KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pavel Šporcl vyzval k rozvolnění v uměleckém školství english

Pavel Šporcl dnes apeloval za rozvolnění protiepidemických opatření v uměleckém vzdělávání. Poslal otevřený dopis ministru školství Robertu Plagovi, ve kterém shrnul nejpalčivější problémy základních uměleckých škol. Tlumočil tak četné názory učitelů i ředitelů. Hlavními problémy podle nich je, že se v základních školách stále nesmí zpívat a v ZUŠ se můžou scházet maximálně tříčlenné skupiny žáků, takže se nemohou konat hodiny tance, sborového zpěvu, komorní hry ani výtvarné výchovy nebo dramatického oboru. Také poukazuje na to, že ZUŠ musejí hradit testy pro své pedagogy, ale nemají na to rozpočty. 

„Protože se na mne obrací mnoho učitelů i ředitelů ZUŠ i ZŠ s prosbou o pomoc a poukázání na některá nesmyslná opatření,“ odpovídá Pavel Šporcl na otázku, proč dokument adresovaný ministru školství a v kopii hlavní hygieničce, ministrovi zdravotnictví a na vědomí premiérovi poslal. Opatření podle něj neodpovídají situaci, kdy v kultuře budou opět možné koncerty pro stovky diváků.

Zpěv je zatím povolen pouze na středních, vyšších odborných a vysokých školách, kde je stěžejní pro naplnění studijního programu. V místnosti smí ale být nejvíc šest studentů najednou. V základních uměleckých školách se uvnitř může zpívat ve skupinách maximálně do tří žáků. Víc lidí se smí sejít pouze venku, ale i tam je omezení maximálně třiceti lidí, kteří navíc musejí mít všichni kolem sebe prostor 15 metrů čtverečních. „V takových podmínkách opravdu společně nic nenacvičíte a nezazpíváte si,“ uvedl Šporcl. Znemožnění hromadné výuky pak vede k tomu, že se děti ze ZUŠ odhlašují a školám se tak snižuje příjem ze školného. ZUŠ si ale přitom musejí samy hradit testování svých zaměstnanců na covid-19. Podle Šporcla je také velký problém, že zákaz zpěvu stále platí i v základních školách s rozšířenou hudební výchovou. Učitelé se dosud snažili s dětmi zpívat aspoň při výuce na dálku. V pondělí se ale žáci vracejí do lavic bez střídavé výuky a už to nepůjde. Dětem také chybějí hodiny tance, sborového zpěvu, komorní hry a výtvarné i dramatické výchovy. 

Dopis také zmiňuje koncerty ve školách. Zatím se mohou konat jen on-line, ale například absolventské koncerty jsou podle Šporcla v životě studentů důležitým momentem, který při konání na dálku ztrácí smysl. Stejně tak je poškozuje absence kontaktu s publikem a nemožnost nabírat zkušenosti. „Vzhledem k tomu, že bude možnost dle vládních balíčků a vyhlášek uskutečňovat v omezeném režimu i vnitřní koncerty, velmi rád bych viděl posun i v tomto segmentu školství,“ napsal Šporcl. O jeho nedávných aktivitách zaměřených na rozvolňování kultury jsme psali ZDE.

Od pondělí bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 sedících diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu, odstup nejméně dvou týdnů od očkování, nebo maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Podmínkou zůstane dál také ochrana dýchacích cest. Kulturní akce, které se konají v uzavřených prostorách, vláda zřejmě povolí o týden později.

Foto: FB Pavla Šporcla

Veronika Veber Paroulková

Moderátorka, publicistka

Vyrostla v hudebně výtvarné rodině. Vystudovala Právnickou fakultu UK, zpěv na Konzervatoři J. Ježka a soukromě hru na klavír a klarinet. Od 17 let se věnuje moderování a působí za mikrofonem nebo před televizní kamerou bez přestávky dodnes. Pracovala jako moderátorka na Classic FM (dnes Classic Praha), moderátorka zpravodajství v Radiu City, v ČRo Region a Radiožurnálu, poté vedoucí zpravodajství a publicistiky ČRo Region. Připravovala a moderovala pořad Telefonotéka a přenosy koncertů klasické hudby pro ČRo Vltava, publicistický pořad Proti srsti TV Prima, v České televizi pořady Před půlnocí, Před polednem, Studio 6, Politické spektrum, vědecký pořad Milenium a Zprávy ČT 24. V současné době připravuje a moderuje pořad Na návštěvě pro ČRo D-dur, pořady s vědci o vědě pro ČRo Plus a v oblasti klasické hudby příležitostně moderuje pro ČT art. Kromě toho spolupracuje jako moderátorka i s festivaly klasické hudby, s pořadateli koncertů nebo s vědeckými institucemi, psala články o klasické hudbě pro Divadelní noviny. Je spoluzakladatelkou portálu o klasické hudbě KlasikaPlus.cz, kde zároveň publikuje. Kromě klasické hudby je její zálibou golf a fotografování, ráda cestuje, chodí v přírodě, tančí nebo lyžuje. Jako koníčka má i kvalitní vína, vaření a gastronomii. Kde to jde, potkáte ji s fenkou Westíka pojmenovanou Mimi podle Pucciniho Bohémy, se kterou tvoří nerozlučnou dvojici. Její velkou láskou se stal v roce 2020 syn Kubíček. Založení portálu KlasikaPlus.cz považuje za zpečetění svého hlubokého vztahu s vážnou hudbou…Příspěvky od Veronika Veber ParoulkováVíce z této rubriky