KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

En Arché, Česká píseň, Jiřina Dvořáková Marešová a Vojtěch Jouza v pondělí U Salvátora english

Dirigent Vojtěch Jouza zve na Postní koncert spojených sborů En Arché a Česká píseň za doprovodu varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové. Bude se konat v pondělí 11. dubna od 19:30 hodin v kostele U Salvátora v Salvátorské ulici na Praze 1. Zaznějí tam Palestrinovy Nářky proroka Jeremiáše, Gounodovo dílo Sedm posledních slov Ježíše Krista na křížiStabat mater Josefa Bohuslava Foerstera.

Hudba Svatého týdne přináší velké bohatství sborové tvorby skladatelů všech období. Stěžejním dílem koncertu je Stabat mater Josefa Bohuslava Foerstera. Díla tohoto skladatele jsou dnes méně hrána, než by si svým významem zasloužila. Jeho Stabat mater patří mezi nejkrásnější zhudebnění tohoto textu. Foerster byl svým bytostným založením lyrik, jeho hudba se vyznačuje intimní subjektivitou. Výrazným prvkem jeho tvorby je hluboká meditace a duchovní rozměr. Promítá se do ní také úzký vztah k varhanní kompozici a vokální polyfonii, jehož kořeny nacházíme nejen v době skladatelova studia na varhanní škole, ale také v období jeho dětství, neboť Foersterův otec byl sám varhaníkem. „Se zpožděním si tak připomeneme 70. výročí jeho úmrtí, které proběhlo v loňském roce,“ uvádí Vojtěch Jouza.

Charles Gounod je dnes znám jako operní skladatel, ale zkomponoval také rozsáhlé duchovní dílo. Po studiu na pařížské konzervatoři získal cenu Grand Prix de Rome. Řím udělal na mladého Gounoda veliký dojem. Silně ho zasáhla duchovní hudba šestnáctého století, především Palestrina, a stal se hluboce věřícím. Po návratu do Paříže, kde působil jako varhaník v chrámu Missions Éntrangères, zde založil svůj vlastní církevní sbor. Z této doby pochází jeho zhudebnění Sedmi posledních slov. „Praotcem sborové chrámové hudby a velkým vzorem pro Gounoda i Foerstera v tomto oboru je Giovanni Pierluigi da Palestrina. Jeho Nářky proroka Jeremiáše zahájí tento koncert,“ uzavírá svou pozvánku Vojtěch Jouza.

Foto: archiv KlasikyPlus, Facebook

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky