KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

VÝHERCI VSTUPENEK:
Pocta Jarmile Novotné v Litni english

Třináctý ročník Festivalu Jarmily Novotné v Litni letos připomíná třicáté výročí úmrtí této české i světové osobnosti opery 20. století. V dubnu v Litni uspořádali Jarní akademii hornistů ve spolupráci s Českou filharmonií, v květnu program vyvrcholí koncertem koncipovaným jako pocta Jarmile Novotné. Ten se uskuteční 25. května od šesti hodin večer v tamní zámecké stodole.

Soutěžní otázka: Ve kterém operním domě působila česká sopranistka Jarmila Novotná nejdelší část své profesní kariéry, ohromujících šestnáct sezón?

Odpověď je: v Metropolitní opeře v New Yorku

Výherkyně vstupenek: Klára Ludvichová z Kladna a Andrea Alon z Prahy.
Gratulujeme!

Pražské rodačce Jarmile Novotné učaroval svět divadla a hudby už v dětství, kdy jako komparzistka vystupovala na scéně Vinohradského divadla. Na doporučení herečky Zdeňky Baldové se zúčastnila konkurzu do činohry Národního divadla, kde později ztvárnila řadu menších rolí. Od roku 1923 studovala zpěv u Emy DestinnovéHilberta Vávry. Již v sedmnácti letech stanula na scéně pražského Národního divadla jako Mařenka v opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Její operní kariéra nabrala spád a záhy se Novotná představila na předních evropských scénách. Vystupovala v Areně di Verona, Teatru San Carlo v Neapoli, na pozvání Otto Klemperera se v roce 1929 stala sólistkou Krollovy opery v Berlíně. Vystupovala i na Salcburském festivalu a spolupracovala s dirigentem Arturem Toscaninim. V roce 1931 se Novotná provdala za Jiřího Daubka a díky němu svůj život propojila také se zámkem v Litni. Sílící nacismus přiměl Novotnou Berlín opustit a přesídlila do Vídně, kde se stala sólistkou tamní Státní opery a získala titul komorní pěvkyně. Pro blízké vztahy s prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem a jasně deklarované demokratické postoje se Novotná stala pro režim nepohodlnou a na majetek její rodiny byla v roce 1942 uvalena nucená správa. Exilové útočiště nalezla Novotná v zámoří, začala vystupovat v Metropolitní opeře v New Yorku, kde zpívala celou řadu sezón. Její angažmá mimo jiné připomíná i probíhající výstava v Českém centru v New Yorku, o které portál KlasikaPlus.cz informoval ZDE

Jarmila Novotná a Jiří Daubek v Litni

Novotná se po celou dobu zasazovala o podporu své vlasti i propagaci české kultury. Své koncerty zakončovala uvedením československé hymny, prosadila, aby bylo libreto Prodané nevěsty bylo přeloženo do angličtiny, neboť nechtěla zpívat operu německy. Pod titulem Lidické písně nahrála v roce 1942 národní za klavírního doprovodu Jana Masaryka a společně premiérovali i Nový špalíček Bohuslava Martinů. Novotná působila také jako předsedkyně české divize Amerického Červeného kříže a zpívala pro zraněné vojáky.

V poválečném období se na krátký čas vrátila do Čech, ale po komunistickém převratu Daubkovi přesídlili do USA. Liteňský zámek byl po válce poničen ruskými vojáky a v roce 1948 konfiskován, posléze tam působilo i jednotné zemědělské družstvo. Novotná však na Čechy ovšem nezanevřela a po revoluci v roce 1989 se vrátila, aby aktivně podporovala tuzemský hudební život. Založila a dotovala Cenu Jarmily Novotné pro mladé pěvce. Od prezidenta Václava Havla obdržela v roce 1991 státní vyznamenání 4. řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Zemřela v roce 1994 v New Yorku, pochována byla po boku svého manžela v liteňské rodinné hrobce. A právě tu bude možné 25. května v rámci Slavnostního dne Jarmily Novotné v Litni navštívit. Od osmnácti hodin se uskuteční v zámecké stodole koncert Od písně až po operu, na němž oblíbené české skladby Jarmily Novotné zazpívá Kühnův smíšený sbor za řízení Jakuba Pikly se sólisty Helenou Mihaľovou, Ondřejem Benkem a Alešem Hendrychem. O letošních festivalových plánech již KlasikaPlus.cz dříve informovala.

Foto: Festival Jarmily Novotné, Facebook Kühnova smíšeného sboru

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky