KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Požadavky Moravské filharmonie v případě procesu transformace english

Z listopadového zasedání Rady města Olomouce jednoznačně vyplynulo, že stávající koalice prosazuje úpravu organizační struktury Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc a jejich spojení do jedné instituce. Zdali k tomu opravdu dojde, však rozhodnou až olomoučtí zastupitelé za týden. Prioritou ředitele Moravské filharmonie Olomouc zůstává udržení a zachování umělecké autonomie i značky.

Analýza, kterou si nechali radní zpracovat od renomované agentury, doporučuje spojení Moravské filharmonie Olomouc (MFO) a Moravského divadla Olomouc (MDO) pod jeden nově vzniklý subjekt při vnitřní existenci dvou orchestrů. Konkrétní podoba kroků, nezbytných pro tento úkon, analýza neobsahuje, má je ve spolupráci s radnicí navrhnout a realizovat v budoucnu jmenovaný manažer. Otázky, které ve vztahu k tomuto záměru současná situace vyvolává, řešili zástupci Moravské filharmonie v čele s ředitelem Jonášem Harmanem přímo s náměstkem primátora Viktorem Tichákem. „Spolu se zástupci zaměstnanců MFO jsem panu náměstkovi předal souhrn požadavků, které by tento případný proces měl zahrnovat. Pokud by nastala tolik diskutovaná transformace, je pro nás zcela zásadní body naplnit, aby byla zachována umělecká autonomie MFO i svébytnost její značky a aby se eliminovala rizika, která i samotná analýza v doporučovaném budoucím modelu fungování identifikuje,” říká ředitel MFO Jonáš Harman.

Předložené požadavky tedy staví na identifikovaných otázkách a rizicích. Doposud není například známo, zda by došlo k fúzi sloučením nebo splynutím. Tyto rozdílné přístupy jsou zásadní pro samotný proces, kdy při sloučení pokračuje jedna z organizací ve své existenci jako společnost nástupnická, zatímco při splynutí dochází ke vzniku zcela nového subjektu.

Otázky vyvolávají také organizační a personální změny. Všechny strany se na jednání shodly, že v případě organizačních změn, kdy podle prognózy v analýze by mělo dojít na 20% redukci zaměstnanců v orchestrech, bude potřeba postupovat se zřetelem na maximální možný sociální smír a rovný přístup. V otázce výběru budoucího ředitele a případně i hudebního šéfa orchestrů pro novou instituci padla shoda na otevřeném, transparentním a patřičně promovaném (medializovaném) výběrovém řízení.

Dalším podnětem, který staví na prognóze analýzy o budoucím stavu a silných stránkách spojené organizace, je požadavek na zpracování jasného a transparentního systému motivačního odměňování zaměstnanců. Systém by měl být patřičně progresivní zejména v návaznosti na výkon a kvalitativní rovinu práce zaměstnanců. Nezbytný by byl také vznik dlouhodobého plánu investic s garantovaným a adekvátním podílem zřizovatele a jejich skutečná realizace, a to zejména do zázemí a technického vybavení Reduty a obnovy hudebních nástrojů.

Pro Harmana je zachování značky Moravské filharmonie Olomouc nepřekročitelná podmínka k tomu, aby případné spojení neznamenalo konec bezmála osmdesátileté historie druhé nejstarší filharmonie u nás. „Svébytná značka a samostatné umělecké složky musí být zakotveny v zakládacím dokumentu případné nové organizace. Se zástupci zaměstnanců i zřizovatelem se shodujeme na zřízení a pevném ukotvení garanční rady v organizačním schématu nové instituce s uměleckým zastoupením MFO za účelem vyvážené proporcionality dramaturgie a působení uměleckých složek instituce,” dodává Harman.

Náměstek Tichák podněty přijal. Zda se stanou pro další postup relevantní, ukáže jednání zastupitelstva 15. prosince, kde dojde k hlasování o dalším postupu ve spojení Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc.

Moravská filharmonie Olomouc vznikla v roce 1945 a patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české i světové hudební scény, mezi které patří např. dirigenti Otto KlempererVáclav Neumann, houslisté Josef SukGidon Kremer či violoncellista Pierre Fournier. Za dobu své existence si vytvořila rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Věnuje se především velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, propaguje však i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek. Orchestr se rovněž řadí k interpretům klasiků české národní hudební kultury: Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše JanáčkaBohuslava Martinů. Moravská filharmonie Olomouc je kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí. Pořádá festivaly Dvořákova OlomoucMezinárodní varhanní festival Olomouc. Mezi její činnosti patří také vzdělávací aktivity pro děti a mládež.

Foto: ilustrační – Faceboook filhrmonie, JANČO ATELIER

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky