KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Pěvecké trio Drei Engel otevře novou sezónu hudebních cest s Collegiem 1704 english

Temné hodinky uváděné tradičně při bohoslužbách během velikonočního Pašijového týdne zazní 14. února (tedy na tzv. „popeleční středu“, která v církevní tradici znamená začátek 40denní postní doby) v pražském Vzletu ve zhudebnění francouzských barokních mistrů. Stálou sestavu Drei Engel, sopranistky Markétu Klaudovou a Pavlu Radostovou, altistku Lucii Karafiátovou a cembalistu Jiřího Havrlanta, doplní theorbista Jan Krejča a hráč na violu da gambu Michal Raitmajer.

Leçons de ténèbres, v doslovném překladu temné hodinky, jsou specifický žánr nejen francouzské duchovní hudby, který se vyvinul z renesančních lamentací. Přísně polyfonní skladby, které komponovali vrcholní renesanční představitelé jako Thomas Tallis, Carlo Gesualdo da Venosa nebo Thomás Luis de Victoria, barokní skladatelé postupně přetvořili do podoby využívající nové výrazové prostředky harmonie a vedení melodie s častým výskytem virtuózních pasáží nebo s obvyklým využitím schematických melodických ozdob. „Barokní leçons jsou už určeny sólovým hlasům. Některé části i celé cykly jsou svěřeny jedinému hlasu, jiné více sólovým hlasům, které někdy zpívají samostatně, jindy společně. Text, který je v tomto žánru zhudebněn, Lamentace proroka Jeremiáše svojí strukturou značně zavazuje autora po stránce formy i celkového charakteru skladby. Temné hodinky jsou tradičně uváděny při bohoslužbách během Pašijového týdne, naříkání proroka Jeremiáše nad zničením Jeruzaléma je tedy zároveň alegorií k smutku po Kristově smrti a před jeho vzkříšením,“ vysvětluje cembalista a člen sestavy Drei Engel, varhaník Jiří Havrlant. Lamentace proroka Jeremiáše byly předlohou řady barokních zhudebnění, například jednoho z nejkrásnějších děl Jana Dismase Zelenky. „S těmi francouzskými mají společný klidný, pochmurný, ale i dojemný charakter, který vytváří atmosféru pro meditaci a usebraní ducha,“ dodává Havrlant.

Program Drei Engel, v němž budou 14. února na koncertě ve vršovickém Vzletu dominovat zhudebnění francouzských barokních mistrů, soubor uvedl v premiéře na loňském Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně. „Konzultovali jsme jej s dramaturgy Vladimírem Maňasem a Ondřejem Múčkou, kteří jsou v tuzemsku, co se duchovní hudby týče, jedni z nejpovolanějších. Letošní provedení ve Vzletu bude jiné už samotným prostředím, půjde o první provedení mimo sakrální prostory. Sami jsme zvědaví, jak v akustice sálu bývalého sokolského kina vyzní,“ říká altistka Lucie Karafiátová.

Počátky dámského pěveckého tria Drei Engel se datují do roku 2017, kdy dirigent Czech Ensemble Baroque Roman Válek obsadil při letní stagioně pro Hudební festival Znojmo sopranistky Markétu Klaudovou a Pavlu Radostovou a altistku Lucii Karafiátovou do rolí tří andělů. Odtud nebylo daleko k nápadu vystupovat v triu jako Drei Engel. Nedlouho poté se potkaly na Letní škole barokní hudby s Jiřím Havrlantem. „Musel být náš, nebylo vůbec o čem pochybovat. Sedli jsme si lidsky i hudebně,“ vzpomíná na setkání s cembalistou a varhaníkem Karafiátová. Také při pražské premiéře Temných hodinek obohatí stálou sestavu Drei Engel přizvaní hosté, theorbista Jan Krejča a hráč na violu da gambu Michael Raitmajer.

Foto: Jana Šuplerová, Facebook souboru

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky od KlasikaPlus.czVíce z této rubriky