíka a Jakuba Zichy.

Číst dál…

Pocta pravoslavné hudbě ukrajinských skladatelů minulosti i současnosti

„Nebylo náhodou, když prostřední z pěti festivalových koncertů se 5. října v kostele sv. Václava na Zderaze zaměřil na duchovní hudbu ukrajinských skladatelů.“

„Závěr koncertu patřil opět vokálnímu umění, v němž spočívá největší síla pravoslavné hudby.“

„Dirigent Marek Valášek s minimálními prostředky dosahuje maximálního účinu, co se vkusné uměřenosti adekvátní vybranému spektru skladeb týče.“

Do stále rostoucí řady podzimních hudebních festivalů v Praze už od roku 2010 ústrojně zapadá mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos, jehož název v překladu odkazuje na cosi ve smyslu archetypální neboli prapůvodní krásy. Nebylo náhodou, když prostřední z pěti festivalových koncertů se 5. října v kostele sv. Václava na Zderaze zaměřil na duchovní hudbu ukrajinských skladatelů. Jak víme, ukrajinská kultura a pravoslaví spolu těsně souvisejí.

Číst dál…

Ozvěny staré Konstantinopole zastavily čas

„Do vskutku mystického zpěvu pocházejícího ze staré Byzance jemně vplynula nejstarší česká píseň, jejíž autorství bývá připisováno sv. biskupu Vojtěchovi, Hospodine pomiluj ny.“

„Úryvky ze svaté liturgie završil hymnus Agni parthene, který na oslavu Panny Marie v 19. století složil jeden z nejuctívanějších řeckých světců Nektarios Eginský.“

„Při těchto zpěvech se v sólu opět představil Marios Christou, ale také Silva Morasten. Je lektorkou zpěvu, muzikoterapeutkou a skladatelkou písní na pomezí různých žánrů. V posledních letech se aktivně zabývá nezápadními hudebními tradicemi.“

Tlumeně osvětlený pražský chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, nesčetné plameny svíček, ikony a táhlé melodie. Atmosféra, v níž posluchač snadno ztratil představu o prostoru a času. To byl úvodní koncert 14. ročníku mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos.

Číst dál…

Ozvěny staré Konstantinopole jako zahájení festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos

Mezinárodní festival Archaion Kallos se v Praze koná tradičně na podzim. Nabízí koncerty celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu autorů postmoderny. Festival začíná 21. září koncertem byzantské hudby, kdy zazní i hudba stará více než tisíc let. Koncert byzantské hudby slibuje unikátní hudební výlet do světa staré, byzantské…

Číst dál…

Festival pravoslavné hudby Archaion Kallos počtrnácté

Na podzim Prahu tradičně čeká mezinárodní festival Archaion Kallos, který pravidelně nabízí koncerty celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu autorů postmoderny. Dramaturgie festivalu letos nabídne pětici koncertů, bohoslužbu a doprovodné akce. Festival začíná 21. září, ode dneška za přesné dva týdny, a jeho hlavní část skončí 17. října.…

Číst dál…

Archaion Kallos 2022 v kostce

„Hlavní kouzlo jeho návštěvník objeví v duchovním potenciálu, který funguje jako živá voda, jako nesmírně důležitá součást duševní hygieny a duchovního rozměru života dnešního člověka.“ „Sbližování s byzantskou hudbou neprobíhá ovšem jen v koncertních sálech a sakrálních prostorech, už 27. srpna se v prostorách HAMU konal festivalový celodenní workshop.“ „V průběhu celého září a října byla v kostele…

Číst dál…

Pohlazení svatých žen Východu a Západu

„Hudba svaté Hildegardy a svaté Kassie působí jako živá voda pro lidskou duši a vůbec nezáleží na tom, zda je člověk věřícím, či nikoli.“ „Hlas Evanthie Vavoulioti se nesl chrámem nenuceně a elegantně, podpořen doprovodnými hlasy členů mužské části Philokallia Ensemble.“ „Každá členka Tiburtiny je skvělou sólistkou a v tutti je pro všechny samozřejmost…

Číst dál…

Zvuk, ticho, květy a zvony

„Ze sólistky čišela úcta k rukopisům a frázím, které si ‚vymazlila‘ do posledního tónu, dozvuku, či tiché prázdnoty po něm.“ „Bartoňova skladba vytvářela dojem ozvěny zážitku, kdy je zachována a zesílena její syrovost. Silná slova žalmu jako by se do ní vpila, slova zmizela, nikoli však jejich energie.“ „Moodyho Fioriture je až dojemnou…

Číst dál…

Hudba rumunských klášterů otevře festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

V pražském ortodoxním chrámu sv. Cyrila a Metoděje se ve čtvrtek koná koncert s názvem Stará hudba rumunských klášterů. Jako první program festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos zavede koncert posluchače na mystické cesty duchovní hudby v podání předního mužského sboru Nectarie Protopsaltul. Rumunské tematice se bude věnovat i současně probíhající výstava ve starokatolickém kostele…

Číst dál…

Mezinárodní festival Archaion Kallos potřinácté

Praha na podzim tradičně ožije úspěšným mezinárodním festivalem Archaion Kallos, který pravidelně nabízí ojedinělé koncerty z celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu renomovaných autorů postmoderny. I letos nabídne návštěvníkům rozmanitou škálu pěti koncertů, unikátní bohoslužbu a mnoho zajímavých doprovodných akcí. Festivalová hudební setkání se budou konat od 22. září…

Číst dál…

Hudba (z) ticha, které se netleská

„Už při vstupu cítíte úplně jinou atmosféru, na kterou si posluchači zvykli, rádi se v ní rok co rok noří a přicházejí se zvláštním respektem a kontemplativní náladou.“ „Pianistka Andrea Mottlová hrála s hlubokým klidem a rozdala jej na všechny strany.“ „Archaion Kallos disponuje příběhy a neváhá použít i nové prostředky k jejich vyprávění, to vše na poli…

Číst dál…

Byzanc opět jinak!

„Písně taneční i lyrické měly spád, byly pestré v rytmech a náladách, a především byly výjimečné precizní instrumentací, uchu lahodící tektonikou, výrazem a citlivým rozložením hlasů.“ „Nelze dále ignorovat fakt, že současný muzikant by měl mít také přiměřený rozhled v hudbě různých národů a brát byzantskou a mimoevropskou modalitu jako součást celosvětové hudební historie.“ „Na závěr bohatého večera…

Číst dál…

VÝHERCE VSTUPENEK:
Byzanc jinak! na Festivalu pravoslavné hudby

Už tradičně je jeden festivalový koncert věnován lidové hudbě z pravoslavných zemí. V Kampusu Hybernská 15. října vystoupí Gerasimos Papadopoulos a Alexandra Papastergiopoulou. Zahrají a zazpívají duchovní lidové písně z různých oblastí Východořímské říše známé dnes jako Byzanc. Po koncertě bude následovat jam session s muzikanty, kteří navštěvují pravidelné jamy středozemní, blízkovýchodní a středoasijské hudby. V Praze je…

Číst dál…

SOUTĚŽ O VSTUPENKY:
Byzanc jinak! na Festivalu pravoslavné hudby

Už tradičně je jeden festivalový koncert věnován lidové hudbě z pravoslavných zemí. V Kampusu Hybernská 15. října vystoupí Gerasimos Papadopoulos a Alexandra Papastergiopoulou. Zahrají a zazpívají duchovní lidové písně z různých oblastí Východořímské říše známé dnes jako Byzanc. Po koncertě bude následovat jam session s muzikanty, kteří navštěvují pravidelné jamy středozemní, blízkovýchodní a středoasijské hudby. V Praze je…

Číst dál…

Pravoslavná spiritualita tichá i dramaticky pulsující

„V kontextu duchovní hudby jsme vyslechli meditativní i výrazově proměnlivé a zvukově velmi dynamické kusy.“ „Sedláčkovo kvarteto s Radkou Hanákovou vydalo ze sebe při Gemrotově kvintetu to nejlepší a významně přispělo k úspěšnému a umělecky krásnému vyznění večera.“ „Nesmírně bohatý svět byzantské hudby zjevně nabízí velikou studnici inspirace k hudební tvorbě spolu s dotekem duchovního působení.“ Festival pravoslavné…

Číst dál…

Dvanáctý mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos začíná pozítří

Pořadatelé dvanáctého ročníku mezinárodního festivalu Archaion Kallos opět nabídnou ojedinělé koncerty z celého spektra hudby východního křesťanství, a to od byzantského chorálu po tvorbu renomovaných autorů postmoderny. V řadě koncertů, které se budou konat od čtvrtka 30. září do 17. října na území Prahy, zazní byzantská duchovní a lidová hudba, stará hudba bulharských klášterů…

Číst dál…

Andrea Mottlová: Mám nesmírné štěstí a jsem si toho vědoma…
aneb Klavíristka s motorkou

„Mí profesoři vždy rychle poznali, o co jde, to, že mám ráda skladby, v nichž se mohu vyřádit.“ „Ráda hraji nepoznané, neobjevené, či rovnou nově napsané kusy.“ „My klavíristi jsme většinou odsouzeni ke cvičení v izolaci, být součástí tělesa je tedy příjemná změna.“ Když mluví klavíristka Andrea Mottlová o svých aktivitách, nestíháte žasnout, co…

Číst dál…

Starobylá krása tradičně, nově, barevně – Archaion Kallos 2020

„Několikahodinové Celonoční bdění dalo pocítit, jaké by bylo octnout se na svaté hoře Athos a zažít autentickou pravoslavnou liturgii.“ „Gerasimos Papadopoulos s Alexandrou Papastergiopoulou nás pomocí online přenosu přenesli až do Atén, kde představili řeckou duchovní lidovou hudbu.“ „Počet účastníků workshopu umění interpretace byzantského chorálu dokazuje, že zájem o byzantskou hudbu rok od…

Číst dál…

Festival Archaion Kallos a Byzanc jinak

Pražský mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos z dílny spolku Philokallia představuje koncert s lidovou hudbou pravoslavných národů. Tentokrát to bude v podání řeckých hudebníků Gerasimose Papadopoulose (zpěv, oud – orientální loutna) a Alexandry Papastergiopoulou (violoncello, bicí, zpěv). Původně plánované vystoupení pražského Tria Fahrza a hudebnic Elli Aloneftou s Terezou Nikou muselo být bohužel kvůli pandemii…

Číst dál…

Festival Archaion Kallos: dva koncerty, workshop a výstava

Pražský mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos, který pořádá spolek Philokallia, představuje své nadcházející koncerty, workshop a výstavu. V pondělí 12. října v 19:30 hodin rozezní prostor Galerie na HAMU současná instrumentální hudba inspirovaná pravoslavnou spiritualitou, a to v rámci koncertu Filokalie dneška. Vystoupí tam Sedláčkovo kvarteto, které doplní klavíristka Andrea Mottlová (Vavrušová). Zazní česká…

Číst dál…

Téměř živí giganti v Malé Chuchli

„Byzantská hudba a pravoslavná církev jsou často vnímány jako spojovací články mezi východem a západem.“ „Posluchač si ve své vlastní meditaci mohl klást otázku, zda se zpěváci nenachází také v jakémsi příjemném transu.“ „Bdění se tak mohlo stát nejen symbolicky vnitřním nočním dialogem, nad kterým opět vychází světlo.“ První a vydatný večer letošního vydání…

Číst dál…

Festival Archaion Kallos letos nabídne bohoslužbu, pět koncertů, výstavu a přednášky

Ode dneška za čtrnáct dní začne další ročník pražského mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos, který pořádá spolek Philokallia. Dramaturgie festivalu představí i letos jedinečné koncerty, které odhalují hudební klenoty celosvětového významu byzantské a postbyzantské pravoslavné hudby. Zazní skladby v podání specializovaných souborů a interpretů, slavné duchovní opusy mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (Petr Iljič…

Číst dál…

Festival pravoslavné hudby: Stále živá starobylá krása

„Nepravidelné metrum, zdobení čtvrttóny a jejich zpěv či hra si prostě žádá vyrůstat v jejich domáckém prostředí. Pro nás však má neodolatelné kouzlo.“ „Strohá monodie pravoslavné liturgie dává možnost zahloubání se do sebe, což je snad cílem člověka, který bohoslužbu navštíví. Setkání s Bohem a se sebou.” „Můžeme se jistě těšit na další ročník…

Číst dál…

Závěr festivalu Archaion Kallos 2019 nabídne hudbu (z) ticha

Ojedinělou kombinací instrumentální hudby a live electronics vycházející z pravoslavné spirituality zakončí svůj letošní program festival pravoslavné hudby Archaion Kallos 2019. Koncert s podtitulem Hesychasmus – hudba (z) ticha se koná v neděli 20. října od půl osmé v Galerii HAMU. Hesychasmus, tedy ticho a vnitřní mlčení, dramaturgie nabídne kromě byzantské hudby také v dílech Arvo Pärta, Valentina Silvestrova, Michala Rataje a sv. Jana Koukouzelise. Vystoupí klavíristé…

Číst dál…

Martinů a Byzanc, my a Byzanc

“V čisté intonaci a vyvážení hlasů v kombinaci s „donebeberoucími“ harmoniemi skladatele se sbor opravdu zaskvěl.” “Šikovná a ojedinělá dramaturgie tak přispěla k přehlednému poslechu toho, co si jen tak někde opravdu nepustíme, natož abychom měli to štěstí naživo.” “Byzantská hudba by neměla být chápána jako něco velmi exotického. Mohla by se stát nástrojem sblížení,…

Číst dál…

Festival pravoslavné hudby zítra s Košlerem a ve čtvrtek s Martinů

Také mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos, který právě probíhá v Praze, neopomněl významné české hudební osobnosti. Na neděli 6. října a na čtvrtek 10. října zařadil dva výjimečné koncerty, které připomenou nedávno zesnulého sbormistra Miroslava Košlera a dvojí kulaté výročí Bohuslava Martinů v této sezóně. Dramaturgie tak chce divákům odhalit vztah pravoslavné hudby…

Číst dál…

Marios Christou: Byzantská hudba je součástí evropské kultury

„Pokud chceme pochopit například gregoriánský chorál, musíme zkoumat byzantskou hudbu.“ „Je obdivuhodné, jak Bohuslav Martinů přijímá vlivy byzantské hudby, ale neztrácí přitom svůj jazyk…“ „Sakrálnost je nedílnou součástí a potřebou každého člověka, ať už je vědomá, či nevědomá. A chce ji uspokojit.“ Název festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos můžeme přeložit jako “starobylá…

Číst dál…

Spojení pravoslavných zpěvů s českou hudbou.
Začíná 10. Archaion Kallos

Jubilejní 10. ročník Archaion Kallos ukáže překvapivé spojení pravoslavných zpěvů s českou hudbou. Tento mezinárodní hudební festival pravoslavné duchovní hudby je jediným svého druhu v Česku a už tradičně se na něj sjedou naši i zahraničí umělci. Letos se koná od 2. do 20. října a zaměří se na to, jak pravoslavné zpěvy inspirovaly české…

Číst dál…

Tenké hranice, ticho a hledání cesty k sobě

„Uchu nemohla uniknout podobnost řeckých popěvků s lidovou hudbou Moravy a Slovenska.“ „Typické nástroje dotvářely kolorit a ´fusion´, která je vyústěním neklidu v oblasti Malé Asie a Blízkého východu.“ „Kombinování  lehké elektroniky se sakrální hudbou bylo záležitostí velmi efektní.“ Devátý ročník Mezinárodního  festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos letos nabídl posluchačům několik koncertů a doprovodných akcí,  vztahujících…

Číst dál…