KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Lieder Company Prague s písněmi k Panně Marii english

Světové premiéry skladeb Olgy Ježkové a Jana Bernátka společně s duchovní tvorbou českých skladatelů dvacátého a jednadvacátého století zaznějí v neděli 28. května od půl osmé večer v Kostele Panny Marie pod řetězem v Praze. Skladby si návštěvníci vyslechnou v podání sopranistky Ireny Troupové, mezzosopranistky Lucie Hilscherové, houslisty Štěpána Ježka a varhanice Lindy Sítkové. Koncert pořádá spolek Lieder Company Prague.

Autoři spojení s chrámovým prostředím byli během komunistické éry perzekuováni, často přes své nesporné kvality stáli mimo oficiální sféru a jejich dílo bez možnosti provedení a vydání upadalo v zapomnění. Přestože po roce 1989 nastal vzestup v komponování i provozování duchovní hudby, trend postupné sekularizace společnosti pokračuje a oblast zůstává i nadále stranou zájmu muzikologů, interpretů i pořadatelů.

Dramaturgie nedělního koncertu se zaměřuje na písňovou tvorbu s mariánskou tematikou českých autorů dvacátého a jednadvacátého století. Marie, matka Boží, byla vždy mimořádným způsobem uctívána a opěvována v celém křesťanském světě. Nejinak tomu bylo v průběhu složitého dvacátého století, kdy byla víra člověka pokoušena. Právě tehdy měla mariánská úcta v hudbě široké pole působnosti a často přinášela útěchu i naději. Svědčí o tom například enormní počet mariánských písní (Ave Maria, Zdrávas Královno, Královno míru ad.) zkomponovaných v čase válečných let.

Program koncertu rámují dvě světové premiéry skladeb zkomponovaných právě pro tento večer. Na úvod zazní Čtyři písně k Panně Marii pro střední hlas a varhany Jana Bernátka, které autor napsal v lednu roku 2023 a věnoval je Lucii HilscherovéLindě Sítkové. Koncert pak uzavře diptych Vzývání Panny Marie pro soprán, alt, housle a varhany Olgy Ježkové, v němž se k předchozím interpretkám přidá sopranistka Irena Troupová a syn skladatelky, houslista Štěpán Ježek.

Hudbu první poloviny dvacátého století zastupuje Zdrávas Maria pro soprán, housle a varhany Leoše Janáčka, písně Matičko Boží pro soprán, housle a varhanyMáti přesvatá pro soprán, alt a varhany Norberta KubátaVečerní Ave pro střední hlas a varhany Vojtěcha Adalberta Říhovského. Následuje píseň Zdrávas Královno pro soprán a varhany Jaromíra Herleho, jehož vnukem je uznávaný český varhaník a pedagog Jan Hora. Mezi prvotiny Bedřicha Antonína Wiedermanna se řadí Sub tuum praesidium pro soprán, alt, housle a varhany.

Z významných skladatelů druhé poloviny dvacátého století nelze opomenout Jana Hanuše. Ten využil mariánský text v Desdemonině modlitbě Ave Maria z baletu Othello, která na koncertě zazní v autorově úpravě pro soprán a varhany. Štěpán Ježek zahraje výběr částí pro sólové housle z cyklu Volání Královny míru Václava Hálka. Tvorbu současných autorů reprezentují písně Ave Maria pro soprán a varhany a O sanctissima pro soprán, housle a varhany Luboše SlukyZdrávas MariaNeopouštěj nás pro střední hlas a varhany letošního jubilanta Petra Fialy.

V kontextu koncertů Lieder Company Prague jde o výjimečný večer, v němž koncertní sál vyměníme za intimní chrámové prostředí, klavír za zvuk varhan a zaposloucháme se do zřídka uváděné české duchovní vokální hudby posledních dvou století,“ uvedl předseda spolku Jan Dušek a dodal, že tento repertoár zůstává neprávem jakousi popelkou – přispěla tomu dlouhá léta nadvlády totalitního režimu, proticírkevních restrikcí a kulturní diktatury, která násilně přerušila několik století dlouhou tradici české duchovní hudby.

Foto: Wikipedia / William-Adolphe Bouguereau / volné dílo, archivy interpretek

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky