KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

SOČR a jemnosti, kontrasty a efekty francouzských inspirací

„Ve francouzské hudbě zmiňovaného období je tento překrásný cit recipientovi podáván krásně křehce a zároveň s vášní.“

„Je obrovskou devizou každého dirigenta, dokázat mluvit očima a rukou zřetelně vyjadřovat i ty nejhlouběji skryté odstíny svého nitra a nahlížení na konkrétní dílo.“

„Celý večer plynul k brilantnímu baletu Pták Ohnivák, ale vrcholem koncertu byla Chaussonova Poéme de l´amour et la mer.“

Symfonický orchestr Českého rozhlasu nazval abonentní koncert zařazený na 11. března Francouzské inspirace. Dirigoval Marek Šedivý, zazněla tři díla z přelomu 19. a 20. století. Orchestr publiku nabídl ve Faurého a Chaussonově hudbě subtilní a negacemi nedotčenou atmosféru a ve Stravinského Ptáku Ohniváku virtuozitu a zvukovou kompaktnost. Úvahy o tom, jak někdy přicházíme na koncert nastaveni určitým způsobem, ale opouštíme ho pozměněni, a to v emocích i v názoru, formuluje po svém pondělním prožitku a zážitku mladý skladatel Daniel Chudovský.

Číst dál…

Pauer, Dvořák, Janáček. Závěr Českých doteků hudby

„Symfonický prolog Jiřího Pauera se nesl v tradičním duchu.“ „Camille Thomas hraje Dvořákův koncert málokdy.“ „Janáčkova Sinfonietta byla důstojným zakončením festivalu.“ Festival České doteky hudby si dal do vínku dva záměry. Jednak chce uvádět české skladatele dvacátého století, jednak dávat příležitost mladým umělcům. Obojí naplnil slavnostní závěrečný koncert 20. ročníku v neděli 6.…

Číst dál…

Wagner – Schönberg – Martinů a Šedivý

„Volba Marka Šedivého jako hlavního hostujícího dirigenta orchestru byla rozhodně volbou dobrou.“ „Druhá píseň byla vygradována do strhujícího závěru tak, že se z prvních řad ozval spontánní potlesk.“ „…publikum soustředěně naslouchalo a jistě popouštělo uzdu své symfonické fantazii až do závěru třetí věty.“ První koncert  hlavního hostujícího dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu,…

Číst dál…