pondělí, 08 únor 2021 11:11

Asociace učitelů hudební výchovy k revizím Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání

Autor:

Asociace učitelů hudební výchovy reaguje na probíhající revize obsahu výuky na základních školách, zejména pak na změny související s tendencí posílit informatiku, informační myšlení a robotiku. Tento záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je provázen redukcí učiva a snížením hodinové dotace v jiných předmětech, včetně hudební výchovy. Dění kolem úprav a zejména způsob jejich provedení považuje Asociace učitelů hudební výchovy za netransparentní až skandální.

 

104

 

V čem spatřuje AUHV problémy?

1. Členové odborných revizních týmů pro jednotlivé vzdělávací oblasti napříč předměty, kteří mají naplňovat jejich obsah, se vůbec nedozvěděli o změně hodinových dotací.

2. Odborné revizní týmy nebyly informovány o provedených redukcích obsahu učiva, které jsou spíše náhodnými nekompetentními škrty. Viz na stránkách MŠMT zveřejněný lednový dokument Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro ZV.

3. Není jasné, kdo je autorem rozsáhlých a neodborně provedených zásahů do obsahu učiva. Chybí jejich vysvětlení. Situace kolem revizí je dlouhodobě problematická a nepřehledná.

4. Před úpravami RVP neproběhla odpovědná široká diskuze s pedagogickou veřejností a profesními organizacemi.

5. Se snížením hodinové dotace pro oblast Umění a kultura z deseti na devět hodin AUHV nesouhlasí a vidí v něm ohrožení budoucí výuky hudební výchovy a celé soustavy hudebního vzdělávání.

 

102

 

Dále Asociace vysvětluje, že počty hodin uměleckých výchov na našich školách jsou už v současné chvíli minimální, u hudební výchovy jde například o jednu hodinu týdně. Snížení hodinové dotace hudební výchovy a výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ povede k omezení výuky estetických předmětů také na středních školách. Hrozí pokles kvality hudebnosti zájemců o vzdělávání na vyšších stupních škol. Logicky to omezí zájem budoucích učitelů o studium úvazkově nejistého předmětu a bez hudebníků zaniknou školní pěvecké sbory a instrumentální soubory.

„O přidělené hodiny se nadále budeme dělit s kolegy výtvarníky. Na mnoha školách probíhá VV ve dvouhodinových blocích, proto se obáváme redukce zejména HV. O disponibilní hodiny bude zájem ze všech revizí dotčených předmětů, na jejich přidělení tedy nelze spoléhat,“ pokračuje instituce s tím, že omezení hodinové dotace HV je v rozporu s uvažovaným rozšířením oblasti Umění a kultura o další výchovy: filmovou, audiovizuální, dramatickou a taneční. Děti, kterým socioekonomické zázemí rodiny neumožní navštěvovat ZUŠ, zůstanou v důsledku redukce HV hudbou téměř nedotknuty, všestranný rozvoj jejich osobnosti bude omezen. Z mnoha vědeckých studií plyne, že hudba významně ovlivňuje vývoj mozku, rozvíjí kognitivní funkce, emoční potenciál a kreativitu a podílí se na utváření osobnosti člověka.

 

103

 

Závěrem své reakce AUHV apeluje: „Záměr MŠMT posílit digitální gramotnost žáků respektujeme, ale domníváme se, že by se rozvoj kompetencí v této oblasti měl řešit jejím implementováním do jednotlivých předmětů, napříč obory. Vzdělávání má být vyvážené, rozmanitost oborů zachována ve všech ročnících povinné školní docházky. Digitalizace má být nástrojem, nikoliv cílem!“

 

Foto: Pixabay

*KlasikaPlus.cz

-- redakce --

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.