KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Smetanovi Braniboři zpátky na repertoáru ostravského divadla english

Roku 1863 napsal Bedřich Smetana zpěvohru o třech jednáních, která nese název Braniboři v Čechách. Národní divadlo moravskoslezské ji nyní vrací na repertoár, přičemž inscenace je nastudována i pro březnové a květnové uvedení kompletního cyklu Smetanových oper. Hudební složku řídí Jakub Klecker, režie je z dílny ředitele divadla Jiřího Nekvasila. Obnovené premiéry v novém obsazení se uskuteční 22. a 24. února v Divadle Antonína Dvořáka.

Operní prvotina Bedřicha Smetany vznikla záhy po skladatelově návratu ze švédského působiště do vlasti. Zásadní okolností jejího zrodu byla soutěž o dvě nejlepší české opery vypsaná hrabětem Janem Harrachem. Smetana přihlásil dílo do soutěže v kategorii námětů z historie zemí české koruny a po letitých průtazích s vyhlášením výsledků také zvítězil. Libreto opery vypráví příběh odehrávající se rok po úmrtí krále Přemysla Otakara II. – do Čech vtrhl a zpustošil je markrabě Ota Braniborský, nastala doba bídy a český národ se vzchopil k odboji. Údernost slov společně s davovými revolučními scénami chudiny se v opeře snoubí s romantickým příběhem o lásce a ideálech cti, rovnosti a svobody. Smetana ve svém prvním operním opusu vytvořil dílo vysoce převyšující tvorbu jeho českých současníků, vymezil nový kvalitativní standard českého operního repertoáru a v neposlední řadě se nepokrytě přihlásil k politickému programu české národní emancipace.

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky