KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

ČtenářiPlus: Komorní orchestr slovenských učitelů v Bardejově english

Tématem příspěvku slovenské muzikoložky Silvie Fecskové je soustavné výchovné působení i prázdninové soustředění Komorního orchestru slovenských učitelů. Těleso se schází  jednou do měsíce o víkendu a jednou za rok na týden. Letos v létě tak byli jeho členové ve východoslovenském Bardejově. A na závěr měli koncert.

Dovolenka. Jedni vycestujú za krásami svojej vlasti alebo do zahraničia. Ďalší dovolenkové dni venujú domácim prácam, pretože cez rok sa k nim nedostanú alebo nie sú na to podmienky. Našťastie sú medzi nami aj takí, ktorí rozvíjajú svoje napríklad umelecké skúsenosti a potom sa o ne delia na koncertoch. Medzi také telesá patrí aj Komorný orchester slovenských učiteľov s umeleckou vedúcou PaedDr. Alžbetou Ševečkovou.

Od svojho vzniku v roku 1963 má KOSU nezmenený rytmus umeleckej činnosti: Raz do mesiaca sa na víkend stretávajú, aby študovali nový repertoár a cizelovali jeho interpretačnú podobu. Často je to v sídle telesa v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Letné mesiace si teleso dopraje týždňové sústredenie. A keďže členovia orchestra sú z rôznych kútov Slovenska – napríklad Bratislava, Trnava, Šahy, Nitra, Banská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Lednické Rovné, Púchov, Rajec, Belá pri Žiline, Námestovo Martin, Liptovský Mikuláš či Poprad (hotový zemepis) – zvolia si miesto, ktoré je aj historicky zaujímavé. Ak sa tam nájde aj vhodný priestor, ktorý spája ubytovacie možnosti a vhodné priestory na štúdium skladieb, potom sa tam aj vrátia. To prispelo k tomu, že sa po deviatich rokov KOSU vrátil do Bardejova do zariadenia Strednej odbornej školy Jána Andraščíka.

Slávnostnou bodkou za tohtoročným sústredením dal KOSU koncertom v Evanjelickom chráme Božom v Bardejove 19. 8.  Pre poslucháčov pripravil dramaturgiu od barokového obdobia po súčasnosť. Antonia Vivaldiho priblížili hneď dvoma skladbami: trojčasťovou Sinfoniou G durKoncertom g mol pre husle a orchester. Českú tvorbu klasicizmu predstavila Mannheimská symfónia B dur Jana Václava Stamica. Z klenotnice českého romantizmu zaznela II. časť Dvořákovej Sonatíny G dur, op. 100, v ktorej zaujal orchester nežnosťou prejavu. Poľský skladateľ Henryk Górecki sa inšpiroval odkazom barokových skladateľov v Tanci v starom štýle. Argentínsky skladateľ Astor Piazzolla, známy predovšetkým ako nenapodobiteľný skladateľ tanga, sa v skladbe Ave Maria nezaprel ako citlivý melodik s duchovným podtónom. O anglickom skladateľovi Petrovi Warlockovi je známe, že rád siahal aj po renesančných skladbách a ich sprístupňoval pre súčasných interpretov i poslucháčov. Platí to aj o jeho Suite zo starých anglických tancov. Nadšení poslucháči si vytlieskali prídavok v podobe Corelliho Sarabandy (mimochodom najčastejší prídavok pôvodného orchestra Bohdana Warchala). Interpretačne koncert zaujal aj citlivou a štýlovou interpretáciou, ktorá je dielom umeleckej vedúcej a huslistky Alžbety Ševečkovej, ktorá ho vedie už pätnásť rokov. Jej rukopis je z interpretácie KOSU jasne čitateľný. Ide o skúsenú umeleckú vedúcu, ktorá v roku 2001 založila a doteraz vedie Trnavský komorný orchester v Trnave. A často odborne pomáha aj ďalším komorným telesám. Venuje sa aj príprave vydávania husľovej didaktickej literatúry významného husľového pedagóga, metodika, autora prvej kompletnej husľovej metodiky na Slovensku, Viliama Kořínka (1915-2001), absolventa pražskej majstrovskej školy v triede prof. Jaroslava Kociana.

Členovia orchestra umelecké štúdium repertoáru obohatili aj o spoznávanie histórie i prítomnosti Bardejova, ktorým ich sprevádzala muzikologička Silvia Fecsková. V rámci výstupu na Kalváriu nad Bardejovom si uctili pamiatku hudobného skladateľa, organistu, pedagóga a organizátora hudobného života Jozefa Grešáka, ktorý je pochovaný na tamojšom cintoríne. Navštívili aj neďaleké Bardejovské Kúpele.

Záujem a nadšenie k hudobnému umeniu členov KOSU je v súčasných komerčných podmienkach príkladom, ktorý by mal viacej osloviť aj najmä pedagógov ZUŠ na východ od Popradu. Práca v takomto telese pod skúseným vedením pomáha jeho členom aj v ich pedagogických aktivitách. Je to aj príležitosť si niektoré javy prekonzultovať. KOSU plní nenahraditeľnú funkciu pri umeleckom formovaní samotných jeho členov. Zároveň aj estetického cítenia detí a mládeže, ku ktorým sa prihovára výchovnými koncertmi po celom Slovensku. K tomu treba priradiť aj rozsiahlu koncertnú činnosť doma a v zahraničí. Preto si teleso zaslúži väčšiu pozornosť zo strany stavovského ministerstva.

Silvia Fecsková

Foto: autorka, z archivu orchestru

ČtenářiPlus

V rubrice ČtenářiPlus vydáváme vaše názory. 

Přispívat může zkusit kdokoliv. Podmínkou je seriózní obsah a forma textu. Jde o prostor určený pro ty z vás, kteří nejsou profesionály v oblasti klasické hudby, ale rádi píší a mají zájem se vyjadřovat ke kulturnímu dění nebo události. Vítané jsou texty, které spadají do kategorií REFLEXE, REPORTÁŽ, GLOSA, ÚVAHA a pod. 

Své texty nám posílejte na mail WEB@KLASIKAPLUS.CZ
Do předmětu uveďte heslo ČtenářiPlus.
Nezapomeňte napsat také své jméno a příjmení, popřípadě i pár informací o sobě.

Těšíme se na vaše příspěvky!Příspěvky od ČtenářiPlusVíce z této rubriky