KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Písně mistrů romantismu s pražským spolkem Lieder Company english

Posledním koncertem letošního roku se rozhodl spolek Lieder Company Prague vzdát hold romantickým autorům. V případě tří z nich navíc připomene jejich letošní jubilea – písně Johannesa Brahmse, Edvarda Hagerupa Griega a Maxe Regera budou doplněny dalšími písněmi méně uváděných pozdně romantických autorů Adolfa Busche a Franka Bridge. Vystoupí mezzosopranistka Jana Hrochová, sólistka Národního divadla v Brně, barytonista Robin Červinek, loňský absolutní vítěz Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, a pedagogové JAMU, violista Jan Řezníček a klavírista Bohumír Stehlík. Koncert se uskuteční v neděli 10. prosince v prostorách smíchovského Clubu Salsita.

Z enormního Brahmsova písňového odkazu byly zvoleny dva cykly, které se poněkud vymykají. Prvním z nich jsou Dvě písně pro alt, violu a klavír, op. 91 z roku 1884. Druhým je starší cyklus Duet pro alt, baryton a klavír, op. 28, který jako jediný duetový cyklus určil ženskému a mužskému hlasu (ostatní jsou vždy pro dva ženské hlasy). Tento zkomponoval v roce 1864. Oba cykly jsou dedikovány altistce Amálii Weissové, manželce houslisty Josepha Joachima, s nimiž oběma Brahmse pojilo silné přátelství.

Hudba Maxe Regera bývá na koncertních pódiích všeobecně ke slyšení zřídka. Písňová tvorba, ačkoliv čítá přes 250 písní, je zcela na okraji zájmu. Výběr padl na Regerův písňový cyklus Pět zpěvů, op. 98 z roku 1906, ve kterém jsou k slyšení vlivy Regerových vzorů – Brahmse, SchumannaStrausse –, ale autor už rovněž zřetelně směřuje k osobitému hudebnímu vyjádření.

Tvorba německého houslisty a skladatele Adolfa Busche téměř upadla v zapomnění. Už od dob svých studií na konzervatoři v Kolíně nad Rýnem se přátelil a umělecky vystupoval s Maxem Regerem, který se tak stal jeho přirozeným skladatelským vzorem. V neděli zazní Buschovy působivé Tři písně pro hlas, violu a klavír, op. 3a. Zajímavostí může být zhudebnění totožné Heineho básně Aus den Himmelsaugen, kterou nacházíme i v Regerově cyklu.

Osobnost norského skladatele a klavíristy Edvarda Hagerupa Griega není třeba představovat. Ačkoliv je písňová tvorba zcela zásadní částí jeho tvůrčího odkazu, nebývá uváděna příliš často. Na koncertě zaznějí dva rané cykly Šest písní, op. 4Melodie srdce, op. 5, které zkomponoval v letech 1863/64, krátce poté, co se seznámil se svou budoucí manželkou Ninou Hagerupovou, skvělou zpěvačkou, které také oba cykly věnoval. Jak sám později přiznával: „Byla pro mě jedinou skutečnou interpretkou mých písní.“ V těchto cyklech se uchyluje jednak k básním německých romantiků, ale i k poezii Hanse Christiana Andersena, která zazní v originální dánštině.

Posledním uváděným autorem je českému publiku téměř neznámý britský skladatel a dirigent Frank Bridge. Ten byl zastíněn svým žákem Benjaminem Brittenem, který se do jisté míry zasloužil o to, aby Bridgova tvorba nebyla zcela zapomenuta. Tři písně pro zpěv, violu a klavír, které vznikly na básně romantiků Matthewa Arnolda, Heinricha HeinehoPercy Bysche Shelleyho v letech 1906/07, tedy shodně jako zmíněný Regerův cyklus.

Stejně jako na všech koncertech Lieder Company Prague budou skladby uvedeny v originálních jazycích a provázeny titulky s českými překlady písňových textů.

Foto: ilustrační – Facebook Lieder Company Prague, Pixabay / Johanna84

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky