KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Klarinetista Lilian Lefebvre i Stamicovo kvarteto na festivalu EuroArt Praha english

Lilian Lefebvre, vítěz Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2022, se v úterý 14. února představí v Sále Martinů sólově, ale i za doprovodu Stamicova kvarteta. Zaznějí díla Franze Schuberta, Jana Duška a Johannesa Brahmse. Koncert začíná v půl osmé večer.

Na úvod koncertu zahraje rezidenční soubor festivalu Stamicovo kvarteto Smyčcový kvartet č. 13 a moll Franze Schuberta zvaný Rosamunde. Téměř dvě stě let staré dílo, ve kterém si skladatel „půjčuje“ melodická i rytmická témata jiných vlastních skladeb, věnoval Schubert houslistovi Schuppanzigovi, který ho také s kvartetními kolegy premiéroval 14. března 1824.

První polovinu koncertu doplní Lilian Lefebvre skladbou Jana Duška pro sólový klarinet Unsent letter. Skladba vznikla na objednávku Mezinárodní soutěže Pražské jaro, genezi díla přibližuje sám autor následujícím způsobem: „Interpretační soutěž Pražského jara, pro kterou jsem psal povinnou skladbu pro klarinet, se měla konat už v roce 2020.“ Naneštěstí světová pandemie premiéru této skladby nuceně odložila o dva roky. Když ji potom v roce 2022 ve druhém kole interpretovalo 12 klarinetistů z celého světa, Lilian Lefebvre byl rozhodně z těch, kteří svou interpretací zaujali. A jsem nesmírně šťastný, že je pro něj tato skladba natolik zajímavá, že se jí rozhodl na svých koncertech uvádět i nadále. Těším se na jeho druhé pražské provedení této technicky i výrazově náročné kompozice,“ doplnil skladatel. Dílo by podle Duška mohlo být i vyznáním lásky, skladba by měla umožnit různý výklad, a dávat interpretovi možnost vtělit se do pisatele a skladbu po výrazové stránce domyslet, dotvořit, dopsat…

Druhá polovina koncertu bude patřit stěžejnímu dílu klarinetového repertoáru, a sice Klarinetovému kvintetu h moll, op. 115 Johannesa Brahmse. Kvintet je považován za znovuzrození inspirace skladatele a dedikován klarinetistovi dvorní kapely Richardu Mühlfeldovi, který společně s Joachimovým kvartetem dílo premiéroval v listopadu 1891.

Francouzský klarinetista Lilian Lefebvre pochází z hudební rodiny, vystudoval konzervatoř v Lille a Paříži a vysokoškolské vzdělání získal na Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris u Pascala Moraguèse, Jérôma Comta a Arnauda Leroye. Je vítězem řady mezinárodních soutěží, v květnu 2022 získal první cenu i další speciální ceny Mezinárodní soutěže Pražské jaro. Českým posluchačům se představil za doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia nebo Plzeňské filharmonie, vystupoval v Itálii s komorním orchestrem Caserta, s orchestrem DFO v Paříži, nebo s Orchestrem de la Musique de l’Air de Paris v Grand Théâtre d’Avignon.

Foto: Pražské jaro / Ivan Malý

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky