KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Janáčkovo trio s hercem Janem Přeučilem v Sále Martinů english

Český spolek pro komorní hudbu zve tentokrát do Lichtenštejnského paláce. Tam v Sále Martinů 17. února vystoupí Janáčkovo trio v dílech Martinů a Brahmse. Umělecký přednes zajistí herec a rétor Jan Přeučil.

Z více než devadesáti komorních instrumentálních skladeb Bohuslava Martinů tvoří tria nezanedbatelnou část – je jich celkem patnáct. Skladby pro nástrojové obsazení klavírního tria však složil pouze čtyři. V první půlce sobotního koncertu diváci uslyší Bergerettes pro housle, violoncello a klavír, H 275, které vznikly v pohnuté době na konci zimy roku 1939, nedlouho před vpádem německých vojsk na území Československa; Martinů tou dobou už dlouho žil v Paříži. Jde o cyklus pěti miniatur, které mají třídílnou formu s kontrastní střední částí. S výjimkou čtvrté věty mají formu da capo s triem. Navzdory okolnostem vzniku dokázal Martinů drobné věty prodchnout atmosférou radosti a optimismu. Skladbu doplní výběr z korespondence mezi Martinů a Vítězslavou Kaprálovou, která u skladatele v Paříži studovala.

Když Johannes Brahms složil své první klavírní trio, bylo mu lehce přes dvacet. Tou dobou si získával renomé už nejen jako klavírista, ale i jako skladatel. Celkem zkomponoval pět klavírních trií. Tři z nich jsou určena pro standardní obsazení klavír, housle a violoncello, existuje ale také trio s lesním rohem a trio s klarinetem. Klavírní trio č. 1 H dur, op. 8, které uslyší po přestávce diváci v Sále Martinů, je Brahmsovým prvním větším a významnějším komorním dílem a prošlo zajímavým vývojem, který se završil až po 37 letech. Interpretováno bude Klavírní trio H dur ve verzi, která vyšla tiskem roku 1891. Ta je oproti původní kratší (především díky výrazně zkrácené úvodní větě) a celkově po stránce struktury sevřenější a přehlednější.

Janáčkovo trio založila v roce 2001 jmenovkyně slavného hukvaldského rodáka Markéta Janáčková, která propojuje dráhu klavíristky s pozicí hudební režisérky v Českém rozhlase. Jejími současnými partnery v souboru jsou členové České filharmonie – houslistka a zástupkyně koncertního mistra Irena Jakubcová a violoncellista Jan Keller. Soubor věnuje velkou pozornost uvádění děl českých skladatelů – Janáčkovo trio natočilo díla Antonína Dvořáka, Josefa Suka nebo Foersterova klavírní tria, dále pak skladby Wolfganga Amadea Mozarta či komorní díla Alfreda Schnittkeho.

Foto: archiv tria, Facebook / Město Kralupy nad Vltavou

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky