KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Musica Florea a Zelenkovy Alcune Arie v Praze a Kutné Hoře english

Pražský orchestr Musica Florea se vrací k interpretaci českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Tentokrát zazní výběr z osmidílné sbírky italských árií pro sólové hlasy, smyčce a basso continuo s názvem Alcune Arie. Zpívat budou sopranistky Gabriela Eibenová a Zuzana Kopřivová, altová sóla budou patřit Sylvě Čmugrové. Vše bude řídit umělecký vedoucí orchestru Marek Štryncl. Koncerty se odehrají 23. září v 19:30 hodin v Českém muzeu hudby v Praze a 5. října v 19:00 hodin v refektáři GASK v Kutné Hoře.

„Sbírka Alcune Arie, která zazní během podzimních koncertů, je značnou raritou. Soubor čítá celkem osm árií (pět pro soprán, dvě pro alt a jedna pro bas), jeho vznik se datuje do roku 1733. Zda byl skutečně ještě za skladatelova života uveden, však není zcela zřejmé, v podání orchestru a sólistů zazní výběr šesti árií pro ženské hlasy – čtyři sopránové a dvě altové,“ uvádějí pořadatelé a doplňují: „Z hudebního hlediska se v nich Zelenka stylově přiblížil k dobově populárním a rovněž značně moderním operám neapolsko-benátského střihu. Lze v nich dokonce nalézt několik hudebních a melodických parodií děl jeho současníků, kterými byli Johann Joseph Fux nebo Johann Adolf Hasse, stejně jako odkazy k dílu Georga Friedricha Händela.“ 

Autoři zhudebněných textů nejsou vždy známi, několik árií však pochází z pera vážené osobnosti benátské opery konce 17. století Apostola Zena. Zelenkova hudba v sobě nese mimořádné mistrovství, originální hudební jazyk i harmonickou vynalézavost s prvky kontrapunktu. „Ve srovnání s Hasseho běžnou dobovou italskou operou jsou Zelenkovy árie propracovanější a blíží se spíše chrámovému stylu. V rukopisech se nachází i nadstandardní množství poznámek k dynamice, tempům i artikulaci,“ vysvětluje Marek Štryncl – umělecký vedoucí orchestru, který má se Zelenkovou tvorbou bohaté zkušenosti. Jeho repertoár obsahuje díla jako Missa Sanctissime Trinitatis, Responsoria, Missa Nativitatis Domini nebo melodram Sub olea pacis et palma virtutis.

Foto: Fb souboru

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky