KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Očišťování duše na festivalu v Olomouci english

„Pěvecké výkony se střídaly s recitací ze záznamu známého českého herce Vladimíra Javorského. Výborný přednes tohoto herce dokázal v posluchačích vyvolat nejrůznější pocity.“

„Po celou dobu koncertu si posluchači během poslechu mluveného slova nebo zpěvu starých písní mohli vychutnávat pohled na proměnlivé obrazy a kresby na zdech kostela.“

„Martin Prokeš s Markem Šulcem na koncertě prokázali, že umějí výborně pracovat se svými hlasy.“

V rámci Podzimního festivalu duchovní hudby se ve středu konal už sedmý koncert. Uskutečnil se v prostorech olomouckého kostela Zvěstování Páně na Dolním náměstí. Posluchači se tentokrát mohli těšit na skvělé pěvecké výkony mužského dua KCHUN (Martin Prokeš – tenor a Marek Šulc – baryton) a proměnlivé obrazy a kresby světlem od dvou velkých umělců Atily Vöröse a Rudolfa Živce.

Na úvod posluchače přivítala ředitelka festivalu duchovní hudby Dobromila Hamplová. Poté se ujal slova sám pěvec Marek Šulc, který ve stručnosti představil publiku program. Projekt dua KCHUN nesl název Purgatio neboli Očišťování duše. Skládal se z pěti částí: Creator omnion (Tvůrce), Mors (Smrt), Infernum (Peklo), Purgatorium (Očistec) a Paradisum (Ráj). Program sestával z osmnácti písní a osmi textů. Vypravěčskou osu a celkový koncept a dramaturgii vytvořila muzikoložka a zpěvačka Barbora Kabátková. Pro první část si vybrala Píseň tvorstva od Františka z Assisi. V druhé a ve třetí části použila dva úryvky z Pekla od Danta Alighieriho a ve druhé navíc Zjevení svatého Jana. Ve třetí části k úryvku z Pekla přidala ještě Žalm 51 (50) Smiluj se nade mnou, Bože. Pro následující část Očistec byl použit úryvek ze stejnojmenného textu od Alighieriho a Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta. Poslední část Ráj obsahovala pouze úryvek textu Alighieriho.

Pěvecké výkony se střídaly s recitací ze záznamu známého českého herce Vladimíra Javorského. Výborný přednes tohoto herce dokázal v posluchačích vyvolat nejrůznější pocity, mimo jiné díky velkým kontrastům v tónu a barvě hlasu, z něhož střídavě zazníval hněv, něžnost, naděje, smíření a další jemné odstíny emocí. Repertoár se skládal ze středověkých jednohlasých a vícehlasých písní. Přítomní návštěvníci si tak mohli vyslechnout nejen gregoriánské jednohlasé chorály, ale i raně polyfonní skladby. U většiny těchto vokálních skladeb není autor znám. Výjimkou je například niterné Madrigale Lol ume vostro od Jacopa da Bologna, dále Madrigale La bella stella od Johannesa de Florentia a úvodní skladba Hymnus Primus parens hominum od abatyše Herrad.

Po celou dobu koncertu si posluchači během poslechu mluveného slova nebo zpěvu starých písní mohli vychutnávat pohled na proměnlivé obrazy a kresby na zdech kostela, které dodávaly celému vystoupení fantastický nádech. Z výjevů můžeme jmenovat například krásně ztvárněné město Jeruzalém, postupně pučící listy na mohutném stromu nebo měnící se děsivý obraz smrtky.

Pěvecké výkony tenoristy a barytonisty příhodně dokreslovaly atmosféru. Martin ProkešMarkem Šulcem na koncertě prokázali, že umějí výborně pracovat se svými hlasy. Problémy jim nečinila přesná intonace, a to ani v písních, které zpívali dvojhlasně. Skvěle si poradili i s čistými intervaly, které jsou pro středověkou hudbu typické a které obecně vyžadují velice přesnou a citlivou intonaci. Velkým pozitivem byly také přesné nástupy a rytmická přesnost a soulad mezi oběma hlasy.

Z obzvláště vydařených písní uvedených na koncertě můžeme jmenovat například velmi sugestivní, procítěný a pěvecky poměrně obtížný Sanctus O quam dulciter voces ibi resonant z páté části Ráj, ve kterém nás oba jmenovaní pěvci dokázali přesvědčit o nesmírném talentu a píli, s jakou skladbu nacvičili. Program také obsahoval jednu improvizaci na text Conductus In hoc ortus occidente.

Celkově byl poslech poměrně náročný vzhledem k tomu, že středověká hudba nebývá až tak často interpretována a posluchači na ni nejsou příliš zvyklí, kvůli čemuž se může jevit poněkud jednotvárně. Program však oživovaly proměnlivé obrazy, díky nimž bylo možné lépe udržet pozornost a prožít celý kulturní večer také duchovně.

Umělci byli za své výkony odměněni zaslouženým potleskem. Posluchači odcházeli domů obohacení nevšedním hudebním i výtvarným zážitkem.

Petr Venglař

Foto: Podzimní festival duchovní hudby

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky