KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Tradice Javornických smyčců pokračuje

Za příspěvek k Roku české hudby lze snadno považovat dvojici koncertů uskupení Javornické smyčce, jehož domovskou scénou je obec Javorník nad Veličkou. S přispěním Nadace život umělce a Nadace Leoše Janáčka ve zmíněné obci a také v Nové Lhotě v Jihomoravském kraji zazní především Janáčkova Idylla pro smyčce. Koncertním mistrem souboru je Jiří Pospíchal. Na programu…

Číst dál…

Mozart na Moravě s Danielem Hůlkou

Letní open-air koncert, který oslaví Rok české hudby 2024 tvorbou Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Josefa Suka, ale i populárními kusy autorů Karla Svobody či Petra Hapky, se uskuteční 20. července. Jedná se o produkci v rámci festivalu Mozart na Moravě, zazní tedy také dílo salcburského rodáka. Na nádvoří valtického zámku vystoupí zejména Daniel…

Číst dál…

Síla tradice na festivalu komorní hudby v Českém Krumlově

„Protagonistou byl Lukáš Sommer, český kytarista, který vystoupil v newyorské Carnegie Hall.“

„Členové Aulos Tria náleží ke kvalifikovaným specialistům na poli stylově odpovídající interpretace staré hudby.“

„Program komorního souboru Praga Camerata s uměleckou vedoucí Lucií Sedlákovou Hůlovou volil adekvátní dramaturgii ryze české provenience.“

Druhá polovina 38. ročníku Festivalu komorní hudby Český Krumlov proběhla ve dnech 3. až 7. července převážně v duchu tradičních hodnot, které jeho dramaturgie respektuje, ctí a každoročně se k nim kreativně vrací.

Číst dál…

Mládí excelovalo na Třeboňských nocturnech

„Program večera uvedla poutavým způsobem Martina Kociánová.“

„Kompozici Arva Pärta umělci skvěle vystavěli.“

„Necháme se překvapit, zda se Matejča s Schulmeisterem stanou rezidenčními umělci festivalu.“

Vystoupení devatenáctiletého houslisty Daniela Matejči a osmnáctiletého Jana Schulmeistera na loňském ročníku mezinárodního letního festivalu v Třeboni posluchače nadchlo natolik, že si vyžádali jejich opětovné vystoupení. A duo si pro letošní Třeboňská nocturna na 10. červenec připravilo zajímavý program.

Číst dál…

Sukův komorní orchestr zahraje na Malé Straně

V Profesním domě MFF UK na Malostranském náměstí 12. července vystoupí Sukův komorní orchestr. Těleso s padesátiletou tradicí se představí v rámci Mezinárodního hudebního festivalu a mistrovských kurzů I-AME konaných převážně na Konzervatoři Jana Deyla. Sukův komorní orchestr (SKO) byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození skladatele Josefa Suka (1874–1935). Ale jméno…

Číst dál…

Královéhradečtí filharmonici zahájili hledání pokladů Broumovska

„Jan Miłosz Zarzycki předstoupil před těleso prožívající v současnosti jedno ze svých umělecky nejvyrovnanějších a nejplodnějších období.“ 

„Výsledkem snažení Sylvie Bodorové je posluchačsky nesmírně přívětivý dvacetiminutový kus, jenž dokázal naplnit prostory kostela podmanivou atmosférou.“ 

„Jan Miłosz Zarzycki jako by si s Dvořákem na stupínku pozpěvoval.“ 

Ačkoliv 19. ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska za sebou měl od května již tři koncerty, až o tom, jenž se uskutečnil v sobotu 29. června v broumovském klášterním kostele sv. Vojtěcha, lze hovořit jako o zahajovacím. Otevřel totiž tradiční sérii převážně sobotních prázdninových setkání s hudbou v duchovních stáncích, která patří v regionu k nejvýznamnějším kulturním událostem.

Číst dál…

Suk v souvislostech (3)
Křečovice

„Dvořák navštívil svého zetě Josefa Suka a jeho rodinu v Křečovicích v roce 1902 a nechal se spolu se svou ženou Annou a jejich malým vnukem, synem skladatele, vyfotografovat.“

„Alice Masaryková patřila k těm, kteří podporovali Josefa Suka během jeho velké krize v roce 1918, poté co Zdeněk Nejedlý ostře napadl Suka a České kvarteto.“

„Houslový virtuos Jaroslav Kocian tvoří pomyslnou spojnici mezi skladatelem Josefem Sukem a jeho vnukem houslistou. Ten měl svůj první veřejný koncert právě v Křečovicích.“

Každý rok se v rámci Pražského jara koná nedělní koncert v Křečovicích k výročí úmrtí skladatele Josefa Suka. Tato tradice sahá až do čtyřicátých let minulého století, kdy tam zajížděl Václav Talich s přáteli. Součástí tradice je kromě pietního aktu také projev některého ze znalců Sukovy tvorby. V roce 2024 jím přispěla muzikoložka Jana Vojtěšková, kurátorka Sukova fondu v Českém muzeu hudby. Její řeč přetiskujeme beze změny.

Číst dál…

ČRo D-dur: Pocta Josefu Sukovi i Rafaelu Kubelíkovi

„V úterý ve 20:12 si nenechte ujít nejrozsáhlejší Symfonii č. 8 c moll Antona Brucknera z nové nahrávky Andrise Nelsonse.“

„V pátek v 14:32 začíná Beethovenova ‚Eroica‘ s Herbertem von Karajanem z jeho prvního kompletu s Berlínskými filharmoniky z počátku 60. let.“

„Víkendová dopoledne budou na prahu léta patřit populárním kusům české hudby pod názvem České písně a tance.“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to nepřetržitě. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah prostor dokonce pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je synonymem pro „samou hudbu“, pravidelně proto nahlížíme do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 1. do 7. července?

Číst dál…

Nadýchat se radosti. Smetanovo trio hrálo v Profesním domě 

„Soubor jednověté Novákovo dílo vyklenul funkční tektonikou, představil oblíbený kus zajisté reprezentativně, ale to nejlepší mělo teprve přijít.“

„Jan Brabec působí, že není fyzicky schopen udělat chybu.“

„Někdy je Čechová nazývána ‚první dámou českého klavíru’ – asi proto, že ‚přední česká klavíristka‘ by bylo málo. Ano, to by bylo málo.“

Poslední, desátý koncert komorního cyklu organizace nově zvané Prague Philharmonia se uskutečnil 10. června opět v prostorách malostranského Profesního domu. Pozvání přijalo legendární Smetanovo trio a také klarinetista Jan Brabec, člen orchestru. Zněla osvědčená díla klasiků.

Číst dál…

Leoš Janáček, Kamila Stösslová a jižní Čechy

Centrum kultury města Písek uvede u příležitosti Roku české hudby koncert věnovaný tvorbě Leoše Janáčka. V neděli 9. června od šesti hodin večer zazní v tamní koncertní síni Trojice nejen Janáčkova díla, ale také kompozice Sylvie Bodorové, Bedřicha Smetany nebo Josefa Suka. Vystoupí houslista Roman Fedchuk, klavírista Maxim Averkiev, Kvarteto Martinů a sbor Sborissimo. …

Číst dál…

Pražské jaro zakončila premiéra a připomínka Roku české hudby

„Slavnostní koncert byl svěřen vynikající České filharmonii a úžasnému americkému dirigentu Davidu Robertsonovi.“

„Skutečnost, že Miroslava Srnku jako současného autora zařadila dramaturgie po bok našim klasikům, podtrhuje i české renomé skladatele.“

„Antonín Dvořák a jeho Mazurek byl vlastně dárkem Pražskému jaru a celému publiku ve Smetanově síni.“

Smetanovu síň Obecního domu rozezněl již tradičně závěrečný koncert Pražského jara v pondělí 3. června. Program sestavený ze skladeb autorů-jubilantů Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Josefa Suka nebyl jen dalším šperkem do mozaiky Roku české hudby, představil rovněž v evropské premiéře skladbu Miroslava Srnky, který své symfonické čtyřvěté dílo Superorganisms charakterizoval jako „hudbu vznikající až z vlnění společné energie, psanou v době, která svoje problémy bez semknutí lidského superorganismu nebude moci vyřešit“.

Číst dál…

Dvořákovo klavírní kvarteto bylo hostem ve Smetanově muzeu 

„Právě díky Klavírnímu kvartetu, který se stal jeho opusem jedna, se Suk definitivně rozhodl pro skladatelskou dráhu.“

„Bylo to hluboce pravdivé vyjádření citu bez nádechu sentimentality.“

„Třetí věta mě v podání Dvořákova klavírního kvarteta vždycky zaujme vyrovnanou elegancí klavírního partu.“

Dvořákovo klavírní kvarteto vystoupilo ve Smetanově muzeu. V neděli 2. června v podvečer se na Novotného lávce konal koncert, který pořádá nenápadný, ale sympatický a záslužný festival Dvořák mladým. Zazněl první opus Josefa Suka a vrcholný druhý klavírní kvartet Antonína Dvořáka. Atmosféra byla komorní a při zapadajícím slunci nad Vltavou nádherně a plně ponořená do hudby.

Číst dál…

Pražské jaro uzavřou čeští klasici i evropská premiéra Miroslava Srnky

Závěrečný koncert Pražského jara v roce, kdy si veřejnost připomíná dvojí výročí Bedřicha Smetany a současně slaví Rok české hudby, patří tvorbě českých skladatelů. Program, při kterém zazní skladby klasiků Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Leoše Janáčka, se ovšem neobrací jen k minulosti. O nové kapitoly z dějin české hudby se 3. června postará evropská premiéra…

Číst dál…

Ševčíkovo kvarteto ozdobou přehlídky Dvořák mladým

Společnost Antonína Dvořáka pořádá festival Dvořák mladým a jeho letošní ročník uzavřou koncerty o nedělích 2. a 16. června v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze na Novotného lávce. Vystoupí Dvořákovo klavírní kvarteto, rumunský klavírista Dragoș Cantea a Ševčík Quartet. 5. května v rámci festivalu účinkovali žáci a studenti hudebních uměleckých škol, 12. května se představili zahraniční laureáti soutěže…

Číst dál…

Olomoucká filharmonie sbírá ovace ve velkých sálech v Maďarsku a v Chorvatsku

„Tvrzení, že hudba je univerzálním komunikačním prostředkem, se plně potvrdilo.“

„Nad hlavami posluchačů v plně obsazeném sále se vznášela obrovská kamera Maďarské televize M5, která koncert snímala a pořizovala z něho záznam, a rozhlasová stanice Bartók koncert živě přenášela.“

„Hudebníci dokázali dát do projevu emocionalitu a sladkost Dvořákovy hudby i technickou zdatnost erudovaných profesionálů. Byl to vrcholný výkon.“

Konec sezóny pro hudebníky Moravské filharmonie znamenal zahraniční výjezdy a reprezentaci české hudby a město Olomouc v Maďarsku a v Chorvatsku. Příležitost k tomu poskytl jak Rok české hudby, tak dvacáté výročí vstupu států do Evropské unie. Nutno podotknout, že členství v EU dokázala Maďarská republika využít lépe, alespoň pokud jde o koncertní sály. Hrálo se v nich krásně a poslouchalo nádherně. A tak nezbývalo než tiše závidět.

 

Číst dál…

Důstojná a svěží pocta Jarmile Novotné 

„Události sobotního dne Festivalu Jarmily Novotné zahájilo mimořádné zpřístupnění památné hrobky rodiny Daubků, která leží jižně od městyse Liteň.“

„Výše psaná podoba jména Daubek má historické pozadí a je dokladem rytířské tradice rodu, který sídlil sto let na svých državách v Litni.“

„Kühnův smíšený sbor pod vedením sbormistra Jakuba Pikly nastoupil v síle dvaatřiceti osob.“

Letošní třináctý ročník Festivalu Jarmily Novotné na zámku Liteň byl otevřen 14. dubna a uzavře ho Adventní koncert 1. prosince. Čtvrtá akce festivalu se konala 25. května od osmnácti hodin jako koncert k poctě Jarmile Novotné ve Stodole zámeckého areálu…

Číst dál…

Břevnovská nocturna s Jitkou Čechovou a Janem Páleníčkem

Pražský Břevnovský klášter je dějištěm mnoha koncertů a dalších kulturních akcí. Samotné Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty pořádá v tamní Tereziánském sále Břevnovská nocturna. Jejich hosty budou v úterý 28. května od sedmi hodin večer klavíristka Jitka Čechová s violoncellistou Janem Páleníčkem. Znít bude česká hudba.  Manželské duo klavíristky Jitky Čechové a violoncellisty Jana…

Číst dál…

Sousedský festival v pražské Troji. Josef Špaček uvádí novinku

Neformální, přátelská atmosféra, nevšední lokace a mimořádné hudební projekty. To jsou atributy novinky na pražské festivalové scéně s názvem Troja Festival, se kterou v roli zakladatele a uměleckého šéfa přichází přední český houslista Josef Špaček. První ročník se uskuteční od 21. do 23. června, pětici koncertů doplní o týden dříve festivalová předehra. Josef Špaček, výrazná…

Číst dál…

Moravští filharmonikové míří s Ivanem Ženatým a českou hudbou do Maďarska a Chorvatska

Moravská filharmonie Olomouc se v posledním květnovém týdnu vydá ne evropské turné se zastávkami v Maďarsku a Chorvatsku. Na koncertech v Budapešti, Pécsi, Varaždínu a Dubrovníku vystoupí pod taktovkou svého šéfdirigenta Zsolta Hamara s houslistou Ivanem Ženatým a s ryze českým programem.  Pětašedesátičlenný olomoucký orchestr zavítá v pondělí 27. května do Budapešti, kde se představí ve Velkém sále na…

Číst dál…

Sukův symfonický orchestr. Nové těleso na kulturní scéně

V Roce české hudby 2024 zahájí svou první koncertní sezónu nové české symfonické těleso zvané Sukův symfonický orchestr. Zakladatelem Sukova orchestru je dirigent Jaromír Michael Krygel, který v minulosti založil a po několik let vedl mezinárodní hudební festival Le Quattro Stagioni, jehož uměleckým patronem byl mimo jiné houslový virtuos Josef Suk.…

Číst dál…

Olomoucké hudební jaro s českou hudbou. SOČR s Petrem Altrichtrem v radostném muzicírování

„A byla to hudba radostná.“

„Skladba je poplatná dobové iluzi a text se mnohdy logicky nepotkává s výrazem v orchestru.“

„Dirigent dokázal dovést ohlušující proud hudby do působivého vrcholu.“ 

Festival Olomoucké hudební jaro rozeznívá prostory kostelů i historické sály krásnou hudbou. Již pátý koncert, tentokrát v kostele sv. Mořice, představil 30. dubna skladby českých velikánů Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Méně známé skladby publiku představili Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Altrichtrem, Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou, barytonista Svatopluk Sem a na varhany Daniela Valtová Kosinová.

Číst dál…

Rozhlasoví symfonici hezky česky

„Jak často se stane, aby prvním tleskajícím byl sám dirigent?“

„Petr Altrichter orchestr řídil se svým vyhlášeným zápalem a s navnaděnou chutí.“

„Celkově vzato příjemný večer s barvitou hudbou.“

Pořad český každým coulem. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se představil pod taktovkou českého dirigenta Petra Altrichtera na repertoárové ose Suk–Dvořák–Martinů. Sbory v Rudolfinu zastal Český filharmonický sbor Brno, hrála naše přední varhanice Daniela Valtová Kosinová, sólo přidal operní pěvec Svatopluk Sem. Přímý přenos zajistila rozhlasová stanice s Vltavou v názvu; to vše v předvečer předvečera významného 120. výročí Dvořákova úmrtí.

Číst dál…

Česká Sinfonietta zahájila 55. ročník dvořákovského festivalu v Příbrami

„Smetanova Má vlast a Dvořákovy Cypřiše vytvářely zásadní půdorys vstupního koncertu.“

„Ve Smetanově Šárce se mi jevila interpretační přesvědčivost v tektonice skladby i homogenita zvuku orchestru největší.“

„Sukův slavnostní pochod V nový život byl zahrán hudebníky se zřejmou chutí, výrazně se předvedla skupina žesťových nástrojů.“

Pětapadesátý ročník příbramského Hudebního festivalu Antonína Dvořáka zahájil 25. dubna s Českou Sinfoniettou a dirigentem Radkem Baborákem v Divadle A. Dvořáka. Pro vstupní koncert byl zvolen program, zdůrazňující letošní Rok české hudby a jubilea významných českých skladatelů…

Číst dál…

Anglický festival Leamington s plejádou českých umělců

V rámci Roku české hudby 2024 věnuje společnost Leamington Music svou každoroční stěžejní akci během prvního květnového víkendu české hudbě. Přední čeští hudebníci přijedou do Británie na Leamington Music Festival 2024 a během pěti dnů koncertů a besed oslaví dvousté výročí narození skladatele Bedřicha Smetany a padesáté výročí založení The Dvořák Society for…

Číst dál…

SOČR s Petrem Altrichterem v českém programu

Vítaný host rozhlasových symfoniků, dirigent Petr Altrichter připravil program z hudby českých skladatelů tří generací, které spojuje vztah učitel–žák. Od Josefa Suka, žáka Antonína Dvořáka, posluchači 29. dubna v Rudolfinu vyslechnou úvodem Fantastické scherzo. Dále čeká Dvořákova symfonická báseň Zlatý kolovrat a po přestávce Česká rapsodie, kantáta pro baryton, varhany a orchestr od mladého…

Číst dál…

Festival Za poklady Broumovska poprvé nabídne i prohlídky barokních kostelů

Letní koncerty českých i zahraničních interpretů v atmosféře broumovských barokních kostelů v chráněné krajinné oblasti. To vše nabízí od 15. června do 31. srpna už devatenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Za poklady Broumovska. I tento rok se souběžně s akcí konají mezinárodní Letní hornové kurzy a program zahrnuje i na koncert s hudbou amerického kultovního filmu The Blues…

Číst dál…

Albína Dědičík Houšková: Do díla Antonína Dvořáka jsem zamilovaná

„Skloubit oba požadavky – hrát, co chtějí lidé slyšet, ale zároveň je také něčím překvapovat – je občas trochu oříšek, ale věřím, že ve spolupráci s umělci se nám ho daří správně rozlousknout.“

„Letošní ročník přináší speciální koncert odkazující na slávu příbramských hornických a vojenských kapel.“

„Přivést v rámci jednoho dne klasickou hudbu blíž k lidem.“

Příbramsko obohatí od 25. dubna do 4. června šestnáct koncertů a dvě operní představení Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Jejich pořadatel připravuje i kompoziční soutěž, interpretační seminář nebo výtvarnou soutěž pro děti a k tomu open-air Den s Antonínem Dvořákem. Ředitelka festivalu Albína Dědičík Houšková v rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz podrobně komentuje letošní program, přibližuje místa konání koncertů a dává nahlédnout i do úvah o budoucích ročnících.

Číst dál…

Apartní housle Julie Fischer s Komorním orchestrem České filharmonie

„Komorní orchestr hrál svou hudbu s výrazovou i tempovou bravurou a ustáleným ohledem ke stylovému vročení díla.“

„Ze hry Julie Fischer čišela energie zřejmá zejména v akcentech a následně uvolněných smycích.“

„Vedle pulzující dynamiky, která činila Sukovu serenádu vitální záležitostí, dotvářela dílo svébytná agogika a tempo provedení.“

Dvořákova síň Rudolfina přivítala v letošní sezóně Českého komorního spolku pražskému publiku známou a blízkou houslovou virtuosku Julii Fischer už potřetí, tentokrát představila svého mladého kolegu a žáka Jeremiase Pestalozziho. V pondělí 22. dubna vystoupila dvojice houslistů s Komorním orchestrem České filharmonie s hudbou Bacha, Mozarta a Suka. Množství návštěvníků snad mělo koncertní síň přeplnit; takový zájem jméno Fischer vybudilo a publikum zjevně potěšilo. 

Číst dál…

Prague Philharmonia hravě

Koncerty pro školy zvané Cestování za štěstím chystá Prague Philharmonia v budově svého sídla, tedy Kulturním domě v pražském Ládví. Jeho Velký sál rozezvučí orchestrální těleso společně s hrajícími, zpívajícími a tančícími Vendulou Holičkovou a Danielem Švábem. První uvedení dětského programu je v plánu ve čtvrtek 25. dubna dopoledne. „Hudba může přinést pocit štěstí, někomu alespoň na…

Číst dál…

Strhující. Wihanovo kvarteto s Jiřím Kabátem v synagoze Heřmanova Městce

„Wihanovci dokázali mistrně vystihnout jednotlivé náladové odstíny Smetanova výrazného motivu ‚volání osudu‘, který v mnoha obměnách dominuje první větě.“

„Chmury přebije opatrně optimistický ztišený závěr, potvrzený změnou tónorodu na E dur.“

„V inspirující akustice židovské synagogy Heřmanova Městce získalo provedení Dvořákova Smyčcového kvinteta Es dur další, doslova duchovní rozměr.“

Že se Komorní filharmonie Pardubice nesoustředí pouze na vlastní koncertní činnost, dokazuje již 46. ročník festivalu Pardubické hudební jaro, jehož je tato instituce pořadatelem. Nebylo tomu tak vždy. Hudební festival prošel od svého založení různými peripetiemi, přičemž významně k jeho renomé přispělo období,…

Číst dál…