KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

České a ukrajinské děti v Rudolfinu. Vrcholí projekt Hudbou k sobě english

V úterý 26. března vrcholí jeden z edukativních projektů organizovaných Českou filharmonií. Sérii workshopů pod vedením Ondřeje Tichého, jichž se účastnily děti z dvanácti škol, zakončí společné setkání s ukrajinskými dětmi a kytaristou Artemem Pozdniakovem. Ve Dvořákově síni Rudolfina se k dětem připojí i filharmoničtí hudebníci, hobojista Vladislav Borovka nebo violoncellistka Judita Škodová.

Hudbou k sobě je autorský koncept vznikající od roku 2001 a probíhající ve školách, rodinách i v rámci oddělení vzdělávacích programů České filharmonie. Koncept je zaměřený nejen na rozvoj celkové hudebnosti dětí, kteří pracují s hlasem a hudebními nástroji, ale také na podpůrných cvičeních a programech pomáhajících dalšímu učení, duševní rovnováze a mezilidskému kontaktu. Na realizaci programů se podílí pedagogové a profesionální hudebníci a jeho obsah vzniká ve spolupráci se speciálními pedagogy a terapeuty. Projekt je určen žákům druhých až čtvrtých tříd základních škol. Děti z dvanácti tříd z různých škol v rámci projektu zjišťovaly, jak velkou oporu hudba poskytuje v mezilidském kontaktu, sebevyjádření, soustředění i duševní pohodě. Podílely se na textech i hudbě, která vzniká v přímém kontaktu s hudebníky.

Mám velkou radost, že projekt, který započal před více než dvaceti lety v ‚terénu‘, v malých školních kolektivech, při práci v rodinách nebo s dětmi, které se ocitly vyloučené, se díky vzdělávacímu oddělení České filharmonie a intenzivní společné práci v posledních pěti letech dostal do fáze, kdy může plně sloužit i široké veřejnosti. Poslední náročné roky ve společnosti nám zároveň pomohly definitivně pochopit, že umění a hudba zvlášť, není jen ozdobou našich životů, ale hlavně důležitým nástrojem mezilidské komunikace, který pomáhá dalšímu učení, vztahům nebo dnes tak potřebné duševní rovnováze. Pokud se jí takto podaří pojmenovat a vrátit do každodenního života, pak až zázračně pomáhá nejen dětem, ale také nám dospělým. Tohle už začínáme pozorovat také na představeních a klubových podvečerech, kam se nám vrací celé rodiny, které se paralelně připravují na velké květnové setkání ve Dvořákově síni,“ uvedl Ondřej Tichý, který je iniciátorem projektu.

Setkání s ukrajinskými dětmi se uskutečňuje díky iniciativě Dětského fondu UNICEF Organizace spojených národů a také ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. V květnu celoroční cestu určenou dětem, rodinám i vyučujícím, kteří se setkávali během workshopů, zakončí mimořádný koncert s titulem Svátek mezi tóny, sto minut mezi tóny pod vedením Ondřejem Tichého. Na netradičním klasickém koncertu určeném zájemcům od sedmi do sta let vystoupí 5. května ve Dvořákově síni Rudolfina vystoupí herec Antonín Procházka, varhanice a cembalistka Jiřina Marešová, houslistka Josefína Matyášová, violoncellistka Judita Škodová, hobojista Vladislav Borovka a violoncellista Vojtěch Nejedlý.

Foto: Peta Hajská

KlasikaPlus.cz

Redakční články v rubrikách AktuálněPlus a VýhledPlusPříspěvky redakceVíce z této rubriky