KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

SOUTĚŽ O VSTUPENKY:
Musica Florea a Bendův Vesnický trh english

Musica Florea uvede v červenci komickou operu Vesnický trh Jiřího Antonína Bendy, od jehož narození nedávno uplynulo 300 let. Libreto napsal Friedrich Gotter. Jedná se o typickou frašku ve stylu singspielů konce 18. století, která ale nabízí i řadu dramatických zápletek. V hlavních rolích se představí Doubravka Součková a Vincenc Ignác Novotný, v dalších Eliška Minářová, Helena Kalambová, Miloš Horák nebo Čeněk Svoboda. Vesnický trh je na programu v pátek 15. července na jevišti Florea Theatrum na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze. Režii má Magdalena Švecová.

Soutěžní otázka: Ve kterém roce měla Bendova opera Vesnický trh premiéru?

Odpovědi posílejte na: web@klasikaplus.cz

Jako předmět zprávy uveďte: BENDA a nezapomeňte napsat i váš TELEFONADRESU.

Výherce vylosujeme v ÚTERÝ 12. ČERVENCE 2022

Jiří Antonín Benda (1722-1795) byl ve své době velmi hraným autorem děl symfonických i komorních, za svou proslulost ale vděčí hlavně tvorbě dramatické. Z podnětu J. J. Rousseaua napsal působivé a úspěšné melodramy jako jeden z vůbec prvních autorů, který tento tehdy zcela nový dramatický útvar vyzkoušel. Velmi oblíbené byly i jeho singspiely, kterých napsal šest. Jeho tvorba patří hraničnímu období mezi barokem a klasicismem, takže spojuje pozdně barokní prvky s raně klasicistními, v některých dílech se dokonce objevují i rysy směřující už k romantismu. Vesnický trh spadá do období jeho až horečné tvůrčí činnosti v polovině sedmdesátých let, kdy se věnoval právě především dramatickým dílům. Libreto Vesnického trhu napsal gothajský archivář a F. W. Gotter, který plasticky zachytil prostředí vesnického jarmarku s řadou typických figurek.

Foto: Jiří Kučera

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlus



Příspěvky redakce



Více z této rubriky