KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Cembalistka Alena Hönigová připomene pražské kulturní dění roku 1803 english

Koncertní cyklus Příběh kláves, umění a krásných nauk, který připravuje cembalistka a hráčka na fortepiano Alena Hönigová, bude ve čtvrtek 25. ledna pokračovat v pražském Divadle Kolowrat sídlícím v Kolowratském paláci na Ovocném trhu. Jednou za měsíc konané koncerty provázené mluveným slovem nahlíží do pražského uměleckého a společenského života mezi lety 1784 a 1824, který utvářel vznik Královského hlavního města Prahy roku 1784, první sezóna čerstvě dostavěného Nosticova divadla i založení Královské české společnosti nauk. Lednový večer představí díla Vincence Maška a Jana Augustina Vitáska a připomene i vynikající pěvkyni Josefínu Duškovou.

Program koncertu se odkazuje na pražské dění roku 1803, kdy byla založena Jednota hudebníků pro podporu vdov a sirotků, organizace, která pak dalších sto let významně spoluutvářela pražský koncertní život. Jednota vznikla po vzoru vídeňské Tonkünstler-Societät, založené roku 1771 Florianem Leopoldem Gassmannem, jako podpůrný spolek pro finanční podporu svých členů, kteří nemohli vykonávat své povolání pro stáří nebo nemoc, a dále pak jejich vdov a sirotků. Prostředky na vyplácení podpory čerpala jednak z darů, jednak z pořádání hudebních produkcí. O založení Jednoty se zasloužili nejen hudebníci v čele s Vincencem Maškem, ale také představitelé české šlechty, například hrabě Jan Václav Špork nebo kníže Josef František z Lobkowicz, kteří vedle císaře Františka I. poskytovali jednotě finanční dary. Na zahajovacím koncertě jednoty o Velikonocích roku 1803 zaznělo Haydnovo Stvoření a sopránové role se ujala právě Josefína Dušková, celoživotní přítelkyně Mozarta i interpretka Beethovena.

Od půl osmé večer nabídne Alena Hönigová tematicky Variace na téma „Klinget Glöckchen“ z Mozartovy Kouzelné flétny od Vincence Maška a Vitáskovo Andante a Rondo. Koncert připomene rovněž uvedení Haydnova Stvoření zařazením klavírních úprav oblíbených árií z toho díla z pera Jeana Andrého. Na závěr zazní Transkripce pro fortepiano Beethovenovy Symfonie č. 1 C dur, op. 21, kterou utvořil Josef Jelínek.

Foto: ilustrační – Facebook Aleny Hönigové

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky