KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Ozvuky Beethovenovy tryzny při rudolfinském večeru s PKF english

Requiem c moll Luigiho Cherubiniho – skladba, která zazněla 29. března 1827 na pohřbu hudebního génia Ludwiga van Beethovena – zazní v neděli 14. ledna v podání PKF — Prague Philharmonia a Pražského filharmonického sboru. Impozantní dílo klasicistního skladatele doplní v první polovině koncertu Beethovenovy Ruiny athénské, Pichlova Symfonie B dur a Král Lear Hectora Berlioze. Celým večerem, pátým orchestrálním koncertem sezony, diváky provede šéfdirigent a hudební ředitel PKF Emmanuel Villaume.

Dramaturgie uměleckého ředitele orchestru Emmanuela Villauma, dirigenta a muzikologa, znovu potěší promyšleností a soudržností. „Když stavíte dramaturgii koncertu, je nutné vzít v potaz emocionální cestu, kterou s vámi posluchač absolvuje,“ říká Villaume. V souvislosti s Rokem české hudby nabízí orchestr v současné sezoně množství méně známých českých skladatelů, kteří však byli ve své době váženými umělci. To je případ i uváděného Václava Pichla, kterého orchestr připomene Symfonií B dur „Melpomene“, pocházející z poměrně raného cyklu symfonií věnovaných řeckým múzám. Nejvíce Pichla proslavilo více než dvacetileté působení na dvoře arcivévody Ferdinanda d’Este v Miláně. V Itálii se český autor setkal s množstvím vlivných umělců. Mimo jiné i s Luigim Cherubinim. „Jejich setkání nebylo jen zdvořilostní, ale mělo za následek i jisté stylové ovlivnění,“ upřesňuje Villaume a pokračuje: „Od Cherubiniho vedou stopy k mladšímu Hectoru Berliozovi, se kterým se konfrontoval na pařížské konzervatoři: Cherubini jako ředitel, Berlioz jako mladý novátorský skladatel, okouzlený Ludwigem van Beethovenem. Tím se nám kruh tohoto koncertu hezky uzavírá.“ Od Beethovena, který koncert otevře, navštěvník Rudolfina uslyší předehru ke hře Ruiny athénské, již komponoval v teplických lázních pro otevření divadla v maďarském Pestu; od Berlioze předehru ke Králi Learovi, kterou skladatel napsal jako spontánní výtrysk emocí nad Shakespearovým géniem. Celý večer uzavře Requiem c moll Luigiho Cherubiniho, původně psané k uctění památky Ludvíka XVI., ale hrané i na Beethovenově pohřbu. Rudolfinskou emporu obsadí Pražský filharmonický sbor, pravidelný partner PKF — Prague Philharmonia, připravený sbormistrem Lukášem Kozubíkem.

Foto: Orchestr PKF — Prague Philharmonia

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky