KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Premiéra minioper Jiřího Bulise v Brně english

Ensemble Opera Diversa uvede tři dochované divadelní miniopery Jiřího Bulise, od jehož úmrtí letos uběhlo 30 let, a to ve čtvrtek 29. června od osmi hodin večer v Divadle Husa na Provázku v Brně. Hudebně je nastudovala Dada Klementová, režii má Kateřina Křivánková. Scénu a kostýmy vytvořila Sylva Marková. 

Miniopery s názvy Guma pro mužské sólo a sbor, Smrtipot pro mužské sólo, dva vypravěče a sbor a Balada o čtyřech holkách, panně a plukovníkovi pro sóla, dívčí a mužský sbor spojuje nejen osobnost skladatele, ale také fakt, že byly v 80. letech součástí divadelních inscenací tehdejšího prostějovského Hanáckého divadla, nyní HaDivadla. Společná je jim také svébytná hudební a divadelní poetika snoubící melancholické polohy s jistým nadhledem a humorem tak, jak je v hudebním díle Jiřího Bulise typické. Nevěnoval se pouze skládání scénické hudby a divadelních šansonů, ale také hudbě klasické.

Miniopera Guma, uvedená v Hanáckém divadle, na text Miloše Černouška zazněla jako součást autorské inscenace s názvem Guma (epizody ze života Josefa G.) režiséra Arnošta Goldflama z roku 1985. Tato miniopera byla součástí epizodického ztvárnění života hlavní postavy celé inscenace Josefa Gumy, který se musel zabývat svými pracovními povinnostmi, ačkoli vždy raději psal poetické básně. Miniopery SmrtipotBalada o čtyřech holkách, panně a plukovníkovi, obě na texty Alexandra Ivanoviče Vveděnského v překladu Václava Daňka, byly součástí inscenace Zrcadlení z roku 1984, režie se opět ujal Arnošt Goldflam v Hanáckém divadle. Odlehčená Balada o čtyřech holkách, panně a plukovníkovi vypráví o ruském důstojníkovi, který láká jednu z dívek do soukromí. Kdo koho však svlékne z košilky, se uvidí. Naopak tragikomická miniopera Smrtipot pro mužské sólo, dva vypravěče a sbor nastoluje záhadnou otázku: Co, nebo kdo, smrtipot vlastně je? Umírající otec zná odpověď, stihne ji však předat svým synům? Rozmyslí se hned, co jeho potomci dotančí čtverylku!

Jiří Bulis (1946–1993) byl český hudebník, skladatel a klavírista. Autor filmové, divadelní, scénické i jazzové hudby. Narodil se v Chomutově a po složení maturity na místním gymnáziu se přesunul do Brna, kde studoval hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v letech 1966–1971 skladbu na Janáčkově akademii múzických umění. Po ukončení studií se nejprve živil jako učitel na Vejvanovského konzervatoři v Kroměříži, od konce sedmdesátých let se již ale naplno věnoval pouze skládání. Těžiště Bulisovy tvorby spočívá v komponování hudby k divadelním představením. S hudbou k inscenacím začínal v chomutovském Divadle v podloubí. Dále nejvíce spolupracoval s prostějovským Hanáckým divadlem, později s HaDivadlem, a brněnským Divadlem na provázku, avšak jeho hudba byla použita i v inscenacích jiných divadel. Hudbu Jiřího Bulise je možné slyšet i v představeních, která vznikají i v současné době. Originální Bulisova hudba zazněla v řadě filmů, mimo jiné i ve snímcích režisérů Juraje JakubiskaVěry Chytilové. K mnoha svým skladbám si Jiří Bulis psal texty sám. Většinou jsou prostoupeny temně melancholickou poetickou linkou a obstály by i jako samostatné básnické útvary. Zhudebnil také některé básně Sergeje Jesenina, Jana Vodňanského nebo Jaroslava Seiferta. Jeho tvorba byla předčasně přerušena, Bulis zemřel v 47 letech při automobilové nehodě.

Komorní Ensemble Opera Diversa hraje ve složení Dada Klementová (klavír), Jan Bělohlávek (housle), Iva Wiesnerová (violoncello) a Lubor Pokluda (klarinet). Zpívají Aneta Podracká Bendová, Klára Jelínková, Tereza Gazárková, Aleš Janiga, Michael RobotkaPeter Gáč. Soustředí se na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvorby je jádrem činnosti původní komorní hudba a opery z dílny Ondřeje KyasePavla Drábka.

Foto: Ensemble Opera Diversa (Facebook) a ilustrační

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlus



Příspěvky redakce



Více z této rubriky