KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Adresný Rachmaninov Divadla F. X. Šaldy na festivalu Opera

„Inscenácia bola premiérovaná v decembri 2018 a vyslúžila si množstvo pozitívnych až nadšených komentárov.“ „Kubáňovo majstrovské herecké stvárnenie oboch špecifických postáv malo pre inscenáciu v podstate nosný charakter.“ „Dej sa vrezáva pod kožu s tým, že pojednávané otázky hodnôt a morálky sa predsa stále týkajú všetkých z nás.“ Dvakrát o večnom zatratení: aj tak by sme mohli…

Číst dál…

Zanietenie na pódiu, nadšenie v hľadisku. Česká filharmónia a Leonidas Kavakos.

„Interpretácia bola veľmi presvedčivým, jasným výkladom Beethovenovej hudby.“ „Koncert D dur bol v podaní Kavakosa pojatý veľmi precízne, s interpretačným nadhľadom.“ „Čo baví interpretov, je zákonite na dobrej ceste zaujmúť aj poslucháča.“ S čisto beethovenovským programom začala pred Vianocami abonentná rada C Českej filharmónie. V Koncerte pre husle a orchester D dur a…

Číst dál…

Lukáš Vondráček v Rudolfinu s miniaturami i se stěžejní sonátou

„Bolo zaujímavé pozorovať, s akou vážnosťou klavirista pristúpil k Schumannovým slávnym skladbičkám, ktoré, ako už z názvu vyplýva, bývajú často spájané práve s deťmi.“ „Prudké zmeny dynamiky na mňa niekedy napriek bezproblémovému technickému prevedeniu pôsobili nelogicky.“ „Ako najlepšie číslo večera sa mi javila Schubertova Sonáta.“ „Jeden z najžiadanejších českých klaviristov“ – aj taký titul si…

Číst dál…

Dramaturgie jako vánoční dárek. Péter Eötvös s Českou filharmonií.

„Aj súčasná hudba by u prvého orchestra mala mať svoje miesto.“ „Tamás Pálfalvi sa podľa mňa postaral o jeden z najpozoruhodnejších výkonov sezóny.“ „Bolo pouť istú rezervovanosť orchestra, predsa len, zďaleka nejde o ich kmeňový repertoár. Napriek tomu si však, najmä po zvukovej stránke, poradili naozaj kvalitne.“ Skladateľská legenda, Péter Eötvös, tento týždeň opäť…

Číst dál…

Hudba z Terezína jako zneklidňující memento. Gideon Klein by měl sto let

„Gideon Klein patrí ku skupine skladateľov, pre ktorú sa vžil názov terezínski skladatelia.“ „Jedným z vrcholov večera bola premiéra diela mladého skladateľa Daniela Chudovského Třináct atributů milosti.“ „Otázkam, ako by sa Kleinova tvorba vyvinula, sa ubránime len ťažko.“ Jeden z koncertov festivalu Gido se vrací domů, venovaného skladateľovi Gideonovi Kleinovi, sa 5.…

Číst dál…

Podněty k zamyšlení a přesvědčivé sdělení Tria Helix

„Večer patril dielam plným hĺbky a intímneho výrazu.“ „Trio Helix patrí medzi telesá, ktoré inšpirujú vznik pozoruhodných diel a ktoré si dokážu poradiť naozaj kvalitne a veľmi inšpiratívne.“ „Výborne tu pôsobila najmä Horáková: niežeby bola vo vyslovene nadradenej pozícii, stala sa skôr akýmsi prirodzeným centrom, od ktorého sa celok odvíjal.“ V rámci 637.…

Číst dál…

Kafka i světová premiéra. Desátý Contempuls má za sebou první koncertní večer

„Contempuls si za desať ročníkov a jedenásť rokov existencie vybudoval povesť podujatia s nápaditou a nekompromisnou dramaturgiou.“ „Nemčina je všeobecne považovaná za neľubozvučný až nepríjemný jazyk, jej intonácia a dikcia však boli v tejto kompozícii využité nesmierne funkčným spôsobom.“ „Mrkvičkova premiérovaná kompozícia nie je nijak výrazovo megalomanská a sústredí sa skôr na vypracovanie konkrétneho ´problému´.“ Desiaty…

Číst dál…

Kultivovaná virtuozita Marc-André Hamelina

„Namiesto toho, aby Hamelin svoje technické dispozície využíval k exhibícii, ich naplno venuje v prospech vyznenia diela, jeho zvukových a artikulačných nuáns.“ „V podaní Hamelina bola Fantázia fascinujúcim, zvukovo perfektne vystavaným kusom.“ „Hamelinovo pojatie krehkého Schubetovho sveta postavilo Rudolfinum na nohy.“ Kanadský klavirista a jeden z najuznávanejších virtuózov súčasnosti Marc-André Hamelin sa v útorok predstavil na…

Číst dál…