KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Broumovská klávesa se vrací ke květnovému termínu a otevírá registrace english

Ve dnech 5. až 7. května se bude v broumovském klášteře konat již třináctý ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa. Pořadatelé v těchto dnech spouštějí registraci na webu www.broumovskaklavesa.cz. Přihlášky je možné podávat do 28. dubna.

Již potřinácté přivítá barokní klášter Broumov účastníky mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do sedmnácti let Broumovská klávesa. Soutěž je určena pro čtyři věkové kategorie, přičemž pro každou z nich je jednokolová.

Srdečně zvu všechny mladé pianisty, jejich pedagogy i rodiče na 13. ročník Broumovské klávesy. Letos se vracíme ke květnovému termínu, jinak se na propozicích nic nemění, a to včetně soutěžních poplatků, které jsme se navzdory všeobecné inflaci rozhodli nezvyšovat. Budeme se na vás v rozkvetlém Broumově moc těšit,“ uvedl umělecký ředitel soutěže, pianista Ivo Kahánek, jenž je zároveň členem odborné poroty.

Vedle Iva Kahánka zasednou v porotě významní čeští klavíristé a představitelé předních hudebních institucí. Předsedou poroty bude intendant Akademie klasické hudby a Mezinárodního festivalu Dvořákova Praha Jan Simon, generální ředitel České filharmonie David Mareček, vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře Milan LangerEliška Novotná, profesorka Fakulty umění Ostravské univerzity. Ze zahraničních porotců přivítá soutěž polského pianistu a pedagoga vysoké hudební školy v Krakově Mariana Sobulu.

Také letošní 13. ročník přinese několik koncertních příležitostí pro laureáty soutěže, v loňském roce například vystoupila vítězka 1. kategorie Klára Gibišová společně s Ivo Kahánkem v rámci slavnostního koncertu na Broumovských diskusích,“ říká za organizátory manažerka Broumovské klávesy Tereza Kramplová.

Vítězové čtyř kategorií, rozdělených dle věku, získávají finanční odměny, ale především možnost vystoupit živě před publikem. Ať už je to na Gala koncertu na polské ambasádě bezprostředně po soutěži, či na tradičním Slavnostním koncertu laureátů v pražském Rudolfinu na podzim tohoto roku. Kromě toho mohou laureáti zažít vystoupení v sezónách vybraných regionálních symfonických orchestrů.

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Jejím cílem je pořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí. V posledních pěti letech se soutěže účastnilo přes dvě stě sedmdesát soutěžících z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Vietnamu nebo Ukrajiny.

Foto: Michal Sedláček

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky