KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

SOUTĚŽ O DVĚ DVOJICE VSTUPENEK:
Musica Florea uvede Osmého Dvořáka english

Musica Florea teď v říjnu dokončí provedení a natočení všech symfonií Antonína Dvořáka v původní romantické interpretaci na dobové nástroje. Dlouhodobý projekt orchestr završí provedením Osmé symfonie, ke které přidá ještě předehru V přírodě. Program je součástí cyklu Musica Florea Bohemia 2023 a zazní pod vedením dirigenta Marka Štryncla pondělí 30. října v Městském divadle v Jablonci nad Nisou a v úterý 31. října v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Oba koncerty začínají v 19 hodin.

Soutěžní otázka: Proč se Symfonie č. 8 nazývá „Anglická“?

Odpovědi posílejte na: web@klasikaplus.cz

Jako předmět zprávy uveďte: MUSICA FLOREA a nezapomeňte napsat i váš TELEFONADRESU.

Výherce vylosujeme v NEDĚLI 22.10.2023

Antonín Dvořák je nejznámější a nejhranější český skladatel. Významná je i jeho pedagogická činnost na pražské a newyorské konzervatoři. Jako jeden z nejvýznamnějších skladatelů své doby spoluutvářel evropskou hudbu 2. pol. 19. století. V mnohých oblastech překročil zažitý úzus a je považován dokonce za hudebního vizionáře. Ambiciózní projekt s cílem provést a natočit všechny Dvořákovy symfonie v původní romantické interpretaci se blíží ke zdárnému konci. Proč se od r. 2005 věnuje Musica Florea systematicky stylové interpretaci symfonických děl A. Dvořáka, osvětluje její dirigent a umělecký vedoucí Marek Štryncl: „Během 20. století docházelo k tomu, že se začalo řídit neblahým pravidlem, co není v notách, nemá právo na existenci. Ačkoli nahrávky z 30. let 20. století Václava Talicha jsou úžasným dokladem a svědectvím mnoha romantických výrazových prostředků a zvláštností… díky za ně, přesto to byl zároveň on, kdo se vydal cestou potlačování a rušení způsobů hry, které byly typické pro původní romantický styl. Řekl, že by symfonickou hudbu A. Dvořáka udělal bez všech těch „romantických nánosů“. Pokud však chceme nalézt esenci romantické interpretace, musíme jít před talichovskou éru a objevovat krásu těchto “nánosů“.”

Letos Musica Florea provede Symfonii č. 8, dílo, které značí překlenutí autorovy skladatelské krize a je plné životního elánu a obdivu ke krásám přírody. Zároveň ohlašuje Dvořákův příklon k novým formám. Napsal ji během krátkého období r. 1889 na svém letním sídle ve Vysoké u Příbrami, toto místo sám popsal slovy: „…Zkrátka nejlepší je sedět na Vysoké, tam nejlépe pookřeju, poodpočinu – a jsem šťasten…” Snad i tyto okolnosti přispěly k opojnému charakteru skladby. Symfonie měla premiéru r. 1890 v pražském Rudolfinu, nebývalý zájem publika i kritiky si však získala o dva měsíce později při britské premiéře. Dvořák popsal své zážitky po úspěšném provedení Osmé symfonie v Londýně takto: „Koncert dopadl skvěle, ba tak, jak snad nikdy předtím dříve. Po první větě byl aplaus všeobecný, po druhé větší, po třetí velmi silný tak, že jsem se musel několikrát obracet a děkovat, ale po finále byla pravá bouře potlesku, obecenstvo v sále, na galeriích, orkestr sám i za ním u varhan sedící tleskalo tolik, že to bylo až hrůza, byl jsem několikrát volán a ukazovat se na pódium – zkrátka bylo to tak hezké a upřímné, jak to bývá při premiérách u nás doma v Praze…

Program říjnového vystoupení Musicy Florey doplní koncertní předehra V přírodě, původně z volného cyklu „Příroda, život, láska“. Dvořák ji premiéroval r. 1892 na jednom z koncertů v rámci turné po českých a moravských městech před odjezdem do Spojených států. Již o rok dřív ji po své promoci věnoval Cambridgské univerzitě, kde získal čestný doktorát. Jedná se o zřetelně programní hudbu, přičemž byl cyklus provázán tématicky i hudebně. K jeho rozdělení na jednotlivé ouvertury a dokonce k jejich dodatečnému pojmenování (V přírodě, op. 91, Karneval, op. 92Othello, op. 93) došlo na popud nakladatele Simrocka, který z ekonomických důvodů soustavně po Dvořákovi žádal komponování menších skladeb. Dlužno říci k autorově přetrvávající nelibosti, která vedla až k ukončení spolupráce a přechodu k nakladatelství Novello.

———-

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 a patří k předním tělesům zabývajícím se poučenou interpretací hudby. Jeho uměleckým vedoucím je od počátku violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Soubor hraje na dobové nástroje nebo jejich kopie a zabývá se studiem dobových pramenů a estetiky. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století. Od roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní koncertní řady s důrazem na prezentaci nově objevených děl i skladeb, které si zasluhují návrat k interpretační původnosti.

Foto: archiv souboru

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky