KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČRo D-dur: Na návštěvě u Marka Ivanoviće english

„Ve středu od 8:00 se opakuje blok s Růžencovými sonátami Heinricha Franze von Bibera na nové nahrávce Jaroslava Tůmy s Lucií Sedlákovou Hůlovou, ale i dalšími interprety.“

„Ve středu ve 20:00 je na programu česká hudba s Komorní filharmonií Pardubice, konkrétně záznam koncertu 14. 2. 2024 s pardubického Domu hudby.“

„Ve čtvrtek v 8:49 poslouchejte Čajkovského klavírní koncert b moll s Lang Langem a Chicagským symfonickým orchestrem s Danielem Barenboimem.“

Stanice D-dur Českého rozhlasu vysílá výhradně klasiku, a to nepřetržitě. Ve všední dny „od čtyř do osmi“ je v projektu Klasika na dosah prostor dokonce pro nenápadné vzdělávání. Stanice s hudebním názvem je synonymem pro „samou hudbu“, pravidelně proto nahlížíme do jejího vysílání. Co tedy D-dur nabízí v týdnu od 27. května do 2. června?

Pondělí začíná v 8:00 houslovou sonátou Zdeňka FibichaJosefem SukemJosefem Hálou. A českou hudbou se pokračuje v 10:17, kdy zazní Valdštýnův tábor Bedřicha Smetany, po něm v 10:34 Dvořákovy Legendy ve verzi pro čtyři ruce a v 11:12 Sukova Fantazie pro housle a orchestr g moll Josefem ŠpačkemJiřím Bělohlávkem. V 11:35 ještě Dechový kvintet Antonína Rejchy. Ve 12:12 přednese Marek Jerie Variace na Rokokové téma Petra Iljiče ČajkovskéhoKomorní filharmonií Pardubice. Večer patří hudbě 20. století: Otmar Mácha, Aaron Copland, Jindřich Feld – a ve 22:07 zazní Debussyho málo známé oratorium Utrpení sv. Šebestiána pod taktovkou Michaela Tilsona Thomase.

Úterý zahájí v 8:00 Janáčkovou Suitou a v 9:18 zazní Orchestrální suita č. 4 Johanna Sebastiana Bacha. V 10:39 poslouchejte Symfonii č. 4 Es dur „Romantickou“ Antona BruckneraMelbournským orchestrem. Další orchestrální suita Johanna Sebastiana Bacha je na programu ve 12:01, tentokrát Druhá se slavným Badinerie. Ve 13:39 přednese Daniil Trifonov Rapsodii na Paganiniho téma Sergeje Rachmaninova, diriguje šéf Metropolitní opery Yannick Nézet-Seguin. Večer opět 20. století: Tom G. Febonio, Arvo Pärt, Toru Takemitsu, Zdeněk Lukáš, Slavomír Hořínka, Vladimír Godár, George Crumb, Henryk Mikolaj Górecki, Enrique Granados, Lenka DusilováH. Slattner.

Lenka Dusilová

Ve středu od 8:00 se opakuje blok s Růžencovými sonátami Heinricha Franze von Bibera na nové nahrávce Jaroslava TůmyLucií Sedlákovou Hůlovou, ale i dalšími interprety. Ve 12:18 zazní Poetické nálady Antonína DvořákaIvem Kahánkem. Ve 14.11 očekávejte Suitu Lemminkäinen Jeana Sibelia, kdy Londýnský symfonický orchestr bude řídit sir Colin Davis. Ve 20:00 je na programu česká hudba s Komorní filharmonií Pardubice, konkrétně záznam koncertu 14. února 2024 z pardubického Domu hudby. Marko Ivanović diriguje postupně Janáčkovy skladby pro klavír a orchestr s Janem Jiraským, Scherzo ze Smetanovy Triumfální symfonie a Americkou suitu Antonína Dvořáka. Po tomto záznamu je na programu ještě velký koncert s Královských orchestrem Concertgebouw a Ivánem Fischerem, který vrcholí Mahlerovou Sedmou symfonií.

Ve čtvrtek8:49 poslouchejte Čajkovského Klavírní koncert b moll s Lang Langem a Chicagským symfonickým orchestremDanielem Barenboimem. V 9:42 zazní nová nahrávka Martinů KyticePražským filharmonickýmKühnovým dětským sborem. Večer patří hudbě 20. století, postupně autoři Zdeněk Šesták, Ilja Hurník, Benjamin Britten, Oldřich František Korte, Otomar Kvěch, Viktor KalabisJaroslav Krček.

Pražský filharmonický sbor

Pátek9:46 načíná Třetí symfonie Bohuslava martinůČeskou filharmoniíVáclavem Neumannem. Poté v 11:14 Tak pravil Zarathustra na nové nahrávce lipského GewandhausorchesteruAndrisem Nelsonsem. Od 13:00 zazní Symfonie č. 5 Gustava Mahlera s Orchestrem FOKZdeňkem Mácalem. A v 15:18 si poslechněte Symfonii č. 3 Roberta Schumanna zvanou „Rýnská“ s Vídeňskými filharmonikyRiccardem Mutim. A ve 20:49 zazní Smetanova Má vlast ve verzi pro čtyřruční klavír s Danielem WiesneremPetrem Jiříkovským. Závěr dne ve 23:22 patří Svěcení jara Igora Stravinského v jedinečné interpretaci Zubina Mehty.

O víkendu navštívíme skladatele a dirigenta Marka Ivanoviće a zazní velmi pestrý výběr hudby. Od jihoslovanských skladatelů, přes Schnittkeho, Brittena, Wagnera, Janáčka, Kabeláče a k Bachovi, to bude sobota dopoledne. Chybět nebudou vlastní kompozice Marka Ivanoviće a dalších soudobých autorů. Ale ani část Druhé symfonie Gustava Mahlera. Pořad připravila Simona Kostrhunová.  V neděli16:00 je v rámci pravidelných operních podvečerů na programu Král a uhlíř Antonína Dvořáka s Orchestrem Západoněmeckého rozhlasuGerdem Albrechtem.

Marko Ivanović

Foto: Petra Hajská, David Konečný

Jindřich Bálek

Jindřich Bálek

Hudební publicista

V letech 2005 – 2020 byl redaktorem stanice ČRo Vltava nejprve v redakci kulturní publicistiky, později v redakci vážné hudby. Po maturitě na teplickém gymnáziu studoval Institut základů vzdělanosti UK a pak filosofii na FF UK v Praze. Je dlouholetým spolupracovníkem časopisu Harmonie a dalších médií a stálým spolupracovníkem stanice ČRo D dur.Příspěvky od Jindřich BálekVíce z této rubriky