KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Alois Ježek: Všem mladým pěvcům se soutěž v Karlových Varech otevřela po roce 1990 english

„Vznikl nápad – uspořádat v lázeňském městě pěveckou soutěž pro studenty uměleckých škol. Řekl jsem, že to zkusím.“

„Přišel rok 1969 a s ním absolutní vítězství Gabriely Beňačkové. To pomohlo osamostatnit soutěž s vlastním rozpočtem.“

„Rok 1990 byl nejdůležitějším milníkem dalších let soutěže. S návratem starého vedení jsme se však nedali původní cestou.“

Druhý listopadový týden se v Karlových Varech koná za účasti stovky mladých zpěváků Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. Od začátků sahajících do šedesátých let je s ní spojen Alois Ježek, v současnosti ředitel soutěže a Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka. Letos šestaosmdesátiletý manažer, někdejší absolvent pěveckého oddělení Pražské konzervatoře, vzpomíná, že podnět k založení soutěže vzešel z rozhovorů u kávy. Pěvcům totiž chyběly umělecké šance, příležitosti, výměny zkušeností a nová poznání, tolik potřebná pro úspěšné zahájení umělecké kariéry. Nejprve to byla však jen soutěž studentů.

Letos se uskuteční již šestapadesátý ročník soutěže nesoucí jméno Antonína Dvořáka. Kdo přesně přišel s myšlenkou uspořádat ji – a využít také faktu, že spojení pojmů Karlovy Vary a Antonín Dvořák je logické přinejmenším proto, že se ve městě uskutečnila kontinentální premiéra jeho Novosvětské symfonie?

Měl jsem to štěstí, že jsem stál u jejích samotných počátků. Jako absolvent pěveckého oddělení Pražské konzervatoře jsem začal působit v Karlových Varech. Vybudoval jsem a vedl divadélko Malou scénu. Často za mnou přijížděli přátelé z dob studia. Při jednom setkání v kavárně Elefant, spolu s tehdejší rektorkou AMU Marií Budíkovou–Jeremiášovou a profesorem Karlem Leissem, vznikl nápad – uspořádat v lázeňském městě pěveckou soutěž pro studenty uměleckých škol. Řekl jsem, že to s pomocí a autoritou Marie Budíkové zkusím. To se psal rok 1965.

Kdy se uskutečnil první ročník?

Již o rok později, v září 1966, a to v rámci Dvořákova karlovarského podzimu. Prvními vítězi byly Libuše Hošťálková, Jana SmitkováMagdaléna Hajóssyová. V dalších letech Marie Dřízgová, Jaromír Vavruška, Jozef Ábel a další… Pak přišel rok 1969 a s ním absolutní vítězství Gabriely Beňačkové. To pomohlo osamostatnit soutěž s vlastním rozpočtem.

S jakými prostředky jste mohli pracovat?

Rozpočet byl nepatrný. To dokazují i ceny, které byly udíleny: první cena dva tisíce korun, druhá cena tisíc a třetí cena pět set. Na druhou stranu byla soutěž bohatá na spolupráci a podporu Českého rozhlasu, Supraphonu, ministerstev školství a kultury nebo Dvořákova muzea v čele s doktorem Mikysou.

Pak přišla normalizce…

… a s ní nucené odchody nás, kteří jsme soutěž pořádali. Kromě mne zejména skvělá sekretářka Marie Drlíková. Naštěstí pro zachování soutěže byla zde jména Antonína Dvořáka, Marie Budíkové a Václava Holzknechta.

Po listopadu 1989 jste se vrátil.

Rok 1990 byl nejdůležitějším milníkem dalších let soutěže. S návratem starého vedení jsme se však nedali původní cestou. Naopak se soutěž otevřela mladým operním a koncertním pěvcům od šestnácti do pětatřiceti let. Soutěž v kategoriích JuniorOpera se stala tříkolovou s finálovým kolem – interpretací árie s orchestrem. Pro spolupráci byly získány vynikající osobnosti do poroty a do poradních orgánů společnosti – Andrej Kucharský, Jaroslav Horáček, dirigent Josef Chaloupka a později František Drs, Janko Blaho, Vlasta Linhartová, ze zahraničí Young Chgukl Choi, Američanka Sarah Meredith, Němec Jürgen Hartfiel a další. V odborné porotě zasedli mimo jiné také Serge Baudo nebo Walter Berry.

Jak se soutěž rozrůstala?

V roce 1996 o kategorii Píseň a naposledy v roce 2014 – přidáním příležitostí pro ty nejmladší od šestnácti do dvaceti let v kategorii Operní naděje. To už je ale období, kdy jsme pro spolupráci a vedení odborné poroty získali Petra Dvorského, který bude letos předsedou už posedmnácté. Doplňují ho Gabriela Beňačková, Eva Randová, Magdaléna Hajóssyová, Zdeněk Šmukař, ředitelé operních scén, profesoři zpěvu a další naše i zahraniční osobnosti.

Soutěž je hlavní činností obecně prospěšné společnost Mezinárodní pěvecké centrum. Jaké finanční prostředky jsou k dispozici?

Zakladateli společnosti jsou Peter Dvorský, Společnost Gustava Mahlera, Statutární město Karlovy Vary. Realizace soutěže stoji téměř dva miliony korun ročně. Finančními garanty jsou Statutární město Karlovy Vary, Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj, takzvaným zápisným pěvci účastnící se soutěže… a řada našich sympatizantů a podporovatelů.

———

Alois Ježek, operní zpěvák, pořadatel soutěží a manažer, je přední kulturní osobností Karlových Varů, kam se přistěhoval s rodiči roku 1945. V roce 1958 absolvoval Státní konzervatoř v Praze v oboru operní zpěv. V letech 1958 až 1963 se podílel na organizování Dvořákových karlovarských podzimů. Byl šéfem Divadla Malá scéna, kde mimo jiné vznikly první Hovory Miroslava Horníčka, řada zajímavých inscenací a večerů, například pravidelné pořady s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem, jam sessions Studio Clubu s Vlastou Průchovou a Janem Hammerem. V roce 1962 byl organizátorem prvního mezinárodního jazzového festivalu v tehdejším Československu. V letech 1965 až 1971 byl dramaturgem Kulturního a společenského střediska Karlovy Vary a zakladatelem Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, v prvních ročnících členem odborné poroty. Ve spolupráci s Mladým světem a Čs. televizí byl organizátorem velkých společenských akcí v Karlových Varech – Zlatý slavík, Miss Československo… Současně byl asistentem režie v Městských divadlech pražských. V 70. letech byl po několik let dramaturgem a šéfem pražské Reduty, ale převážně byl jako autor, režisér, manažer a učitel zpěvu na volné noze. V letech 1990 až 1996 byl v Karlových Varech ředitelem kulturních městských zařízení, Stál za transformací Městského kulturního střediska na KC Amethyst, jehož divizí se zpočátku stalo Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, které je dnes obecně prospěšnou společností. Mezi roky 1996 a 2000 a znovu 2006 až 2010 byl ředitelem Karlovarského symfonického orchestru, mezitím i ředitelem rekonstruovaného Městského divadla.

Foto: Petr Veber, Fb soutěže

Petr Veber

Novinář, hudební kritik

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispíval do odborných českých hudebních měsíčníků i do deníků a dalších časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe například do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas, publikoval na internetu. Píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem a spolumajitelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...Příspěvky od Petr VeberVíce z této rubriky