KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Nové CD společnosti Naxos s unikátní tvorbou Pavla Vranického: Marek Štilec, Komorní filharmonie Pardubice a Mazaná děvečka english

Marek Štilec s Komorní filharmonií Pardubice pokračují v rozsáhlém projektu „Češi ve Vídni“. Jeho cílem je postupně mapovat tvorbu skladatelů, kteří se sice narodili na území dnešní České republiky, ale trvale působili na konci 18. a na začátku 19. století ve Vídni. 

Kromě řady koncertních počinů většinou obnovených světových premiér skladeb z českých a evropských archivů, tento projekt zahrnuje především vlastní řadu „Czech Masters in Vienna“ u dnes zřejmě nejsilnějšího vydavatele nahrávek vážné hudby, společnosti Naxos. Po několika nahrávkách symfonií a kantát Leopolda Koželuha na pěti CD se pozornost interpretů upřela k osobnosti Pavla Vranického (1756 -1808), narozeného v Nové Říši na Moravě. Společnost Naxos vydala již čtyři kompaktní disky, které obsahují především symfonie, předehry ale i baletní hudbu. Nejnovější disk „Paul Wranitzky Orchestral Works 5“ obsahuje hudbu k Vranického baletu „Das listige Bauernmädchen“ neboli „Mazaná děvečka“. 

Partitura a část partů pochází ze vzácné sbírky Marie Terezy (1772 – 1807), druhé manželky Františka II. Tato milovnice a patronka mnoha hudebních projektů, podporovala i Pavla Vranického a často u něj objednávala i skladby pro velké dvorské slavnosti i pro svou privátní potřebu. Libreto baletu Das listige Bauernmädchen, jehož hudba vychází na CD, ani datum jeho provedení se nedochovalo, lze se však domnívat, že by mohlo jít o analogický příběh, který uplatnil ve své opeře Il matrimonio inaspettato z roku 1779 Giovanni Paisiello. Ve stručnosti jde o lásku dvou mladých milenců, kterou se snaží otec svého syna Giorgina překazit sňatkem s vdovou ze šlechtického rodu, ale samozřejmě chytré děvče ze sousední usedlosti Vespina se umí postarat o to, aby nakonec vše dopadlo dobře.

Hudba baletu potvrzuje jak Vranického svěží melodickou invenci, tak jeho schopnost postihnout dramatické i komické momenty děje a obstojí směle vedle zavedené trojice klasicistní Vídně, tvoří zajímavý mezistupeň mezi tvorbou Mozart a Beethovena a v některých pasážích až Schuberta.

 

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky