KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Petr Nouzovský: Mladí violoncellisté mají novou soutěž english

„Eugen Indjic, skvělý klavírista, jednou otevřel debatu na téma, kdo může vyhrát violoncellovou soutěž, ve které budou porotci Rostropovič, Shafran, Navarra, Maisky, Harrell, Schiff.“

„Byli jsme klidná, gentlemanská porota na úrovni a s pány kolegy mě to moc bavilo.“

„Symbióza koncertních příležitostí se skvělými kantory byla tou nejlepší školou.“

Svůj první ročník právě uzavřela Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera. Konala se v Jihlavě a přivítala 23 účastníků ze čtyř zemí. A porota si pochvalovala jejich vysokou uměleckou úroveň. Výkony soutěžících posuzovali Tomáš Strašil z Pražské konzervatoře a Hudební fakulty AMU v Praze, Václav Horák z Brněnské konzervatoře, klavírista Radoslav Kvapil, šéfdirigent Filharmonie Gustava Mahlera Jiří Jakeš a v jejich čele violoncellista Petr Nouzovský, kterého jsme se na novou příležitost pro mladé cellisty zeptali podrobněji.

Jaký byl impuls k vytvoření soutěže?

Impulzem k vytvoření soutěže byla snaha o vytvoření projektu nesoucího jméno Gustava Mahlera, se kterým je semknuta neodmyslitelně Jihlava, malebný kraj Vysočina i Filharmonie Gustava Mahlera. S pány kolegy z tamní filharmonie Jiřím Jakešem (šéfdirigent) a Vladimírem Holešem (manager) spolupracujeme několik let, a to převážně na koncertních pódiích. Za pět let našeho přátelství jsme odehráli mnoho koncertů, namátkou zmíním Vranického Koncert C dur (Vranický pochází z Jihlavy nedaleké Nové Říše), oba Haydnovy Koncerty, Koncert Bachův, Koncert Dvořákův (ten zazněl v loňském roce k výročí roku 1918). Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava je jediným profesionálním orchestrem v Kraji Vysočina.

Vzhledem k tomu, že soutěž v oboru hra violoncello v kraji Vysočina chybí, rozhodli jsme se pro její zrození. Nápad přišel na našem říjnovém koncertě a původně jsme řešili variantu prvního ročníku až v roce 2020. Pan Holeš ale podotknul, že bychom „to měli risknout“ a že pokud bude na přípravu málo času a nikdo se za tak krátkou dobu nepřihlásí, posunout první ročník můžeme vždy. A ono to vyšlo.

S jakým záměrem vznikla – čistě jako příležitost poměřit síly, nebo abyste vytvořili příležitosti pro mladé umělce?

Ambicí naší soutěže je nabídnout vítězům honorované koncerty, letos jsme jich „předali“ 8, a volný vstup na mistrovské kurzy. Začlenění vítězů soutěže do aktivního hudebního života je podle našeho názoru nejdůležitější pro jejich následný profesní růst. Pokud vzpomenu na mé začátky, tak musím konstatovat, že právě symbióza koncertních příležitostí se skvělými kantory byla tou nejlepší školou. Jedno bez druhého nedává smysl. Koncertních příležitostí je u nás stále méně, proto jsme se rozhodli mladé vítěze trochu „rozmazlit“ a ukázat jim, jak krásné může být „získat“ honorovaný koncert bez mnohdy komplikovaného managerského zázemí.

Jaké jsou věkové kategorie?

Věková hranice soutěže je 10 až 23 let, a to v šesti kategoriích. Soutěž je určená pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých uměleckých škol. V příštím roce ale přemýšlíme o posunutí spodní hranice na 8 let. Před soutěží nás o to totiž nejeden kantor žádal s tím, že má ve třídě talentovanou žačku nebo žáka, ale že nesplňuje věkový limit.

Je mezinárodní?

Je. Letos se zúčastnili mladí hudebníci z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.

Existují tu další, Concertino Praga, Soutěž PJ a další.. vnímáte je jako konkurenty? Nebo jste prostě jiní?

Soutěž nevnímáme konkurenčně, ale spíš jako další možnost soutěžního angažmá mladých violoncellistů. Bylo by obtížné a současně zbytečné brát jako konkurenci zaběhnuté a prestižní soutěžní klání typu Concertino Praga, či Pražské jaro. Není to ani naší ambicí.

Bude specializovaná jen pro cellisty?

Ano, zatím ji plánujeme pouze violoncellovou.

Jaké máte plány dál?

Představovali bychom si rozšíření koncertní nabídky pro vítěze soutěže, získání podpory města Jihlava, kraje Vysočina a začlenění každoroční soutěžní aktivity do pravidelných a významných aktivit krásného města Jihlava, které má obdivuhodnou tradici.

A co příští rok, už znáte termín a místo?

Ano, uskuteční se 8. 2. 2020 v Jihlavě. V průběhu letošního léta „vyvěsíme“ podmínky na naši internetovou stránku www.mahler.institute a nabídneme soutěžícím účast ve druhém ročníku naší soutěže.

Zmínil jste, jak málo času uběhlo od nápadu k realizaci, jaká byla vlastně účast a zájem?

Přihlásilo se 23 mladých violoncellistů, což považujeme za úspěch vzhledem k tomu, že jsme informace o soutěži rozšířili teprve v listopadu loňského roku

Vraťme se k porotě. Jak se dala dohromady? A bude stálá, nebo se bude obměňovat?

Porotce jsem oslovil já. Při výběru kolegů jsem se snažil o pestré složení. Myslím, že není dobré mít porotu složenou pouze z odborníků na jeden nástroj. Vítězem soutěže by tak totiž mohl být pouze člověk, který nikomu z porotců „nevadí“. To ale oborová pestrost odstraní. Každý z nás se mnohdy na svou problematiku dívá tak jemnou optikou, že mu nedochází to nejpodstatnější. A sice to, že hrajeme pro lidi. Publikum se dívá na naše výkony úplně jinak než my. Z výše zmíněného důvodu se podle mého názoru často setkáváme s vítězi soutěží, kteří nejsou na koncertních pódiích úspěšní. Eugen Indjic, skvělý klavírista, jednou otevřel debatu na téma, kdo může vyhrát violoncellovou soutěž, ve které budou porotci Rostropovič, Shafran, Navarra, Maisky, Harrell, Schiff. A vzápětí odvětil, že pouze ten, kdo nebude nikoho z těchto názorově vyhraněných individualit iritovat (směje se). Je to extrémní názor, ale stojí za úvahu. Proto máme v porotě kromě violoncellistů i klavíristu a dirigenta. A musím říci, že naše hodnocení bylo mnohdy opravdu pestré (opět se směje). Ale co musím s radostí konstatovat, je fakt, že jsme byli klidná, gentlemanská porota na úrovni a s pány kolegy mě to moc bavilo.

Byl povinný repertoár, nebo jaké dispozice museli splnit?

Účastníci soutěže měli libovolný repertoár. Jedinou podmínkou byla hra zpaměti a časový úsek, do kterého se musely jednotlivé výkony vměstnat. I výběr soutěžního repertoáru je totiž kritériem k hodnocení.

Cen je víc, že?

Je. Ale hlavním oceněním je Cena Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava, která je v gesci pana šéfdirigenta Jiřího Jakeše. Ten si zvolí vítěze, se kterým bude chtít v následující sezóně spolupracovat. V případě prvního ročníku se rozhodl pro oba držitele první ceny z nejvyšší kategorie. V nejbližší době jim nabídne buď koncert s orchestrem, nebo sólový recitál.

Absolutním vítězem soutěže se stal Bence Temesvári z Maďarska, který teď studuje ve Vídni. Rýsuje se v něm významná osobnost?

Bence Temesvári, absolutní vítěz, je soutěžním porotám známý violoncellista. Namátkou zmíním jeho vítězství či laureátské tituly v soutěžích Talents for Europe competition for strings, International Popper Competition, János Starker Cello Competition, Antal Friss Cello Competition. V současné době studuje na Vysoké umělecké škole ve Vídni u prof. Robert Nagy a prof. Petera Somodariho. Moc se těšíme na jeho laureátský koncert v příští sezóně Fihlarmonie! Všem vítězům moc blahopřejeme a těm, kteří nevyhráli, držíme place při dalších ročnících naší soutěže.

Veronika Veber Paroulková

Moderátorka, publicistka

Vyrostla v hudebně výtvarné rodině. Vystudovala Právnickou fakultu UK, zpěv na Konzervatoři J. Ježka a soukromě hru na klavír a klarinet. Od 17 let se věnuje moderování a působí za mikrofonem nebo před televizní kamerou bez přestávky dodnes. Pracovala jako moderátorka na Classic FM (dnes Classic Praha), moderátorka zpravodajství v Radiu City, v ČRo Region a Radiožurnálu, poté vedoucí zpravodajství a publicistiky ČRo Region. Připravovala a moderovala pořad Telefonotéka a přenosy koncertů klasické hudby pro ČRo Vltava, publicistický pořad Proti srsti TV Prima, v České televizi pořady Před půlnocí, Před polednem, Studio 6, Politické spektrum, vědecký pořad Milenium a Zprávy ČT 24. V současné době připravuje a moderuje pořad Na návštěvě pro ČRo D-dur, pořady s vědci o vědě pro ČRo Plus a v oblasti klasické hudby příležitostně moderuje pro ČT art. Kromě toho spolupracuje jako moderátorka i s festivaly klasické hudby, s pořadateli koncertů nebo s vědeckými institucemi, psala články o klasické hudbě pro Divadelní noviny. Je spoluzakladatelkou portálu o klasické hudbě KlasikaPlus.cz, kde zároveň publikuje. Kromě klasické hudby je její zálibou golf a fotografování, ráda cestuje, chodí v přírodě, tančí nebo lyžuje. Jako koníčka má i kvalitní vína, vaření a gastronomii. Kde to jde, potkáte ji s fenkou Westíka pojmenovanou Mimi podle Pucciniho Bohémy, se kterou tvoří nerozlučnou dvojici. Její velkou láskou se stal v roce 2020 syn Kubíček. Založení portálu KlasikaPlus.cz považuje za zpečetění svého hlubokého vztahu s vážnou hudbou…Příspěvky od Veronika Veber ParoulkováVíce z této rubriky