KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Platforma Kreativní Česko vyzývá stát k investicím do kultury english

„Kulturně-kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy.“

„Výzva žádá vládu, aby investovala z Fondu obnovy do kultury a kreativity 8,233 miliard korun.“

„OECD potvrdila, že spolu s cestovním ruchem patří kultura a kulturní a kreativní průmysly k sektorům nejvíce zasaženým současnou krizí.“

Mezi signatáři výzvy české vládě, aby ekosystém kultury a kreativity výrazně začlenila do národních plánů obnovy, je i Česká hudební rada. Koordinátorem iniciativy za silnější podporu kulturního a kreativního sektoru je platforma Kreativní Česko. Jak uvádí, Fond obnovy EU nás má připravit na současné i budoucí výzvy, přičemž Evropská komise doporučuje investovat právě i do kultury a kreativity. Proto ze 182 miliard korun určených pro Českou republiku žádá výzva o 8,233 miliard korun. Je to v souladu s představou ministerstva kultury, které tuto částku navrhuje v Národním plánu obnovy.

Kulturní a kreativní sektor generuje v Evropské unii 5,3 procenta hrubého domácího produktu, podle vyzyvatelů tedy násobně víc ve srovnání s výdaji, které do něj směřují. V duchu těchto myšlenek se nesla také online konference Střed zájmu: Kultura v nové realitě, kterou uspořádal koncem loňského roku Institut umění – Divadelní ústavKanceláří Kreativní Evropa. Obsahem se konference dotýkala zásadních otázek na ose ekologie – kultura – budoucnost.

Loni v září vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dokument s názvem Kulturní šok: covid-19 ve vztahu ke kulturním a kreativním průmyslům. OECD potvrdila, že spolu s cestovním ruchem patří kultura a kulturní a kreativní průmysly k sektorům nejvíce zasaženým současnou krizí. V každém měsíci tvrdých vládních opatření přicházejí o miliardy korun. Zpráva srovnává přístupy k podpoře sektoru, vysvětluje naléhavost jeho záchrany, ale i jeho jedinečnost a schopnost pomoci státům v širších ekonomických, společenských či klimatických změnách. Jednou z tezí je, že kulturně-kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy.

„Neopakujte chyby mnoha předchozích vlád, které kulturu řadily na poslední místo a dlouhodobě ji podfinancovávaly. Kultura stále zdaleka nedosahuje na slibované jedno procento ze státního rozpočtu, od roku 2006 tak byla kumulovaně připravena o 150 miliard korun. V balíčku React EU nebyla zahrnuta vůbec a její dosah na strukturální fondy byl dosud zanedbatelný,“ připomíná výzva české vládě. Klíčová je podle ní synergie komerčních kulturních a kreativních průmyslů a neziskové kultury. „Peníze, které sem z plánu obnovy nasměrujete, se české společnosti mnohonásobně vrátí,“ říká se v textu. Jde o“ dobrou investici z ekonomického pohledu“, ale také o „investici do mezinárodní image Česka a do kvality života“.

Kultura a kreativita jsou základními hodnotami, bez kterých nemůže fungovat žádná moderní demokratická společnost. Jsou zdrojem inovací, motorem digitalizace i ambasadorem udržitelnosti, což jsou hlavní cíle plánu obnovy. Zvyšují úroveň vzdělanosti a tím i budoucí konkurenceschopnost naší země. A mají podíl na kultivaci světa a lidských vztahů, připomíná platforma.

Foto: Pixabay

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky