KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Hudba bez hranic a Martinů Strings Prague s Janou Švadlenkovou english

Komorní cyklus Hudba bez hranic 2023, který pořádá spolek České kořeny, pokračuje ve svém patnáctém ročníku. V úterý 4. dubna v barokním refektáři kláštera dominikánů na Praze 1 od půl osmé večer vystoupí první hornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jana Švadlenková se smyčcovým souborem Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. Koncertem budou připomenuti dva čeští hudebníci, kteří opustili svoji vlast a které ve své době obdivovala celá Evropa. Josef Mysliveček a Jan Václav Stich. Zazní však i hudba Mozartova a Brittenova.

Josef Mysliveček základy svého vzdělání, včetně hudebního, získal v dominikánském klášteře, kde se koncert koná. Jeho návštěvníci se tedy ocitnou na autentických místech, kde se začala rozvíjet i hudební dráha mladého Myslivečka a snad i jeho ctižádost uspět. „O Myslivečkových pražských začátcích není mnoho známo, proto chceme uvedením jedné z jeho komorních symfonií pro smyčce, G Dur, op. 2, č. 3 právě na tomto místě připomenout alespoň to málo, co víme,“ uvádějí pořadatelé.

Také Jan Václav Stich, zvaný Punto, od jehož úmrtí uplyne letos právě dvě stě dvacet let, byl v hudebních kruzích Evropy uznávanou osobností. Bouřlivák angažovaný ve francouzské revoluci, hudebník a skladatel, který působil v řadě zemí. Jako vynikající pedagog a zároveň virtuos na lesní roh je autorem mnoha koncertů pro tento nástroj, které dodnes patří do povinného repertoáru hornistů. Jeden z nich, Koncert č. 5 F Dur pro lesní roh a smyčce, přednese Jana Švadlenková, vyhledávaná sólistka a také pedagožka na pražské HAMU, zároveň působící jako první hornistka SOČRu.

Spojovníkem mezi oběma českými hudebníky evropského formátu je osobnost Wolfganga Amadea Mozarta. S oběma se Mozart znal, oba velmi uznával, s Myslivečkem se přátelil. Na Stichově pohřbu zaznělo v Praze Mozartovo Requiem poprvé. Proto je do programu koncertu zařazeno také Mozartovo Divertimento F-Dur.

Koncert uzavře Simple Symphony britského skladatele Benjamina Brittena. S díly předchozích autorů ji spojuje hudební průzračnost. Snad proto, že vznikla na základě zpracování témat, zaznamenaných ještě ve skladatelově dětském věku, rozvedených později do brilantní podoby.

Foto: archivy souboru a cyklu

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky